GHẾ ĂN DẶM KẾT HỢP XE TẬP ĐI GHẾ ĂN DẶM KẾT HỢP XE TẬP ĐI
 • OEM
ghế ăn dặm kết hợp xe tập đi
Giá từ 2,650,000đ
NÂNG GHẾ CHO BÉ NGỒI ĂN NÂNG GHẾ CHO BÉ NGỒI ĂN
 • OEM
nâng ghế cho bé ngồi ăn
Giá từ 90,000đ
GHẾ ĂN DẶM XOAY 360 ĐỘ GHẾ ĂN DẶM XOAY 360 ĐỘ
 • Munchkin
ghế ăn dặm xoay 360 độ
Giá từ 2,100,000đ
GHẾ ĂN DẶM BLOOM FRESCO GHẾ ĂN DẶM BLOOM FRESCO
 • OEM
ghế ăn dặm bloom fresco
Giá từ 9,000,000đ
GHẾ ĂN DẶM BEABA GHẾ ĂN DẶM BEABA
 • OEM
ghế ăn dặm beaba
Giá từ 1,450,000đ
GHẾ ĂN DẶM TUTTI BAMBINI GHẾ ĂN DẶM TUTTI BAMBINI
 • OEM
ghế ăn dặm tutti bambini
Giá từ 2,650,000đ
GHẾ ĂN DẶM ELITTILE GHẾ ĂN DẶM ELITTILE
 • OEM
ghế ăn dặm elittile
Giá từ 1,500,000đ
GHẾ ĂN DẶM LEACH GHẾ ĂN DẶM LEACH
 • OEM
ghế ăn dặm leach
Giá từ 990,000đ
GHẾ ĂN DẶM BEBEBUS CHO BÉ GHẾ ĂN DẶM BEBEBUS CHO BÉ
 • OEM
ghế ăn dặm bebebus cho bé
Giá từ 1,790,000đ
GHẾ CHO BÉ ĂN DẶM MOMMARK GHẾ CHO BÉ ĂN DẶM MOMMARK
 • OEM
ghế cho bé ăn dặm mommark
Giá từ 3,500,000đ
GHẾ ĂN DẶM TEKNUM GHẾ ĂN DẶM TEKNUM
 • OEM
ghế ăn dặm teknum
Giá từ 1,550,000đ
GHẾ ĂN DẶM APRAMO GHẾ ĂN DẶM APRAMO
 • OEM
ghế ăn dặm apramo
Giá từ 330,000đ
GHẾ ĂN DẶM CHO BÉ 6 THÁNG GHẾ ĂN DẶM CHO BÉ 6 THÁNG
 • Combi
ghế ăn dặm cho bé 6 tháng
Giá từ 2,100,000đ
XE ĂN DẶM CHO BÉ XE ĂN DẶM CHO BÉ
 • Seebaby
xe ăn dặm cho bé
Giá từ 650,000đ
GHẾ ĂN DẶM SHUODA GHẾ ĂN DẶM SHUODA
 • OEM
ghế ăn dặm shuoda
Giá từ 250,000đ
GHẾ ĂN DẶM NEWBER GHẾ ĂN DẶM NEWBER
 • OEM
ghế ăn dặm newber
Giá từ 850,000đ
GHẾ ĂN DẶM ĐA NĂNG CHO BÉ GHẾ ĂN DẶM ĐA NĂNG CHO BÉ
 • OEM
ghế ăn dặm đa năng cho bé
Giá từ 1,850,000đ
GHẾ ĂN DẶM GẤP GỌN HÀN QUỐC GHẾ ĂN DẶM GẤP GỌN HÀN QUỐC
 • OEM
ghế ăn dặm gấp gọn hàn quốc
Giá từ 650,000đ
GHẾ NẰM CHO BÉ ĂN DẶM GHẾ NẰM CHO BÉ ĂN DẶM
 • OEM
ghế nằm cho bé ăn dặm
Giá từ 1,950,000đ
GHẾ ĂN DẶM ESSIAN GHẾ ĂN DẶM ESSIAN
 • Essian
ghế ăn dặm essian
Giá từ 1,050,000đ
GHẾ ĂN DẶM IVOLIA GHẾ ĂN DẶM IVOLIA
 • OEM
ghế ăn dặm ivolia
Giá từ 1,050,000đ
GHẾ ĂN DẶM HANBEI GHẾ ĂN DẶM HANBEI
 • OEM
ghế ăn dặm hanbei
Giá từ 550,000đ
GHẾ ĂN DẶM BABYHOP GHẾ ĂN DẶM BABYHOP
 • Babyhop
ghế ăn dặm babyhop
Giá từ 650,000đ
GHẾ ĂN DẶM MASTELA 1015 GHẾ ĂN DẶM MASTELA 1015
 • Mastela
ghế ăn dặm mastela 1015
Giá từ 999,000đ
GHẾ ĂN DẶM HONPER GHẾ ĂN DẶM HONPER
 • OEM
ghế ăn dặm honper
Giá từ 650,000đ
GHẾ ĂN DẶM MOONY GHẾ ĂN DẶM MOONY
 • OEM
ghế ăn dặm moony
Giá từ 250,000đ
GHẾ ĂN DẶM CON CƯNG GHẾ ĂN DẶM CON CƯNG
 • Concung
ghế ăn dặm con cưng
Giá từ 390,000đ
GHẾ ĂN DẶM VIỆT NHẬT GHẾ ĂN DẶM VIỆT NHẬT
 • Việt Nhật
ghế ăn dặm việt nhật
Giá từ 85,000đ
GHẾ ĂN DẶM MOM TRUSTED GHẾ ĂN DẶM MOM TRUSTED
 • OEM
ghế ăn dặm mom trusted
Giá từ 550,000đ
GHẾ ĂN DẶM PEDIASURE GHẾ ĂN DẶM PEDIASURE
 • OEM
ghế ăn dặm pediasure
Giá từ 290,000đ
GHẾ ĂN DẶM HÀN QUỐC GHẾ ĂN DẶM HÀN QUỐC
 • OEM
ghế ăn dặm hàn quốc
Giá từ 990,000đ
GHẾ ĂN DẶM BONBEBE GHẾ ĂN DẶM BONBEBE
 • OEM
ghế ăn dặm bonbebe
Giá từ 1,350,000đ
GHẾ ĂN DẶM FISHER PRICE GHẾ ĂN DẶM FISHER PRICE
 • Fisher Price
ghế ăn dặm fisher price
Giá từ 800,000đ
GHẾ ĂN DẶM SONG LONG GHẾ ĂN DẶM SONG LONG
 • Song Long
ghế ăn dặm song long
Giá từ 430,000đ
GHẾ ĂN DẶM AUTORU GHẾ ĂN DẶM AUTORU
 • Autoru
ghế ăn dặm autoru
Giá từ 990,000đ
GHẾ ĂN DẶM CHO BÉ BẰNG GỖ GHẾ ĂN DẶM CHO BÉ BẰNG GỖ
 • OEM
ghế ăn dặm cho bé bằng gỗ
Giá từ 790,000đ
GHẾ ĂN DẶM HOO BOOSTER GHẾ ĂN DẶM HOO BOOSTER
 • OEM
ghế ăn dặm hoo booster
Giá từ 550,000đ
GHẾ ĂN DẶM EVENFLO GHẾ ĂN DẶM EVENFLO
 • Evenflo
ghế ăn dặm evenflo
Giá từ 3,500,000đ
GHẾ ĂN DẶM CÓ BÁNH XE GHẾ ĂN DẶM CÓ BÁNH XE
 • OEM
ghế ăn dặm có bánh xe
Giá từ 290,000đ
GHẾ ĂN DẶM AB GHẾ ĂN DẶM AB
 • OEM
ghế ăn dặm ab
Giá từ 350,000đ
GHẾ ĂN DẶM KIZA GHẾ ĂN DẶM KIZA
 • Kiza
ghế ăn dặm kiza
Giá từ 990,000đ
GHẾ ĂN DẶM GRACO GHẾ ĂN DẶM GRACO
 • Graco
ghế ăn dặm graco
Giá từ 4,500,000đ
GHẾ ĂN CHO BÉ 2 TUỔI GHẾ ĂN CHO BÉ 2 TUỔI
 • OEM
ghế ăn cho bé 2 tuổi
Giá từ 850,000đ
GHẾ ĂN DẶM UMOO 0491 GHẾ ĂN DẶM UMOO 0491
 • umoo
ghế ăn dặm umoo 0491
Giá từ 600,000đ
GHẾ ĂN DẶM CHILUX GROW V GHẾ ĂN DẶM CHILUX GROW V
 • OEM
ghế ăn dặm chilux grow v
Giá từ 1,350,000đ
GHẾ ĂN DẶM HUGGIES GHẾ ĂN DẶM HUGGIES
 • OEM
ghế ăn dặm huggies
Giá từ 250,000đ
GHẾ ĂN DẶM ROYALCARE GHẾ ĂN DẶM ROYALCARE
 • ROYALCARE
ghế ăn dặm royalcare
Giá từ 290,000đ
GHẾ ĂN DẶM FATZBABY GHẾ ĂN DẶM FATZBABY
 • Fatzbaby
ghế ăn dặm fatzbaby
Giá từ 1,250,000đ
GHẾ ĂN DẶM CAO CẤP GHẾ ĂN DẶM CAO CẤP
 • OEM
ghế ăn dặm cao cấp
Giá từ 2,500,000đ
BÀN TẬP ĂN CHO BÉ BÀN TẬP ĂN CHO BÉ
 • OEM
bàn tập ăn cho bé
Giá từ 350,000đ
GHẾ AN DẶM UMOO U04 GHẾ AN DẶM UMOO U04
 • umoo
ghế an dặm umoo u04
Giá từ 990,000đ
GHẾ ĂN DẶM UMOO 0492 GHẾ ĂN DẶM UMOO 0492
 • OEM
ghế ăn dặm umoo 0492
Giá từ 550,000đ
GHẾ ĂN DẶM MOREKISS GHẾ ĂN DẶM MOREKISS
 • OEM
ghế ăn dặm morekiss
Giá từ 950,000đ
GHẾ ĂN DẶM MASTELA 1013 GHẾ ĂN DẶM MASTELA 1013
 • Mastela
ghế ăn dặm mastela 1013
Giá từ 550,000đ
GHẾ ĂN DẶM JOIE 6 IN 1 GHẾ ĂN DẶM JOIE 6 IN 1
 • Joie
ghế ăn dặm joie 6 in 1
Giá từ 1,950,000đ
GHẾ ĂN DẶM CHILUX GROW S GHẾ ĂN DẶM CHILUX GROW S
 • OEM
ghế ăn dặm chilux grow s
Giá từ 1,150,000đ
GHẾ ĂN DẶM SUMMER INFANT GHẾ ĂN DẶM SUMMER INFANT
 • Summer Infant
ghế ăn dặm summer infant
Giá từ 850,000đ
GHẾ ĂN DẶM BOBBY GHẾ ĂN DẶM BOBBY
 • OEM
ghế ăn dặm bobby
Giá từ 195,000đ
GHẾ ĂN DẶM FARLIN GHẾ ĂN DẶM FARLIN
 • Farlin
ghế ăn dặm farlin
Giá từ 650,000đ

Giới thiệu

Chuyển đổi từ việc cho ăn sữa sang việc khám phá các loại thức ăn mới trên ghế ăn dặm là một trải nghiệm vô cùng thú vị và không tránh khỏi lộn xộn. Với một chiếc ghế ăn dặm cho bé được lựa chọn phù hợp nhất với gia đình bạn, sẽ khiến trải nghiệm này dễ dàng và thoải mái hơn.

 

ghe-an-dam-bloom-fresco

 

Bạn có cần một chiếc ghế ăn dặm không?

Có, chúng tôi khuyên bạn nên thêm ghế ăn dặm vào danh sách những đồ dùng cần mua của mình. Một chiếc ghế ăn dặm sẽ đặt con bạn ở vị trí thẳng đứng thích hợp để ăn, tạo chỗ an toàn, thoải mái để chúng bắt đầu hành trình suốt đời với thức ăn. Chúng cũng giúp ngăn chặn sự lộn xộn khi bé bắt đầu tự xúc ăn.

 

ghe-an-dam-stokke

 

Khi nào bé có thể sử dụng ghế ăn dặm?

Có một số dấu hiệu phát triển cần chú ý cho thấy con bạn có thể đã sẵn sàng để bắt đầu ăn dặm như sau:

+ Bé có thể ngẩng cao đầu và ngồi trên ghế ăn dặm với khả năng kiểm soát đầu tốt.

+ Bé có thể há miệng đòi ăn.

+ Bé có thể di chuyển thức ăn từ thìa vào cổ họng

+ Bé đã tăng gấp đôi trọng lượng khi sinh.

Tất cả trẻ sơ sinh đều phát triển với tốc độ khác nhau, nhưng đối với hầu hết, chúng đã sẵn sàng để bắt đầu ăn dặm từ năm đến sáu tháng tuổ. Vì vậy bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn đã mua, lắp ráp và sẵn sàng cho chiếc ghế ăn dặm cho bé của mình.

Phân loại ghế ăn dặm cho bé

Mặc dù bạn có thể lo lắng về việc cho con ăn gì và ăn theo phương pháp nào, nhưng việc có một chiếc ghế ăn cho bé phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn có thể giúp quá trình ăn dặm dễ dàng hơn. Dưới đây là phân loại ghế ăn dặm đang có trên thị trường hiện nay.

 

ghe-an-dam-stokke

 

+ Ghế ăn dặm gỗ: Tùy chọn cổ điển này lại hợp thời trang, lớp hoàn thiện tinh tế và đường nét sạch sẽ phù hợp với hầu hết các ngôi nhà. Một số phiên bản không rườm rà, trong khi những phiên bản khác cung cấp các lợi ích hiện đại như chiều cao có thể điều chỉnh, ghế ngả và khả năng gập lại dễ dàng để cất giữ.

+ Ghế ăn dặm bằng nhựa hoặc kim loại: Ghế ăn dặm khung hiện đại, nhẹ thường dễ dàng dọn dẹp, có thể di chuyển (đôi khi có bánh xe) và ghế ăn dặm gấp gọn lại dễ dàng để cất giữ. Đây cũng là một trong những lựa chọn thân thiện với ngân sách nhất, vì chúng rất đa dạng về giá cả.

 

ghe-nam-cho-be-an-dam

 

+ Ghế ăn dặm đầy đủ tính năng: Một số ghế đa chức năng có thể được sử dụng như ghế ăn dặm, ghế nâng, nôi và đôi khi thậm chí là xích đu hay xe tập đi. Chúng thường có thể điều chỉnh được với độ ngả, một bàn khay có thể lắp đặt và bánh xe để di chuyển.

+ Ghế ăn dặm có kẹp di động: Những chiếc ghế ăn dặm không có chân này bám chặt vào một số loại bàn hoặc mặt bàn để tạo một chỗ ngồi chắc chắn, an toàn cho bé ở hầu hết mọi nơi, ở nhà hoặc khi đang di chuyển. Các mẫu ghế ăn dặm cho bé này rất phù hợp để mẹ lựa chọn cho các chuyến du lịch.

+ Ghế nâng ăn dặm: Bạn cần một chiếc ghế ăn không tốn thêm diện tích? Quấn ghế ăn dặm vào một trong những ghế ăn hiện có của bạn. Những chiếc ghế này thường đi kèm với khay xếp có thể tháo rời để khi con bạn đã sẵn sàng, trẻ có thể kéo ngay lên bàn ăn của gia đình.

+ Ghế ăn dặm có thể chuyển đổi: Những chiếc ghế ăn dặm cho bé này sẽ theo bé trong suốt những năm chập chững biết đi, vì chúng có thể hoạt động giống như một chiếc ghế cao khung nhựa hoặc kim loại, sau đó gấp lại thành một chiếc ghế nâng khi bé lớn hơn một chút. Một số thậm chí còn biến thành ghế ăn thông thường sau đó.

 

ghe-an-dam-Tutti-bambini

 

Cách lựa chọn ghế ăn dặm tốt nhất cho bạn?

Ghế ăn dặm phù hợp với gia đình bạn là chiếc ghế giúp việc cho bé ăn dễ dàng, an toàn và vui vẻ. Vì vậy khi bạn đã đảm bảo rằng một chiếc ghế ăn đáp ứng các yêu cầu an toàn, thì bạn cần xem xét thêm các yếu tố như: ngân sách của gia đình bạn, phong cách và cách bạn dự định sử dụng ghế của mình. Hãy xem xét những điều sau để tìm phù hợp nhất với bạn:

+ Sự an toàn: Luôn xem xét sự an toàn của con bạn khi mua bất kỳ đồ dùng trẻ em nào, nhưng đặc biệt là khi chọn một chiếc ghế ăn dặm tốt nhất. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng ghế của mình có hệ thống an toàn như dây nịt ba hoặc năm điểm, độ ổn định tốt (nếu ghế có bánh xe, hãy đảm bảo có chốt khóa), chỗ để chân để đảm bảo con bạn được nâng đỡ đúng cách trong khi ăn uống.

+ Không gian: Bạn sẽ cần phải dễ dàng di chuyển và với tới ghế để có thể cho trẻ ăn khi trẻ đang ngồi trên ghế. Những người có nhà bếp nhỏ hơn có thể muốn một mô hình sắp xếp hợp lý hơn, một chiếc ghế di động gắn ngay vào bàn, ghế ăn dặm gấp gọn hoặc những miếng đệm nâng vào ghế ăn của bạn.

+ Bạn có thể sử dụng ghế ăn trong bao lâu: Tùy thuộc vào chiếc ghế, trẻ có thể sử dụng nó từ giai đoạn sơ sinh cho đến những năm chập chững biết đi và cả đến khi thành niên. Ngày nay, nhiều loại ghế dễ dàng phát triển cùng với em bé, chuyển đổi từ ghế dành cho trẻ sơ sinh thành ghế nâng trẻ mới biết đi và sau đó là ghế đẩu.

 

ghe-an-dam-da-nang-cho-be

 

+ Dễ dàng vệ sinh: Đến một thời điểm nào đó, khi bé bắt đầu tự học cách xúc ăn thì bạn sẽ cần một chiếc ghế dễ lau chùi. Hãy cân nhắc một chiếc ghế ăn dặm cho bé với các bộ phận hoặc vật liệu có thể tháo rời và dễ dàng để việc lau dọn trở nên dễ dàng. Ghế ăn dặm bằng nhựa hoặc các mẫu đệm có thể giặt bằng máy là sự lựa chọn hoàn hảo.

+ Loại khay: Có thể điều chỉnh? Có thể tháo rời? Máy rửa bát có an toàn không? Hãy tìm một tùy chọn rộng rãi, chắc chắn và có thể tháo rời để dễ dàng dọn dẹp.

 

ghe-an-dam-seebaby

 

+ Tính di động của ghế ăn dặm: Ghế ăn dặm gấp gọn, điều này đặc biệt quan trọng đối với những gia đình có nhà bếp nhỏ hơn. Một số mô hình truyền thống không dễ cất giữ, có nghĩa là chúng sẽ chiếm không trong nhà bếp và phòng ăn của bạn.

+ Thoải mái: Đệm mềm mại, thân thiện với máy giặt hoặc ghế định hình tốt sẽ giúp bé luôn thoải mái và sẵn sàng ăn uống và khám phá.

+ Phong cách cá nhân của bạn: Mặc dù nó không phải là trọng tâm chính của bạn, vì an toàn cho bé luôn đặt lên hàng đầu. Tùy thuộc vào phong cách của bạn, bạn có thể bị thu hút bởi các chất liệu, màu sắc hoặc thiết kế khác nhau. Nên bạn có thể lựa chọn các mẫu ghế ăn dặm cho bé có chất liệu và màu sắc phù hợp với tổng thể không gian ngôi nhà.

 

ghe-an-dam-hoo-booster

 

+ Phong cách sống: Nếu gia đình bạn thường xuyên di chuyển, hãy cân nhắc một chiếc ghế ăn dặm du lịch gọn nhẹ hơn là các mẫu ghế ghế ăn dặm gỗ.

+ Khả năng gập lại: Nếu không gian là một vấn đề, bạn có thể muốn xem xét một chiếc ghế ăn dặm gấp gọn đầy đủ và cất giữ hoặc một chiếc ghế di động.

Cách sử dụng ghế ăn dặm an toàn cho bé:

Ghế ăn cho bé phải là nơi an toàn để bé khám phá thức ăn với tất cả các kết cấu và hương vị thơm ngon của nó. Vì vậy, bạn có thể tập trung vào thức ăn và không gặp bất kỳ sự cố đáng sợ nào, hãy lưu ý những điều sau:

+ Không bao giờ để em bé không có người giám sát trên ghế. Những em bé có thể lật đổ ghế, trèo ra khỏi ghế hoặc bị nghẹn nếu ăn mà không được giám sát.

+ Luôn đảm bảo em bé được thắt dây an toàn. Ghế ăn dặm cho bé của bạn, tối thiểu phải có dây đeo kiểu chữ T xuyên qua lòng bé, qua chân bé và kết nối ở giữa để vừa khít và an toàn. Những đứa trẻ tò mò thường thích đi khám phá và điều đó có thể nguy hiểm. Chỉ gắn khay ăn thôi là không đủ để đảm bảo an toàn cho bé.

+ Đảm bảo rằng ghế của bạn cách bàn hoặc các cạnh khác một khoảng an toàn. Bé thích duỗi chân và đẩy, điều đó có nghĩa là bé sẽ bị ngã bất ngờ.

+ Tìm một chiếc ghế không dễ bị lật. Bạn muốn đảm bảo rằng, ngay cả khi bé lớn hơn và huyên náo hơn, bé sẽ không thể lật đổ ghế. Luôn tuân thủ các hướng dẫn về chiều cao và cân nặng. Chúng được thiết lập cho một lý do và làm theo chúng sẽ đảm bảo con bạn ngồi một cách an toàn.

+ Đảm bảo rằng bất kỳ bánh xe nào đều khóa. Hãy khóa bánh cẩn thận sau khi ghế ăn dặm cho bé dừng lại ở vị trí cố định.

Khi nào ngừng sử dụng ghế ăn dặm?

Nhiều bậc cha mẹ chọn cho con ngồi trên ghế ăn trong ít nhất vài năm, cho đến khi hai hoặc ba tuổi hoặc hơn thế nữa. Và tùy thuộc vào kiểu ghế mà bạn sử dụng, bạn có thể sử dụng nó lâu hơn nữa, bởi một số ghế có thể chuyển đổi được, có khả năng chịu được trọng lượng của một người lớn.

Có một chiếc ghế ăn dặm cho bé chắc chắn, dễ lau chùi có thể là sự khác biệt giữa một giờ ăn có thể quản lý được và một đống hỗn độn trên bàn ăn gia đình.

Nội dung liên quan

 • Cách làm ghế ăn dặm cho bé

  Khi bé con đã sẵn sàng cầm thìa và chuẩn bị bước vào giai đoạn ăn dặm thì 1 chiếc ghế ăn là điều cần thiết giúp bé có 1 thói quen tốt trong ăn uống. Chỉ cần 1 ý tưởng cùng 1 ít thời gian bỏ ra là bạn cũng có thể tự làm cho bé 1 chiếc ghế ăn dặm. Dưới đây là 1 vài cách làm ghế ăn dặm cho bé từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau cũng như kiểu dáng để bạn tham khảo.

Bài viết mới nhất