XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ CHO BÉ XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy du lịch siêu nhẹ cho bé
Giá từ 450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH 3 BÁNH CHO BÉ XE ĐẨY DU LỊCH 3 BÁNH CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy du lịch 3 bánh cho bé
Giá từ 350,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY
 • Seebaby
xe đẩy du lịch seebaby
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH ĐA NĂNG XE ĐẨY DU LỊCH ĐA NĂNG
 • OEM
xe đẩy du lịch đa năng
Giá từ 2,800,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN BEBEBUS XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN BEBEBUS
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn bebebus
Giá từ 7,000,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH BAOBAOHAO XE ĐẨY DU LỊCH BAOBAOHAO
 • OEM
xe đẩy du lịch baobaohao
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN QUINNY XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN QUINNY
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn quinny
Giá từ 2,950,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICRO XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICRO
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn micro
Giá từ 3,500,000đ
VALI KIÊM XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ VALI KIÊM XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ
 • OEM
vali kiêm xe đẩy du lịch cho bé
Giá từ 2,150,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CIRCLE XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CIRCLE
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn circle
Giá từ 1,650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH DELAMA XE ĐẨY DU LỊCH DELAMA
 • OEM
xe đẩy du lịch delama
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CAO CẤP XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CAO CẤP
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn cao cấp
Giá từ 2,500,000đ
XE ĐẨY LƯỚI DU LỊCH XE ĐẨY LƯỚI DU LỊCH
 • OEM
xe đẩy lưới du lịch
Giá từ 450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ LỚN XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ LỚN
 • OEM
xe đẩy du lịch cho bé lớn
Giá từ 705,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH NADLE XE ĐẨY DU LỊCH NADLE
 • OEM
xe đẩy du lịch nadle
Giá từ 850,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN VINNG XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN VINNG
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn vinng
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY ĐI DU LỊCH CHO BÉ XE ĐẨY ĐI DU LỊCH CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy đi du lịch cho bé
Giá từ 650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN 5 BÁNH XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN 5 BÁNH
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn 5 bánh
Giá từ 250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH DISNEY XE ĐẨY DU LỊCH DISNEY
 • OEM
xe đẩy du lịch disney
Giá từ 750,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH APRICA XE ĐẨY DU LỊCH APRICA
 • Aprica
xe đẩy du lịch aprica
Giá từ 3,950,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH COMBI F2 XE ĐẨY DU LỊCH COMBI F2
 • Combi
xe đẩy du lịch combi f2
Giá từ 6,500,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ COSCO XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ COSCO
 • OEM
xe đẩy du lịch siêu nhẹ cosco
Giá từ 600,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH PLAYKIDS XE ĐẨY DU LỊCH PLAYKIDS
 • OEM
xe đẩy du lịch playkids
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN AMORHOME XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN AMORHOME
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn amorhome
Giá từ 1,450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH VOVO XE ĐẨY DU LỊCH VOVO
 • OEM
xe đẩy du lịch vovo
Giá từ 1,050,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN HAXIU XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN HAXIU
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn haxiu
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY SEEBABY QQ2 DU LỊCH SIÊU NHẸ XE ĐẨY SEEBABY QQ2 DU LỊCH SIÊU NHẸ
 • Seebaby
xe đẩy seebaby qq2 du lịch siêu nhẹ
Giá từ 650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY QQ1-2 XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY QQ1-2
 • Seebaby
xe đẩy du lịch seebaby qq1-2
Giá từ 350,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICKEY XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICKEY
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn mickey
Giá từ 400,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH UMOO XE ĐẨY DU LỊCH UMOO
 • OEM
xe đẩy du lịch umoo
Giá từ 415,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH POCKIT XE ĐẨY DU LỊCH POCKIT
 • OEM
xe đẩy du lịch pockit
Giá từ 2,300,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN POUCH XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN POUCH
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn pouch
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH TIỆN DỤNG XE ĐẨY DU LỊCH TIỆN DỤNG
 • OEM
xe đẩy du lịch tiện dụng
Giá từ 850,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN DEARMOM XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN DEARMOM
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn dearmom
Giá từ 5,500,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CHO BÉ XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn cho bé
Giá từ 820,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH VOVO TRAVEL XE ĐẨY DU LỊCH VOVO TRAVEL
 • OEM
xe đẩy du lịch vovo travel
Giá từ 650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH V18 XE ĐẨY DU LỊCH V18
 • OEM
xe đẩy du lịch v18
Giá từ 1,150,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH V8 XE ĐẨY DU LỊCH V8
 • OEM
xe đẩy du lịch v8
Giá từ 1,050,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH V5 XE ĐẨY DU LỊCH V5
 • OEM
xe đẩy du lịch v5
Giá từ 850,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH V3 XE ĐẨY DU LỊCH V3
 • OEM
xe đẩy du lịch v3
Giá từ 650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH TOMORROW XE ĐẨY DU LỊCH TOMORROW
 • OEM
xe đẩy du lịch tomorrow
Giá từ 900,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH ZARACOS XE ĐẨY DU LỊCH ZARACOS
 • Zaracos
xe đẩy du lịch zaracos
Giá từ 750,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH JOOVY TRẺ EM XE ĐẨY DU LỊCH JOOVY TRẺ EM
 • Joovy
xe đẩy du lịch joovy trẻ em
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH 4 BÁNH XE ĐẨY DU LỊCH 4 BÁNH
 • OEM
xe đẩy du lịch 4 bánh
Giá từ 350,000đ
XE ĐẨY NGỒI DU LỊCH CHO BÉ XE ĐẨY NGỒI DU LỊCH CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy ngồi du lịch cho bé
Giá từ 1,650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH CỦA NHẬT XE ĐẨY DU LỊCH CỦA NHẬT
 • OEM
xe đẩy du lịch của nhật
Giá từ 1,600,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH CHO TRẺ SƠ SINH XE ĐẨY DU LỊCH CHO TRẺ SƠ SINH
 • OEM
xe đẩy du lịch cho trẻ sơ sinh
Giá từ 1,450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH JEEP XE ĐẨY DU LỊCH JEEP
 • OEM
xe đẩy du lịch jeep
Giá từ 850,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH RICHELL XE ĐẨY DU LỊCH RICHELL
 • Richell
xe đẩy du lịch richell
Giá từ 1,300,000đ

Giới thiệu

Nếu ý nghĩ cố gắng lấy chiếc xe đẩy cỡ lớn của bạn trong chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình khiến bạn cảm thấy nản lòng hoặc gia đình bạn là một gia đình xê dịch? thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc một chiếc xe đẩy du lịch. Xe đẩy du lịch gấp gọn giúp việc rời nhà cùng con nhỏ của bạn trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.

 

xe-day-du-lich-cho-tre-so-sinh

 

Xe đẩy du lịch cho bé ngày nay là giấc mơ của những người tối giản. Hầu hết chúng đều có nhiều tính năng cao cấp giống như xe đẩy truyền thống, tất cả đều được cuộn lại trong một gói nhỏ gọn, di động. Nhiều xe đẩy du lịch có thể tháo rời để vừa với thùng phía trên của máy bay hoặc có thể gấp gọn lại và quàng qua vai của bạn. Một số thậm chí có thể được sử dụng như một chiếc xe đẩy hàng ngày. Nếu bạn là một gia đình thường xuyên di chuyển, một chiếc xe đẩy du lịch gấp gọn có thể là câu trả lời giúp bạn giảm tải và đơn giản hóa cuộc sống của bạn.

Xe đẩy du lịch là gì?

Xe đẩy du lịch cho bé là loại xe đẩy nhỏ hơn, thu nhỏ hơn với khung đóng mở có thể gấp gọn lại. Nhiều xe đẩy du lịch gấp nhiều cách để giảm chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

Xe đẩy nào tốt nhất cho việc đi lại?

Một số gia đình sử dụng xe đẩy truyền thống cho mọi thứ, thậm chí là đi du lịch. Nhưng việc sở hữu một chiếc xe đẩy du lịch nhẹ hơn, nhanh nhẹn hơn sẽ mang lại lợi ích khi bạn thực sự cần nó: cho sân bay, vỉa hè thành phố hẹp , phương tiện giao thông công cộng hoặc chỉ để tải nhẹ. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng các loại xe đẩy khác nhau để đi du lịch:

 

xe-day-gon-nhe-cho-be-di-du-lich

 

+ Xe đẩy truyền thống: Xe đẩy hàng ngày thường có các tính năng tiện lợi như nhiều không gian để đồ, khay đựng cốc và khay, và tán lớn. Một số cũng có thể có bánh xe chạy trên mọi địa hình và có thể chứa ghế ngồi trên ô tô cho trẻ sơ sinh. Nhưng chúng nặng hơn và cồng kềnh hơn khi gấp lại, điều này khiến việc sử dụng và cất giữ chúng trong không gian chật hẹp trở nên khó khăn hơn.

+ Xe đẩy dù: Được làm bằng xương trần và đặc biệt nhẹ, những chiếc xe đẩy dù thường thiếu nhiều tiện nghi mà bạn tìm thấy ở những chiếc xe đẩy truyền thống như ghế có thể điều chỉnh độ nghiêng và giá để cốc. Chúng có tán vải mỏng, đệm tối thiểu và hỗ trợ chỗ ngồi, không gấp đủ nhỏ để vừa với các thùng giữ đồ ở sân bay. Bạn cũng không thể đẩy xe đẩy ô bằng một tay. Xe đẩy dù rất phù hợp khi bạn thỉnh thoảng cần một chiếc xe đẩy mỏng hơn, gấp gọn.

+ Xe đẩy du lịch: Đôi khi còn được gọi là xe đẩy nhẹ, xe đẩy du lịch gấp gọn tạo ra sự cân bằng giữa kiểu dáng xe đẩy truyền thống và xe đẩy dù. Chúng nhẹ hơn xe đẩy tiêu chuẩn, dễ dàng gấp lại và có kích thước nhỏ gọn khi thu gọn. Một số xe đẩy du lịch có thể gấp đôi, được gọi là gấp vuông, trong khi những xe khác có gấp ba nhỏ gọn hơn.

 

xe-day-du-lich-cho-be-lon

 

Việc tìm ra loại xe đẩy bạn muốn sử dụng để đi du lịch thường phụ thuộc vào loại bạn muốn đánh đổi với ngân sách , không gian và sở thích cá nhân.

+ Một số xe đẩy truyền thống có thể gấp lại nhỏ gọn, rất phù hợp cho việc đi du lịch, nhưng xe đẩy rất nặng.

+ Xe đẩy dù có xu hướng hợp túi tiền nhưng cần dùng hai tay để đẩy và chỉ có thể gấp theo chiều dọc.

+ Xe đẩy du lịch cho bé nhỏ gọn nhẹ, di động và dễ điều khiển nhưng có chi phí thấp.

Hãy suy nghĩ về tần suất bạn đi du lịch, số tiền bạn muốn chi tiêu và nơi bạn sẽ cất xe đẩy của mình khi nó không sử dụng khi bạn đang cố gắng quyết định chiếc xe đẩy nào phù hợp với bạn và gia đình. Cũng lưu ý rằng nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng xe đẩy du lịch có thể hoạt động tốt như một tùy chọn kích thước đầy đủ để sử dụng hàng ngày.

 

xe-day-du-lich-gap-gon-cao-cap

 

Bạn nên tìm gì ở một xe đẩy du lịch?

Xe đẩy du lịch nên dễ dàng mang theo trong các chuyến đi và là nơi thoải mái cho con bạn, đặc biệt là vì con bạn có thể sẽ dành nhiều giờ trong đó khi đi du lịch hơn là ở nhà. Hãy tìm một chiếc xe đẩy du lịch:

+ Kích thước và trọng lượng: Kích thước và trọng lượng của xe đẩy của bạn là một vấn đề sở thích cá nhân cần xem xét. Nếu bạn định chỉ sử dụng xe đẩy du lịch gấp gọn của mình trong những chuyến đi ngắn, bạn có thể chọn một cái gì đó cực kỳ nhỏ gọn và nhẹ, đồng thời ảnh hưởng đến các tính năng khác. Điều này có thể có nghĩa là xe đẩy không thể ngả ra để ngủ trưa; nó có thể thiếu hệ thống treo ở bánh xe, hoặc nó có thể không có thanh cản hoặc mái che nắng đầy đủ. Mặt khác, nếu bạn muốn có tất cả các tính năng mà bạn tìm kiếm ở một chiếc xe đẩy hàng ngày, bạn có thể sẽ kết thúc với một thứ nặng hơn một chút không vừa với thùng xe và các ngăn trên cao. Hãy nhớ rằng mặc dù một số xe đẩy du lịch phù hợp với khoang trên cao trên máy bay, một số hãng hàng không vẫn có thể yêu cầu bạn kiểm tra cửa khẩu xe đẩy của mình trên toàn bộ chuyến bay. Và, xe đẩy có đế rộng được ưu tiên hơn vì chúng ít bị lật hơn.

+ Kích thước gấp gọn: Điểm khác biệt lớn nhất giữa xe đẩy thông thường và xe đẩy du lịch cho bé là xe đẩy du lịch phải đóng gói gọn gàng hơn. Bạn sẽ muốn nó dễ dàng vừa với thùng xe hơi hoặc khoang tàu hỏa / máy bay mà không chiếm nhiều diện tích.

+ Dễ sử dụng: Nếu bạn mua một chiếc xe đẩy và vận hành nó không trực quan, hãy trả lại nó và thử một cái gì đó mới. Khả năng cơ động là một thành phần quan trọng khác để dễ sử dụng. Nếu bạn đang đi du lịch với hành lý và / hoặc đi bộ ở những nơi xa lạ, bạn sẽ thấy vui vì xe đẩy có thể xử lý các va chạm, ngã rẽ và đi vòng quanh đám đông.

 

vali-kiem-xe-day-du-lich-cho-be-

 

+ Có tán rộng: Tán che nắng không hẳn là một tính năng an toàn, nhưng nó cũng khá cần thiết cho sức khỏe lâu dài của trẻ em. Nó có thể bảo vệ con bạn khỏi tia nắng trực tiếp hoặc thời tiết khắc nghiệt khác. Trẻ em dưới 6 tháng chưa đủ tuổi sử dụng kem chống nắng, vì vậy đây là một cách bổ sung để giữ cho chúng được bảo vệ.

+ Ghi nhớ dung lượng lưu trữ: Chỉ vì xe đẩy du lịch gấp gọn của bạn có thể là một phiên bản nhỏ hơn và thu nhỏ hơn của xe đẩy hàng ngày của bạn, bạn sẽ không phải chịu đựng sự thiếu tiện lợi. Xe đẩy du lịch tốt vẫn cung cấp một số không gian lưu trữ cho túi nhỏ, đồ chơi, đồ ăn nhẹ,….

+ Các tính năng an toàn: Bạn nên chú ý đến giới hạn độ tuổi và trọng lượng của nhà sản xuất và tuân theo chúng chặt chẽ. Nếu em bé của bạn nhỏ hơn độ tuổi được khuyến nghị sử dụng xe đẩy, hãy xem có các tính năng bổ sung của nôi mà bạn có thể gắn hoặc bộ điều hợp cho ghế ngồi trên ô tô dành cho trẻ sơ sinh của bạn hay không

+ Thoải mái: Khi nói đến sự thoải mái, hãy xem xét cảm giác của xe đẩy đối với cả đứa trẻ ngồi trong đó và những người lớn khi đẩy nó. Đối với trẻ em, đệm, chỗ để chân và bắp chân, ghế ngả và dây đai có thể điều chỉnh là tất cả các tính năng cần nghĩ đến. Đối với người lớn, chiều cao tay cầm phải thoải mái và xe đẩy phải nhẹ khi bạn đẩy và khi bạn nâng lên để cất giữ (và cầu thang!). Bạn cũng có thể muốn có các tính năng bổ sung như giá để cốc, túi đựng đồ và chỗ để đồ rộng rãi dưới ghế để mọi thứ bạn và con bạn cần đều nằm trong tầm tay.

+ Phong cách: Nhận được một chiếc xe đẩy với vẻ ngoài mà bạn thích không chỉ là về những gì người khác sẽ nhìn thấy. Nếu bạn chụp ảnh này trong các chuyến du lịch cùng gia đình, nó sẽ xuất hiện trong các bức ảnh gia đình, vì vậy bạn sẽ nhìn vào nó trong nhiều năm tới.

 

xe-day-du-lich-da-nang-tre-em

 

Bạn có cần một túi đựng xe đẩy du lịch hay không?

Cách bạn định sử dụng xe đẩy du lịch gấp gọn của mình sẽ ảnh hưởng đến việc bạn có cần túi đựng xe đẩy du lịch hay không. Nếu bạn dự định bay với xe đẩy của mình thì có thể bạn sẽ muốn sử dụng túi đựng xe đẩy du lịch, đặc biệt nếu bạn không định xếp xe đẩy của mình trong khoang phía trên của máy bay (vì bạn không muốn hoặc vì nó sẽ không phù hợp).

Nếu bạn không có kế hoạch bay nhiều với xe đẩy của mình hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là sử dụng xe đẩy du lịch của mình như một lựa chọn nhẹ hơn hàng ngày, thì túi đựng xe đẩy du lịch cho bé có lẽ không phải là thứ cần phải có.Một số xe đẩy du lịch đi kèm túi du lịch trong khi một số khác yêu cầu bạn mua riêng, vì vậy hãy kiểm tra thương hiệu cụ thể của bạn.

Nếu bạn đi cùng một đứa trẻ dưới 4 tuổi, thì bạn cần có một chiếc xe đẩy. Nhưng xe đẩy hàng ngày của bạn có thể không phải là lựa chọn tốt nhất khi bạn lên đường: Các mẫu xe ngày nay lớn với nhiều không gian để đồ, tán rộng và bánh xe lớn cho những địa hình đầy thử thách. Không lý tưởng để đóng gói vào tàu hỏa, máy bay và ô tô hoặc để đưa vào và ra khỏi khách sạn. Nếu bạn dự định đi du lịch thường xuyên với con nhỏ của mình, bạn có thể muốn đầu tư vào một chiếc xe đẩy du lịch.

Nội dung liên quan

 • Top 5 xe đẩy gấp gọn như vali

  Nếu cố gắng sử dụng chiếc xe đẩy cỡ lớn của bạn trong các chuyến du lịch tiếp theo của gia đình khiến bạn cảm thấy nản lòng, thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc mua một chiếc xe đẩy gấp siêu gọn. Xe đẩy du lịch giúp việc rời khỏi nhà cùng con nhỏ của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Xe đẩy gấp gọn như vali ngày nay đều có nhiều tính năng cao cấp giống như xe đẩy truyền thống, tất cả đều được cuộn lại trong một gói nhỏ gọn, di động. Nhiều xe đẩy du lịch có thể tháo rời để vừa với khoang phía trên của máy bay hoặc có thể gấp gọn lại như vali và quàng qua vai của bạn. Nếu bạn có một gia đình thường xuyên di chuyển, một chiếc xe đẩy gấp siêu gọn có thể là câu trả lời giúp bạn giảm tải và đơn giản hóa cuộc sống của bạn.

Bài viết mới nhất