MÔ HÌNH KHỦNG LONG STYGIMOLOCH MÔ HÌNH KHỦNG LONG STYGIMOLOCH
 • Jurassic World
mô hình khủng long stygimoloch
Giá từ 400,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG REGALICERATOPS MÔ HÌNH KHỦNG LONG REGALICERATOPS
 • Safari
mô hình khủng long regaliceratops
Giá từ 315,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DASPLETOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG DASPLETOSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long daspletosaurus
Giá từ 390,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG MASIAKASAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG MASIAKASAURUS
 • Safari
mô hình khủng long masiakasaurus
Giá từ 285,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG QIANZHOUSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG QIANZHOUSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long qianzhousaurus
Giá từ 337,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CONCAVENATOR MÔ HÌNH KHỦNG LONG CONCAVENATOR
 • Safari
mô hình khủng long concavenator
Giá từ 265,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG VAGACERATOPS MÔ HÌNH KHỦNG LONG VAGACERATOPS
 • Safari
mô hình khủng long vagaceratops
Giá từ 265,000đ
KHỦNG LONG TYRANNOSAURUS REX KHỦNG LONG TYRANNOSAURUS REX
 • Safari
khủng long tyrannosaurus rex
Giá từ 285,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG SUCHOMIMUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG SUCHOMIMUS
 • Safari
mô hình khủng long suchomimus
Giá từ 285,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG MONOLOPHOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG MONOLOPHOSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long monolophosaurus
Giá từ 285,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG MALAWISAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG MALAWISAURUS
 • Safari
mô hình khủng long malawisaurus
Giá từ 490,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG APATOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG APATOSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long apatosaurus
Giá từ 310,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG SAUROPELTA MÔ HÌNH KHỦNG LONG SAUROPELTA
 • Safari
mô hình khủng long sauropelta
Giá từ 345,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG PACHYRHINOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG PACHYRHINOSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long pachyrhinosaurus
Giá từ 262,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DEINOCHEIRUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG DEINOCHEIRUS
 • Safari
mô hình khủng long deinocheirus
Giá từ 315,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CAMARASAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG CAMARASAURUS
 • Safari
mô hình khủng long camarasaurus
Giá từ 390,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG AMARGASAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG AMARGASAURUS
 • Papo
mô hình khủng long amargasaurus
Giá từ 450,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG GORGOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG GORGOSAURUS
 • Papo
mô hình khủng long gorgosaurus
Giá từ 495,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG QUETZALCOATLUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG QUETZALCOATLUS
 • Papo
mô hình khủng long quetzalcoatlus
Giá từ 490,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG POLACANTHUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG POLACANTHUS
 • Papo
mô hình khủng long polacanthus
Giá từ 300,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CHILESAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG CHILESAURUS
 • Papo
mô hình khủng long chilesaurus
Giá từ 295,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG PARASAUROLOPHUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG PARASAUROLOPHUS
 • Papo
mô hình khủng long parasaurolophus
Giá từ 300,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG COMPSOGNATHUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG COMPSOGNATHUS
 • Papo
mô hình khủng long compsognathus
Giá từ 255,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG STEGOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG STEGOSAURUS
 • Gemini & Genius
mô hình khủng long stegosaurus
Giá từ 275,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIMETRODON MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIMETRODON
 • Schleich
mô hình khủng long dimetrodon
Giá từ 275,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG BARYONYX MÔ HÌNH KHỦNG LONG BARYONYX
 • Schleich
mô hình khủng long baryonyx
Giá từ 475,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIMORPHODON MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIMORPHODON
 • Jurassic World
mô hình khủng long dimorphodon
Giá từ 395,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG IGUANODON MÔ HÌNH KHỦNG LONG IGUANODON
 • Safari
mô hình khủng long iguanodon
Giá từ 450,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DRACOREX MÔ HÌNH KHỦNG LONG DRACOREX
 • Safari
mô hình khủng long dracorex
Giá từ 290,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG OVIRAPTOR MÔ HÌNH KHỦNG LONG OVIRAPTOR
 • Papo
mô hình khủng long oviraptor
Giá từ 195,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG BRACHIOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG BRACHIOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long brachiosaurus
Giá từ 600,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG VELOCIRAPTOR MÔ HÌNH KHỦNG LONG VELOCIRAPTOR
 • Schleich
mô hình khủng long velociraptor
Giá từ 330,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG UTAHRAPTOR MÔ HÌNH KHỦNG LONG UTAHRAPTOR
 • Schleich
mô hình khủng long utahraptor
Giá từ 270,000đ
KHỦNG LONG THẰN LẰN BAY PTERANODON KHỦNG LONG THẰN LẰN BAY PTERANODON
 • Safari
khủng long thằn lằn bay pteranodon
Giá từ 250,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CARNOTAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG CARNOTAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long carnotaurus
Giá từ 415,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG ACROCANTHOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG ACROCANTHOSAURUS
 • Safari
mô hình khủng long acrocanthosaurus
Giá từ 300,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG PACHYCEPHALOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG PACHYCEPHALOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long pachycephalosaurus
Giá từ 450,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG PENTACERATOPS MÔ HÌNH KHỦNG LONG PENTACERATOPS
 • Papo
mô hình khủng long pentaceratops
Giá từ 450,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DILOPHOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG DILOPHOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long dilophosaurus
Giá từ 350,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CERATOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG CERATOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long ceratosaurus
Giá từ 350,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG BRONTOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG BRONTOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long brontosaurus
Giá từ 400,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIABLOCERATOPS MÔ HÌNH KHỦNG LONG DIABLOCERATOPS
 • Schleich
mô hình khủng long diabloceratops
Giá từ 300,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG POSTOSUCHUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG POSTOSUCHUS
 • Schleich
mô hình khủng long postosuchus
Giá từ 270,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG ANKYLOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG ANKYLOSAURUS
 • Papo
mô hình khủng long ankylosaurus
Giá từ 295,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG ALLOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG ALLOSAURUS
 • Papo
mô hình khủng long allosaurus
Giá từ 450,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG PLESIOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG PLESIOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long plesiosaurus
Giá từ 275,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG THERIZINOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG THERIZINOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long therizinosaurus
Giá từ 395,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG TRICERATOPS MÔ HÌNH KHỦNG LONG TRICERATOPS
 • Schleich
mô hình khủng long triceratops
Giá từ 350,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG T REX MÔ HÌNH KHỦNG LONG T REX
 • Papo
mô hình khủng long t rex
Giá từ 495,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG HERRERASAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG HERRERASAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long herrerasaurus
Giá từ 395,000đ
KHỦNG LONG BẠO CHÚA TYRANNOSAURUS KHỦNG LONG BẠO CHÚA TYRANNOSAURUS
 • Schleich
khủng long bạo chúa tyrannosaurus
Giá từ 350,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG AGUSTINIA MÔ HÌNH KHỦNG LONG AGUSTINIA
 • Schleich
mô hình khủng long agustinia
Giá từ 400,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG CRYOLOPHOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG CRYOLOPHOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long cryolophosaurus
Giá từ 400,000đ
MÔ HÌNH KHỦNG LONG GIGANOTOSAURUS MÔ HÌNH KHỦNG LONG GIGANOTOSAURUS
 • Schleich
mô hình khủng long giganotosaurus
Giá từ 410,000đ

Giới thiệu

Cho đến ngày nay, ý nghĩ về sự tồn tại của loại khủng long luôn làm cho con người bất ngờ và ngỡ ngàng. Bạn không thể chiêm ngưỡng tận mắt những con vật khổng lồ đó, nhưng rất may, hiện nay có rất nhiều mô hình khủng long mà bạn có thể tìm mua. Có lẽ bạn đang muốn làm sống động không gian làm việc văn phòng tại nhà của mình? Hoặc tìm kiếm món quà tuyệt vời cho các bé yêu thích khủng long? Vậy, đừng bỏ qua những mô hình tuyệt vời này nhé.

 

 

mo-hinh-khung-long-stygimoloch

 

 

Cách phân biệt các loại khủng long?

Để mua được đúng mẫu khủng long yêu thích thì bạn cần phải biết tên riêng của chúng và cách phân loại các nhóm khủng long. Khủng long có thể chia thành nhiều loại khác nhau: Theo tên, theo loài, theo địa điểm sống, theo thức ăn của chúng hoặc thậm chí là kích thước của chúng. Chúng ta có thể phân chúng thành 7 loại như sau:

+ Theropods: Chúng là nhóm khủng long ăn thịt duy nhất. Chúng đi trên những đôi chân như chim ba ngón có móng vuốt sắc nhọn, có đôi chân khỏe và cánh tay ngắn.

+ Sauropods - loài bò sát chân thằn lằn. Đây là những động vật ăn cỏ thực sự lớn. Chúng đi bằng cả bốn chân, có đầu nhỏ, cổ và đuôi dài.

+ Stegosaurs: Đây là những con khủng long có kích thước trung bình di chuyển chậm chạp, di chuyển bằng bốn chân. Da của họ được bao phủ bởi các mảng xương hoặc gai.

 

mo-hinh-khung-long-vagaceratops

 

 

+ Ankylosauria: Khủng long có kích thước nhỏ đến trung bình. Cơ thể của họ được bao phủ trong lớp giáp xương dẻo bằng phiến hoặc tấm.

+ Ceratopsia: Khủng long từ nhỏ đến lớn. Một số con có sừng hoặc đầu có diềm, và một số con có mỏ giống con vẹt. Thường sống thành đàn lớn

 

mo-hinh-khung-long-regaliceratops

 

 

+ Ornithopoda: Những con khủng long nhỏ đến rất lớn biết đi và chạy bằng hai chân sau.

+ Pachycephalosauria: Những con khủng long có kích thước vừa và nhỏ di chuyển chậm bằng hai chân sau. Thường sống thành bầy đàn.

Các lợi ích của mô hình khủng long

+ Đồ trang trí mô hình: mô hình mô phỏng, hình dạng thực tế, là một vật trang trí tốt.

+ Nhận thức học tập: Hãy để trẻ học hỏi nhiều hơn và khám phá nhiều hơn về một thời kỳ lịch sử hoành tráng.

+ Tương tác giữa cha mẹ và con cái: hãy để cha mẹ cùng chơi với trẻ và tăng thêm tình cảm cho trẻ.

 

mo-hinh-khung-long-masiakasaurus

 

 

Phân loại đồ chơi mô hình khủng long:

+ Mô hình khủng long: Đồ chơi mô hình khủng long rất hữu ích trong việc phân biệt các loài khủng long, bộ sưu tập đồ chơi khủng long thực tế này có thể khơi dậy niềm yêu thích khoa học và học tập của trẻ.

+ Mô hình khủng long Lego: Bé sẽ sử dụng các mảnh ghép nhỏ để tạo thành mô hình khủng long độc đáo theo hướng dẫn hoặc có thể tự mình thay đổi các chi tiết để tạo hình một chú khủng long khác. Dễ dàng lắp ráp với hướng dẫn, cài đặt các bộ phận khác nhau vào vị trí có thể cải thiện khả năng phối hợp tay mắt của trẻ và rèn luyện tư duy, thúc đẩy tinh thần đồng đội của trẻ

+ Mô hình khủng long lắp ráp: Các chi tiết sẽ được lắp ráp bằng các loại ốc vít, tạo nên một chú khủng long chân thực. Khủng long có thể cử động các khớp đầu, tay, chân để xoay cơ thể, tạo thành nhiều tư thế chiến đấu khác nhau thú vị hơn và cho trẻ nhận biết thế giới khủng long.

 

 

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất