XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ CHO BÉ XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy du lịch siêu nhẹ cho bé
Giá từ 450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH 3 BÁNH CHO BÉ XE ĐẨY DU LỊCH 3 BÁNH CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy du lịch 3 bánh cho bé
Giá từ 350,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY XE ĐẨY DU LỊCH SEEBABY
 • Seebaby
xe đẩy du lịch seebaby
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH ĐA NĂNG XE ĐẨY DU LỊCH ĐA NĂNG
 • OEM
xe đẩy du lịch đa năng
Giá từ 2,800,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN BEBEBUS XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN BEBEBUS
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn bebebus
Giá từ 7,000,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH BAOBAOHAO XE ĐẨY DU LỊCH BAOBAOHAO
 • OEM
xe đẩy du lịch baobaohao
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN QUINNY XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN QUINNY
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn quinny
Giá từ 2,950,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICRO XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN MICRO
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn micro
Giá từ 3,500,000đ
VALI KIÊM XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ VALI KIÊM XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ
 • OEM
vali kiêm xe đẩy du lịch cho bé
Giá từ 2,150,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CIRCLE XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CIRCLE
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn circle
Giá từ 1,650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH DELAMA XE ĐẨY DU LỊCH DELAMA
 • OEM
xe đẩy du lịch delama
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CAO CẤP XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN CAO CẤP
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn cao cấp
Giá từ 2,500,000đ
XE ĐẨY BABY THRONE XE ĐẨY BABY THRONE
 • OEM
xe đẩy baby throne
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY LƯỚI DU LỊCH XE ĐẨY LƯỚI DU LỊCH
 • OEM
xe đẩy lưới du lịch
Giá từ 450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ LỚN XE ĐẨY DU LỊCH CHO BÉ LỚN
 • OEM
xe đẩy du lịch cho bé lớn
Giá từ 705,000đ
XE ĐẨY ANBEINI XE ĐẨY ANBEINI
 • OEM
xe đẩy anbeini
Giá từ 1,050,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH NADLE XE ĐẨY DU LỊCH NADLE
 • OEM
xe đẩy du lịch nadle
Giá từ 850,000đ
XE ĐẨY EM BÉ POUCH XE ĐẨY EM BÉ POUCH
 • OEM
xe đẩy em bé pouch
Giá từ 2,100,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN VINNG XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN VINNG
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn vinng
Giá từ 1,750,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY BONNICHON ĐỆM LÓT XE ĐẨY BONNICHON
 • OEM
đệm lót xe đẩy bonnichon
Giá từ 450,000đ
XE ĐẨY COOL BABY C008H XE ĐẨY COOL BABY C008H
 • OEM
xe đẩy cool baby c008h
Giá từ 700,000đ
XE ĐẨY ĐI DU LỊCH CHO BÉ XE ĐẨY ĐI DU LỊCH CHO BÉ
 • OEM
xe đẩy đi du lịch cho bé
Giá từ 650,000đ
XE ĐẨY 2 CHIỀU COOL BABY XE ĐẨY 2 CHIỀU COOL BABY
 • OEM
xe đẩy 2 chiều cool baby
Giá từ 1,450,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN 5 BÁNH XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN 5 BÁNH
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn 5 bánh
Giá từ 250,000đ
XE ĐẨY COOL BABY XE ĐẨY COOL BABY
 • OEM
xe đẩy cool baby
Giá từ 1,250,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH DISNEY XE ĐẨY DU LỊCH DISNEY
 • OEM
xe đẩy du lịch disney
Giá từ 750,000đ
XE ĐẨY ĐÔI JOIE XE ĐẨY ĐÔI JOIE
 • Joie
xe đẩy đôi joie
Giá từ 5,500,000đ
XE ĐẨY UPPABABY CRUZ XE ĐẨY UPPABABY CRUZ
 • OEM
xe đẩy uppababy cruz
Giá từ 8,000,000đ
TẤM LÓT XE ĐẨY CHO BÉ TẤM LÓT XE ĐẨY CHO BÉ
 • OEM
tấm lót xe đẩy cho bé
Giá từ 55,000đ
XE ĐẨY ĐÔI DU LỊCH XE ĐẨY ĐÔI DU LỊCH
 • OEM
xe đẩy đôi du lịch
Giá từ 1,350,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH APRICA XE ĐẨY DU LỊCH APRICA
 • Aprica
xe đẩy du lịch aprica
Giá từ 3,950,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY GRACO ĐỆM LÓT XE ĐẨY GRACO
 • Graco
đệm lót xe đẩy graco
Giá từ 270,000đ
XE ĐẨY ĐÔI SEEBABY T33 XE ĐẨY ĐÔI SEEBABY T33
 • Seebaby
xe đẩy đôi seebaby t33
Giá từ 1,750,000đ
XE ĐẨY GOKKE XE ĐẨY GOKKE
 • OEM
xe đẩy gokke
Giá từ 1,650,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH COMBI F2 XE ĐẨY DU LỊCH COMBI F2
 • Combi
xe đẩy du lịch combi f2
Giá từ 6,500,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY APRICA ĐỆM LÓT XE ĐẨY APRICA
 • Aprica
đệm lót xe đẩy aprica
Giá từ 550,000đ
XE ĐẨY ĐÔI WAGON XE ĐẨY ĐÔI WAGON
 • OEM
xe đẩy đôi wagon
Giá từ 4,600,000đ
XE ĐẨY FREEKIDS XE ĐẨY FREEKIDS
 • OEM
xe đẩy freekids
Giá từ 1,500,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ COSCO XE ĐẨY DU LỊCH SIÊU NHẸ COSCO
 • OEM
xe đẩy du lịch siêu nhẹ cosco
Giá từ 600,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY DOTTODOT ĐỆM LÓT XE ĐẨY DOTTODOT
 • OEM
đệm lót xe đẩy dottodot
Giá từ 300,000đ
XE NÔI ĐÔI XE NÔI ĐÔI
 • OEM
xe nôi đôi
Giá từ 3,500,000đ
XE ĐẨY NEWBER XE ĐẨY NEWBER
 • OEM
xe đẩy newber
Giá từ 2,000,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH PLAYKIDS XE ĐẨY DU LỊCH PLAYKIDS
 • OEM
xe đẩy du lịch playkids
Giá từ 1,750,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY EM BÉ ĐỆM LÓT XE ĐẨY EM BÉ
 • OEM
đệm lót xe đẩy em bé
Giá từ 45,000đ
XE ĐẨY ĐÔI UPPABABY XE ĐẨY ĐÔI UPPABABY
 • OEM
xe đẩy đôi uppababy
Giá từ 4,550,000đ
XE ĐẨY BEBE CONFORT XE ĐẨY BEBE CONFORT
 • Bébé Confort
xe đẩy bebe confort
Giá từ 2,000,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN AMORHOME XE ĐẨY DU LỊCH GẤP GỌN AMORHOME
 • OEM
xe đẩy du lịch gấp gọn amorhome
Giá từ 1,450,000đ
LÓT XE ĐẨY V8 LÓT XE ĐẨY V8
 • OEM
lót xe đẩy v8
Giá từ 40,000đ
XE ĐẨY CHO 2 BÉ SINH ĐÔI XE ĐẨY CHO 2 BÉ SINH ĐÔI
 • OEM
xe đẩy cho 2 bé sinh đôi
Giá từ 2,250,000đ
XE ĐẨY WANGBABY XE ĐẨY WANGBABY
 • OEM
xe đẩy wangbaby
Giá từ 950,000đ
XE ĐẨY DU LỊCH VOVO XE ĐẨY DU LỊCH VOVO
 • OEM
xe đẩy du lịch vovo
Giá từ 1,050,000đ
ĐỆM LÓT XE ĐẨY HÀN QUỐC ĐỆM LÓT XE ĐẨY HÀN QUỐC
 • OEM
đệm lót xe đẩy hàn quốc
Giá từ 175,000đ

Giới thiệu

Xe đẩy là vật dụng cần có đối với hầu hết các gia đình và giúp ích cho việc định hướng cuộc sống với em bé mới chào đời của bạn. Nhiều bậc cha mẹ dành thời gian để nghiên cứu xe đẩy trước khi thêm một chiếc vào danh sách mua sắm cho con của họ. Xe đẩy trẻ em cũng có xu hướng là một trong những món đồ trẻ em đắt tiền nhất mà bạn sẽ sở hữu. Tuy nhiên, chúng giúp việc ra khỏi nhà cùng con của bạn dễ dàng hơn rất nhiều và bạn có thể sẽ sử dụng xe đẩy của mình trong nhiều năm, vì vậy bạn sẽ nhận được giá trị xứng đáng với số tiền của mình.

 

xe-day-chicco-urban-6-in-1

 

Phân loại các mẫu xe đẩy trẻ em

Khi mua sắm xe đẩy, bạn sẽ muốn biết trên thị trường hiện nay có các loại xe đẩy em bé nào, để có cái nhìn tổng quát và đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất. Xe đẩy trẻ em thông thường được phân thành các loại như sau:

+ Xe đẩy trẻ em đủ kích thước: Nói một cách đơn giản, xe đẩy này có thể làm được tất cả. Họ cho phép bạn vận chuyển bé nhỏ của mình từ khi bé mới sinh ra cho đến khi lớn và có nhiều kho để chứa tất cả đồ dùng của em bé. Chúng nặng, vì vậy nếu bạn đi phương tiện công cộng hoặc cần tính di chuyển dễ dàng, đây không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, trọng lượng vượt trội thường có nghĩa là độ bền tốt hơn, vì vậy chúng có thể là một khoản đầu tư dài hạn tốt.

+ Hệ thống di chuyển: Một số xe đẩy cỡ lớn cũng là hệ thống di chuyển, có nghĩa là chúng có thể gắn vào ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh để dễ dàng chuyển em bé từ ô tô sang xe đẩy hoặc gắn vào nôi xách tay em bé. Đây cũng là xu hướng một cách tiết kiệm ngân sách để mua cả xe đẩy và ghế ngồi trên ô tô. Một chiếc xe đẩy dành cho hệ thống du lịch thường có giá cao hơn so với các mẫu khác, nhưng kiểu dáng này đa chức năng và phát triển cùng với em bé của bạn. Sau khi con bạn lớn hơn ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh, bạn có thể tiếp tục sử dụng xe đẩy trong nhiều năm tới.

+ Xe đẩy dù: Nhiều bậc cha mẹ thích những chiếc xe đẩy nhẹ để đi du lịch hoặc làm di chuyển nhanh chóng quanh chỗ ở. Đúng như tên gọi, chúng có thể gấp lại giống như một chiếc ô/dù, giúp chúng có thể di chuyển và nhỏ gọn.  Xe đẩy dù là tốt nhất cho trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi có thể tự ngồi dậy. Những chiếc xe đẩy này rất lý tưởng để đi du lịch vì chúng có thể gấp lại dễ dàng và siêu nhẹ.

Nhược điểm? Xe đẩy dù thường không chắc chắn như xe đẩy kích thước đầy đủ và không cung cấp nhiều không gian lưu trữ. Nhưng chúng rất nhỏ gọn và mọi thao tác sử dụng vô cùng đơn giản, nhanh chóng.

 

Xe-day-tre-em-Chicco-liteway

 

+ Xe đẩy trẻ em có thể chuyển đổi: Một số xe đẩy kích thước đầy đủ có thể chuyển đổi, có nghĩa là chúng có thể chứa một, hai hoặc thậm chí ba trẻ em bằng cách sử dụng các cấu hình chỗ ngồi bổ sung.

+ Xe đẩy trẻ em có thể đảo ngược: Đôi khi còn được gọi là xe đẩy mô-đun, xe đẩy có thể đảo ngược cung cấp tùy chọn hướng bé về phía bạn (lý tưởng cho trẻ nhỏ hơn) hoặc hướng ra ngoài hoặc hướng sang bên cạnh (để trẻ lớn hơn và trẻ mới biết đi nhìn thế giới xung quanh).

+ Xe đẩy trẻ em chạy bộ: Nếu bạn muốn tập thể dục cùng em bé của bạn, bạn sẽ cần một chiếc xe đẩy chạy bộ để tăng độ ổn định và khả năng hấp thụ sốc. Những chiếc xe đẩy này thường có ba bánh với một bánh trước và hai bánh sau. Chúng có phanh tay cũng như phanh hoạt động bằng chân để dễ dàng kiểm soát tốc độ, rất hữu ích khi bạn ra ngoài chạy bộ. Nếu bạn là cha mẹ của nhiều con, bạn có thể chọn xe đẩy chạy bộ đôi hoặc gấp ba, đây có thể là những lựa chọn tốt cho các cặp sinh đôi, sinh ba hoặc gia đình đông người.

Chỉ cần lưu ý: Những lựa chọn này không phù hợp với trẻ sơ sinh, các mẫu xe đẩy chạy bộ thường dành cho các bé từ 6 tháng trở lên.

+ Xe đẩy đôi: Có trẻ sinh đôi, hay nhà bạn có một em bé nhỏ và trẻ sơ sinh? Xe đẩy đôi là sự lựa chọn tốt cho gia đình bạn. Những chiếc xe đẩy trẻ em này cho phép bạn chở nhiều trẻ em một cách thoải mái với hai (hoặc đôi khi nhiều hơn) ghế ngồi cạnh nhau hoặc một ghế phía trước ghế kia. Một số xe đẩy này cũng cung cấp bảng kê nơi trẻ lớn hơn có thể đứng trong khi bạn đẩy.

 

xe-day-doi-bugaboo

 

+ Xe đẩy gấp siêu gọn: Là những mẫu xe đẩy gấp nhỏ lại như một túi xách, rất phù hợp với những gia đình thích đi du lịch và thường xuyên di chuyển.

+ Khung xe đẩy: Khung xương của xe đẩy (ví dụ: tay cầm, giỏ đựng đồ và bánh xe), những khung này được hoàn thiện khi bạn gắn một chiếc ghế ô tô tương thích cho trẻ sơ sinh. Khung xe đẩy thường nhẹ và rẻ, nhưng hãy đảm bảo rằng chúng tương thích với ghế ô tô mà bé yêu thích.

Tùy thuộc vào loại bánh xe và lốp xe, xe đẩy trẻ em có thể được phân loại thành:

+ Những chiếc xe đẩy với lốp nhựa không đủ để đi bộ trên đường nhiều địa hình và những con đường gập ghềnh, nhưng thích hợp để đi hàng ngày trong công viên.

+ Xe đẩy với lốp cao su chứa đầy không khí có thể xử lý mọi bề mặt miễn là lốp được bơm căng đúng cách. Họ đẩy xe dễ dàng qua những đoạn đường dài đầy sỏi và đá cuội.

+ Xe đẩy có lốp đầy bọt, còn được gọi là lốp không bao giờ xẹp, mang lại cảm giác thoải mái trên cả những con đường gập ghềnh nhất.

Khi nói đến hệ thống treo, có ba loại xe đẩy:

+ Không có hệ thống treo: Phù hợp với bề mặt nhẵn.

+ Hệ thống treo trước hoặc sau: Giúp xử lý các bề mặt không bằng phẳng vừa phải.

+ Hệ thống treo tất cả các bánh: Thích hợp cho việc đi dạo trên đường địa hình.

 

xe-day-evenflo-d661

 

Khi nào bạn cần xe đẩy trẻ em?

Nếu xe đẩy của bạn có thể chứa ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh hoặc nôi xách tay hoặc nếu ghế ngả hoàn toàn bằng phẳng, bạn có thể sử dụng xe từ sơ sinh. Nếu không, bạn thường có thể bắt đầu sử dụng xe đẩy khi con bạn được khoảng sáu tháng tuổi, khi bé có thể ngồi dậy và kiểm soát được cổ. Mặc dù nó khác nhau tùy theo mẫu mã, nhưng hầu hết các xe đẩy đều có thể giữ trẻ cho đến khi chúng nặng khoảng 25kg – 30kg. Vì vậy, mặc dù một chiếc xe đẩy là một khoản đầu tư lớn, nhưng nó là một thứ bạn sẽ sử dụng được rất nhiều.

Cách chọn xe đẩy trẻ em phù hợp với bạn

Một chiếc xe đẩy em bé tốt nhất sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của gia đình bạn. Dưới đây là một số điều cần xem xét trước khi quyết định lựa chọn chiếc xe cuối cùng:

+ Phong cách sống: Bạn có sống ở thành phố và dựa vào xe đẩy để đưa bạn đến mọi nơi không? Hay bạn chỉ cần một thứ gì đó để giữ trong cốp xe phòng trường hợp bạn cần chạy vào cửa hàng với em bé hoặc có kế hoạch đi chơi đặc biệt? Thực tế cuộc sống hàng ngày của bạn ảnh hưởng trực tiếp đến loại xe đẩy bạn cần và liệu bạn có muốn mua một thứ gì đó lạ mắt hay không.

 

xe-day-gap-gon-nhu-vali

 

+ Quy mô gia đình: Xem xét quy mô gia đình hiện tại và tương lai của bạn. Nếu bạn chỉ có một con hoặc dự định các con cách nhau nhiều tuổi, một chiếc xe đẩy đơn có thể phù hợp. Nhưng nếu bạn có nhiều con hoặc dự định sinh các con gần nhau, bạn sẽ muốn xem xét một chiếc xe đẩy có thể chuyển đổi hoặc xe đẩy đôi.

+ Sự tiện lợi: Bạn cũng có thể muốn nghĩ về khả năng cơ động và dễ sử dụng quan trọng như thế nào đối với bạn. Nếu bạn luôn phải cầm rất nhiều đồ trên tay, hãy tìm một chiếc xe đẩy có thể gập bằng một tay. Nếu bạn cao hoặc có nhiều người cùng sử dụng chiếc xe đẩy, thì hãy tìm loại có tay cầm thay đổi được độ cao.

+ Chi phí: Đôi khi, tất cả đều tổng hợp lại thành chi phí. Nếu bạn bị sốc vì mức giá của chiếc xe mình nhìn trúng, hãy biết rằng bạn có thể mua được những chiếc xe đẩy tuyệt vời đi kèm với mức giá phù hợp với túi tiền hơn. Và nếu đúng thời điểm, rất nhiều nhà bán lẻ cung cấp các mã giảm giá vào các ngày lễ. Chỉ cần lưu ý rằng việc đầu tư vào một chiếc xe đẩy chất lượng có thể thực sự giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài, đặc biệt nếu bạn có ý định sinh nhiều con.

+ Không gian: Cân nhắc xem bạn có bao nhiêu không gian, cần chứa bao nhiêu trẻ em và bạn có muốn xe đẩy em bé đi cùng bạn hay không.

 

xe-day-doona-cho-be

 

Cách chọn những chiếc xe đẩy trẻ em tốt nhất

Những câu hỏi liên quan đến an toàn và sử dụng sau đây sẽ giúp bạn chọn xe đẩy phù hợp cho bạn và con bạn.

+ Xe đẩy có phù hợp với độ tuổi và kích thước của bé không? Cho đến khi em bé của bạn được khoảng 6 tháng tuổi và có thể điều khiển cổ và đầu của mình, hãy đảm bảo xe đẩy của bạn có thể ngả ra hoàn toàn để hỗ trợ bé cần. Kiểm tra giới hạn chiều cao và cân nặng của nhà sản xuất để đảm bảo em bé của bạn sẽ được nâng đỡ một cách an toàn trong xe đẩy.

+ Hệ thống phanh có dễ điều khiển không? Phanh sẽ không hoạt động đơn thuần bằng cách tạo áp lực lên lốp xe. Thay vào đó, chúng cũng nên có một số loại cơ chế được tích hợp vào bánh xe để ngăn bánh xe lăn. Dù bằng cách nào, hãy đảm bảo hệ thống phanh dễ sử dụng.

+ Điều chỉnh ghế dễ dàng như thế nào? Thực hành điều chỉnh phần tựa lưng hoặc thắt và tháo dây nịt để đảm bảo nó đơn giản một cách hợp lý.

+ Em bé của bạn có nhu cầu đặc biệt? Nếu em bé của bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc lo lắng về sức khỏe, bạn có thể cần một chiếc xe đẩy có thể mang theo thiết bị như bình oxy hoặc máy theo dõi tim. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con bạn để được gợi ý. Bạn cũng có thể nhận được gợi ý từ các bậc cha mẹ khác có con với các mối quan tâm về sức khỏe tương tự như của bạn.

+ Chiều cao tay cầm có phù hợp với bạn không? Ghi đông phải ngang với eo của bạn hoặc thấp hơn một chút. Đảm bảo rằng chiều cao phù hợp với bạn hoặc chiều cao có thể điều chỉnh được.

+ Nó có dễ dàng để làm sạch? Nhiều xe đẩy chỉ cần lau nhanh bằng nước ấm pha xà phòng, nhưng một số xe có lớp đệm có thể tháo rời có thể giặt bằng máy. Nếu xe đẩy có quá nhiều ngóc ngách thì có thể khó làm sạch.

+ Nó có dễ dàng để điều động? Khi xe đẩy của bạn bị đè nặng bởi em bé của bạn và những thứ nặng như túi tã hoặc ví, hãy đảm bảo rằng nó vẫn dễ dàng đẩy và di chuyển. Bạn cũng có thể đẩy xe đẩy theo đường thẳng chỉ bằng một tay.

+ Làm thế nào nó dễ dàng để gấp và mở xe đẩy? Một số xe đẩy yêu cầu một tay và những xe khác yêu cầu hai tay để mở và đóng. Cả hai phương pháp đều có thể đơn giản, nhưng hãy đảm bảo rằng xe đẩy bạn mua dễ sử dụng.

Sau khi xem xét các câu hỏi trên, bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về loại xe đẩy nào phù hợp nhất cho bạn và gia đình bạn.

 

xe-day-kiem-ghe-ngoi-o-to

 

Làm cách nào để giữ an toàn cho con tôi trong xe đẩy?

Để ngăn ngừa tai nạn cho bé khi sử dụng xe đẩy, mẹ cần lưu ý những điều sau:

+ Ở gần: Đừng bỏ mặc em bé của bạn trong xe đẩy của mình, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong vài giây.

+ Hãy cẩn thận với đồ chơi: Nếu bạn treo đồ chơi để bé giải trí trong quá trình ngồi trong xe đẩy, hãy đảm bảo đồ chơi không bị giật ra hay có các chi tiết nhỏ dễ bị bung.

+ Thắt dây an toàn. Luôn thắt dây dây đai an toàn cho bé khi đưa bé đi xe đẩy.

+ Sử dụng phanh: Mỗi khi bạn dừng xe đẩy, hãy đạp phanh và đảm bảo con bạn không thể chạm vào cần nhả phanh.

+ Không bao giờ đậu xe đẩy trên dốc.

+ Bảo quản đồ đạc đúng cách: Chỉ đặt các đồ nặng hơn ở các khu vực cất giữ phía dưới của xe đẩy. Không treo túi trên tay lái của xe đẩy, điều này có thể làm lật xe đẩy.

+ Hãy cẩn thận khi gấp/ mở: Giữ em bé của bạn tránh xa xe đẩy khi bạn mở và gấp xe, vì các ngón tay nhỏ có thể mắc vào bản lề xe đẩy. Đảm bảo rằng xe đẩy đã được khóa mở trước khi bạn đặt con mình vào đó.

+ Tránh ánh nắng mặt trời: Trong thời tiết nắng nóng, không để xe đẩy của bé ngồi dưới nắng lâu. Điều này có thể làm cho các miếng nhựa và kim loại trở nên đủ nóng để làm bỏng con bạn. Nếu bạn để xe đẩy dưới ánh nắng mặt trời, hãy kiểm tra nhiệt độ bề mặt của xe đẩy trước khi đặt bé vào xe đẩy.

+ Kiểm tra các khoản thu hồi: Hãy thường xuyên theo dõi các thông báo thu hồi sản phẩm từ hãng.

+ Bạn đang cân nhắc một chiếc xe đẩy đã qua sử dụng, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng chiếc xe đẩy đó chưa bị thu hồi và các khớp nối vẫn chắc chắn, đảm bảo an toàn.

Nội dung liên quan

 • Cách gấp mở xe đẩy trẻ em

  Xe đẩy trẻ em là một vật dụng thiết yếu mà hầu hết gia đình có trẻ nhỏ đều sở hữu 1 chiếc. Cách gấp mở một chiếc xe đẩy tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều khi cũng sẽ phức tạp hơn ta tưởng. Với bài viết tổng hợp tất cả cách gấp mở xe đẩy trẻ em đang có trên thị trường hiện nay sẽ hữu ích cho các bạn khi đang gặp vấn đề. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
 • Top 5 xe đẩy gấp gọn như vali

  Nếu cố gắng sử dụng chiếc xe đẩy cỡ lớn của bạn trong các chuyến du lịch tiếp theo của gia đình khiến bạn cảm thấy nản lòng, thì đã đến lúc bạn nên cân nhắc mua một chiếc xe đẩy gấp siêu gọn. Xe đẩy du lịch giúp việc rời khỏi nhà cùng con nhỏ của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Xe đẩy gấp gọn như vali ngày nay đều có nhiều tính năng cao cấp giống như xe đẩy truyền thống, tất cả đều được cuộn lại trong một gói nhỏ gọn, di động. Nhiều xe đẩy du lịch có thể tháo rời để vừa với khoang phía trên của máy bay hoặc có thể gấp gọn lại như vali và quàng qua vai của bạn. Nếu bạn có một gia đình thường xuyên di chuyển, một chiếc xe đẩy gấp siêu gọn có thể là câu trả lời giúp bạn giảm tải và đơn giản hóa cuộc sống của bạn.

Bài viết mới nhất