XE KÉO CẮM TRẠI GẤP GỌN AURAN XE KÉO CẮM TRẠI GẤP GỌN AURAN
 • OEM
xe kéo cắm trại gấp gọn auran
Giá từ 1,200,000đ
XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI AMPM XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI AMPM
 • OEM
xe kéo đồ đi cắm trại ampm
Giá từ 1,350,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI HAODEYI XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI HAODEYI
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại haodeyi
Giá từ 520,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SUNNYFEEL XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SUNNYFEEL
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại sunnyfeel
Giá từ 750,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI 2 TẦNG XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI 2 TẦNG
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại 2 tầng
Giá từ 1,240,000đ
XE KÉO ĐỒ ĐI DÃ NGOẠI FIREMAPLE XE KÉO ĐỒ ĐI DÃ NGOẠI FIREMAPLE
 • OEM
xe kéo đồ đi dã ngoại firemaple
Giá từ 1,550,000đ
XE KÉO CAMPING LINE FRIENDS XE KÉO CAMPING LINE FRIENDS
 • Mobi Garden
xe kéo camping line friends
Giá từ 1,150,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MOBI GARDEN XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MOBI GARDEN
 • Mobi Garden
xe kéo đồ dã ngoại mobi garden
Giá từ 1,650,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN NATUREHIKE XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN NATUREHIKE
 • Naturehike
xe kéo dã ngoại gấp gọn naturehike
Giá từ 1,950,000đ
MẶT BÀN GỖ CHO XE DÃ NGOẠI MẶT BÀN GỖ CHO XE DÃ NGOẠI
 • OEM
mặt bàn gỗ cho xe dã ngoại
Giá từ 250,000đ
THANH KẾT NỐI XE KÉO DÃ NGOẠI THANH KẾT NỐI XE KÉO DÃ NGOẠI
 • OEM
thanh kết nối xe kéo dã ngoại
Giá từ 250,000đ
XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI DSH XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI DSH
 • OEM
xe kéo đi dã ngoại dsh
Giá từ 890,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI WAGON ELITTLE XE KÉO DÃ NGOẠI WAGON ELITTLE
 • OEM
xe kéo dã ngoại wagon elittle
Giá từ 3,500,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI MICRO WAGON XE KÉO DÃ NGOẠI MICRO WAGON
 • OEM
xe kéo dã ngoại micro wagon
Giá từ 2,450,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI COLEMAN XE KÉO DÃ NGOẠI COLEMAN
 • Coleman
xe kéo dã ngoại coleman
Giá từ 2,450,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI THOUS WINDS XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI THOUS WINDS
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại thous winds
Giá từ 1,700,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MOUNTAINHIKER XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MOUNTAINHIKER
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại mountainhiker
Giá từ 1,300,000đ
XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI IUW XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI IUW
 • OEM
xe kéo đồ đi cắm trại iuw
Giá từ 1,350,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MESUCA XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI MESUCA
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại mesuca
Giá từ 1,250,000đ
XE KÉO CẮM TRẠI MK WAGON XE KÉO CẮM TRẠI MK WAGON
 • OEM
xe kéo cắm trại mk wagon
Giá từ 1,300,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI CỠ LỚN SEKEY XE KÉO DÃ NGOẠI CỠ LỚN SEKEY
 • OEM
xe kéo dã ngoại cỡ lớn sekey
Giá từ 1,400,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI WAGON WESTFIELD XE KÉO DÃ NGOẠI WAGON WESTFIELD
 • OEM
xe kéo dã ngoại wagon westfield
Giá từ 2,450,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI ĐA NĂNG FINECCI XE KÉO DÃ NGOẠI ĐA NĂNG FINECCI
 • OEM
xe kéo dã ngoại đa năng finecci
Giá từ 1,300,000đ
XE KÉO CẮM TRẠI VBESPACE XE KÉO CẮM TRẠI VBESPACE
 • OEM
xe kéo cắm trại vbespace
Giá từ 1,700,000đ
XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI LOGOS XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI LOGOS
 • OEM
xe kéo đi dã ngoại logos
Giá từ 1,050,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI BLACKDOG XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI BLACKDOG
 • Blackdog
xe kéo đồ dã ngoại blackdog
Giá từ 2,450,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI TAWA XE KÉO DÃ NGOẠI TAWA
 • OEM
xe kéo dã ngoại tawa
Giá từ 1,650,000đ
XE KÉO HÀNG DÃ NGOẠI MAKTOUM XE KÉO HÀNG DÃ NGOẠI MAKTOUM
 • OEM
xe kéo hàng dã ngoại maktoum
Giá từ 850,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI FINECCI GWC-F4 XE KÉO DÃ NGOẠI FINECCI GWC-F4
 • OEM
xe kéo dã ngoại finecci gwc-f4
Giá từ 380,000đ
XE ĐẨY DÃ NGOẠI WAGON HAPPY SPACE XE ĐẨY DÃ NGOẠI WAGON HAPPY SPACE
 • OEM
xe đẩy dã ngoại wagon happy space
Giá từ 1,750,000đ
XE KÉO CAMPING URBANWAVE XE KÉO CAMPING URBANWAVE
 • OEM
xe kéo camping urbanwave
Giá từ 1,100,000đ
XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI BAVAY XE KÉO ĐI DÃ NGOẠI BAVAY
 • OEM
xe kéo đi dã ngoại bavay
Giá từ 1,500,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI WHITSUNDAY XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI WHITSUNDAY
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại whitsunday
Giá từ 870,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI PRIMITIVE XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI PRIMITIVE
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại primitive
Giá từ 1,250,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI B.DUCK XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI B.DUCK
 • Mobi Garden
xe kéo đồ dã ngoại b.duck
Giá từ 1,290,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN DOD XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN DOD
 • OEM
xe kéo dã ngoại gấp gọn dod
Giá từ 1,650,000đ
XE ĐẨY CẮM TRẠI YADESAI XE ĐẨY CẮM TRẠI YADESAI
 • OEM
xe đẩy cắm trại yadesai
Giá từ 950,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI WOLF WALKER XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI WOLF WALKER
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại wolf walker
Giá từ 1,550,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI FORSION XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI FORSION
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại forsion
Giá từ 1,255,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI GREAT BIRD XE KÉO DÃ NGOẠI GREAT BIRD
 • OEM
xe kéo dã ngoại great bird
Giá từ 790,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI DOMETIC XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI DOMETIC
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại dometic
Giá từ 2,300,000đ
XE KÉO DU LỊCH WAGON WHITSUNDAY XE KÉO DU LỊCH WAGON WHITSUNDAY
 • OEM
xe kéo du lịch wagon whitsunday
Giá từ 1,100,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI BLACKDEER XE KÉO DÃ NGOẠI BLACKDEER
 • OEM
xe kéo dã ngoại blackdeer
Giá từ 1,950,000đ
XE KÉO CẮM TRẠI JEEP XE KÉO CẮM TRẠI JEEP
 • OEM
xe kéo cắm trại jeep
Giá từ 1,200,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI HOMFUL XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI HOMFUL
 • Homful
xe kéo đồ dã ngoại homful
Giá từ 1,350,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SIZE LỚN XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SIZE LỚN
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại size lớn
Giá từ 1,300,000đ
XE KÉO ĐỒ CAMPING WESTFIELD XE KÉO ĐỒ CAMPING WESTFIELD
 • OEM
xe kéo đồ camping westfield
Giá từ 1,150,000đ
XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN TOOTS XE KÉO DÃ NGOẠI GẤP GỌN TOOTS
 • OEM
xe kéo dã ngoại gấp gọn toots
Giá từ 1,200,000đ
XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI HISPEED XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI HISPEED
 • OEM
xe kéo đồ đi cắm trại hispeed
Giá từ 1,400,000đ
XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI OFFWEEK XE KÉO ĐỒ ĐI CẮM TRẠI OFFWEEK
 • OEM
xe kéo đồ đi cắm trại offweek
Giá từ 1,100,000đ
XE KÉO CẮM TRẠI GẤP GỌN BSWOLF XE KÉO CẮM TRẠI GẤP GỌN BSWOLF
 • OEM
xe kéo cắm trại gấp gọn bswolf
Giá từ 950,000đ
XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI KINGCAMP XE KÉO ĐỒ CẮM TRẠI KINGCAMP
 • OEM
xe kéo đồ cắm trại kingcamp
Giá từ 1,750,000đ
XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SHADOW HILL XE KÉO ĐỒ DÃ NGOẠI SHADOW HILL
 • OEM
xe kéo đồ dã ngoại shadow hill
Giá từ 1,350,000đ

Giới thiệu

Xe kéo dã ngoại gấp gọn là những anh hùng thầm lặng của bất kỳ chuyến cắm trại bằng ô tô nào, một ngày ở bãi biển, một buổi chiều ngập nắng trong công viên hoặc một chuyến cắm trại nào đo. Tại sao? Bởi vì chúng giúp khởi đầu suôn sẻ khi vận chuyển tất cả các thiết bị của bạn từ ô tô đến điểm đến và ngược lại. Đây là một phương thức vận chuyển thuận tiện giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết lập và loại bỏ căng thẳng không cần thiết khi vận chuyển đồ dùng nặng và cồng kềnh . Điều đó có nghĩa là nhiều niềm vui hơn và ít căng thẳng hơn. Những chiếc xe kéo dã ngoại này có nhiều tính năng, vì vậy hãy tìm một chiếc có kết cấu bền nhưng nhẹ, dễ lắp đặt, gập xuống và di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau. Và để lựa chọn được chiếc xe kéo cắm trại tốt nhất, hãy tiếp tục đọc bài viết dưới đây:

 

 

xe-keo-da-ngoai-micro-wagon

 

 

Xe kéo dã ngoại dành cho ai?

Xe kéo du lịch có thể hữu ích cho tất cả các loại trò chơi, bao gồm các chuyến đi đến bãi biển, đi chợ, đi cắm trại,…. Chúng rất tiện lợi để vận chuyển một lượng hàng tạp hóa từ cửa hàng về nhà, vận chuyển thiết bị đến địa điểm hạ trại, thậm chí là đưa trẻ em đi học và về nhà.

Sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ và khung có thể gập lại làm cho các xe kéo dã ngoại gấp gọn trở nên đặc biệt tiện dụng cho việc sử dụng hàng ngày, bao gồm cả việc lên và xuống ô tô hoặc lên và xuống phương tiện giao thông công cộng. Thay vì mang theo đồ tạp hóa trên tay và thực hiện nhiều chuyến đi để mang những thứ cần thiết đến bãi biển, bạn có thể chất đồ đạc của mình lên xe kéo và vận chuyển từ A đến B chỉ trong một lần.

Vì không có xe kéo du lịch nào được thiết kế theo cách giống nhau nên bạn phải xem xét điều này:

+ Ý định đằng sau việc mua một chiếc xe kéo

+ Các vật liệu khác nhau được sử dụng để sản xuất

+ Kích thước

+ Sự sẵn có của các phụ tùng thay thế

+ Ngân sách bạn sẵn sàng chi ra

 

 

xe-keo-da-ngoai-coleman

 

 

Hướng dẫn mua xe kéo camping

Để quyết định lựa chọn loại xe kéo nào đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, bạn phải đánh giá kỹ lưỡng các tính năng làm cho nó nổi bật. Dựa nào kinh nghiệm của chúng tôi, một chiếc xe kéo dã ngoại tốt phải đáp ứng được các tiêu chí như sau:

+ Mục đích: Việc bạn chọn một chiếc xe kéo phần lớn sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Khi mua xe kéo cho những vật dụng cần thiết trên bãi biển hoặc các chuyến camping của bạn , bạn nên chọn loại có bánh xe lớn và mái che. Những tính năng này sẽ cho phép bạn vận chuyển xe đẩy một cách trơn tru trên mọi địa hình đồng thời che chở đồ lặt vặt của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Trong trường hợp bạn cần một chiếc xe goòng để đi chợ hoặc chở con, bạn sẽ phải chọn những mẫu xe có khả năng chịu tải cao. Trên hết, nó phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, không bị rách.

+ Chất liệu vải: Hãy chắc chắn rằng chiếc xe mà bạn để mắt đến được chế tạo từ những vật liệu chất lượng cao, có thể chịu được tải trọng cao và nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Nói chung, Polyester hoặc Oxford hai lớp với số liệu ít nhất là 600D đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

+ Vật liệu khung xe: Các xe kéo camping tốt nhất đều chắc chắn và nhẹ, cho phép hầu hết người dùng nhấc chúng lên và xuống xe mà không bị quá sức. Một số có trọng lượng dưới 11kg nhờ vật liệu nhẹ được sử dụng cho khung, nội thất bằng vải và bánh xe. Nhôm là một lựa chọn tuyệt vời cho khung, vì nó đủ chắc chắn để vận chuyển các vật nặng, nhưng đủ nhẹ để có thể di chuyển thoải mái. Khung thép, mặc dù bền hơn nhôm, nhưng nặng hơn một chút.

 

 

xe-keo-do-cam-trai-Thous-Winds

 

 

+ Có khả năng lưu trữ tốt: Cho dù đó là trẻ em hay đồ dùng, bạn muốn có một xe kéo dã ngoại để chuyên chở đồ đạc. Hãy tìm kiếm những mẫu có sức chứa lớn, đủ để đựng nhiều túi hàng hóa hoặc đồ đi camping. Các loại tiện ích bổ sung chẳng hạn như túi, ngăn đựng cốc và hộp đựng đồ ăn nhẹ,…có thể sẽ giúp ích nhiều cho bạn.

+ Khả năng cơ động: Khả năng lái của một xe kéo tốt như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chức năng của nó, đặc biệt là khi điều hướng trong các khu vực đông đúc như cửa hàng tạp hóa hoặc bãi đậu xe đông đúc. Nhiều nhà sản xuất xe kéo tốt nhất coi khả năng cơ động là ưu tiên hàng đầu. Theo truyền thống, người dùng kéo một xe phía sau họ và các bánh xe gần tay kéo nhất sẽ thực hiện việc lái. Trong một số trường hợp, các bánh xe là một phần của tay cầm, giúp toa xe dễ dàng di chuyển hơn ở những chỗ chật hẹp. Trong các trường hợp khác, các bánh xe gắn vào khung của toa xe và xoay độc lập, giúp cải thiện đòn bẩy khi kéo vật nặng. Một số toa xe hiện đại, đặc biệt là những toa dành cho trẻ em, cũng có tay đẩy. Những phiên bản hiện đại này hoạt động theo cách tương tự như những chiếc xe đẩy truyền thống và có thể khiến việc di chuyển với các bé trở nên đơn giản.

+ Tải trọng xe: Hãy tự hỏi mình loại hàng hóa mà bạn định chở, đó là cách bạn sẽ biết bạn cần xe kéo cắm trại có tải trọng bao nhiêu. Mỗi xe đẩy đều khác nhau về bản chất, đó là lý do tại sao việc bạn chọn thương hiệu phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Bạn đang nhắm đến việc vận chuyển những thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại của mình? Sau đó đi xe kéo có sức chứa <120kg. Lý tưởng nhất là xe kéo có thể chở ít hơn mức được thiết kế để chịu đựng vì lý do duy nhất là kéo dài độ bền. Vì vậy, sẽ an toàn hơn nếu bạn chọn một chiếc xe đẩy có số tải trọng lớn hơn sẽ có đủ không gian cho tất cả các mặt hàng của bạn.

 

 

xe-keo-do-di-cam-trai-Ampm

 

 

+ Thoải mái và thuận tiện khi vận hành: Việc điều chỉnh được độ cao cũng như độ nghiêng của tay đẩy/ tay kéo của xe, sẽ giúp bạn thoải mái và thuận tiện khi vận hành xe.

+ Độ sau của thùng xe: Độ sâu của một xe kéo du lịch phần lớn quyết định nó có thể chuyên chở được bao nhiêu, vì vậy hãy tìm một chiếc xe có độ sâu ít nhất là 25cm. Các xe kéo dùng làm xe đẩy thường sâu hơn để hỗ trợ một đứa trẻ đang buồn ngủ cũng như có đủ đồ đạc một cách an toàn và thoải mái.

 

 

xe-keo-da-ngoai-Coleman

 

 

+ Cất giữ mà không gặp quá nhiều rắc rối: Các thao tác gấp xe hoặc mở xe có khiến cho bạn gặp nhiều phiền toái hay không? Kích thước sau khi gấp có đủ nhỏ gọn để không chiếm quá nhiều không gian trong nhà bạn hay cốp ô tô hay không? Các xe kéo dã ngoại gấp gọn tốt nhất nên dễ dàng thu gọn thành một gói nhỏ gọn mà không yêu cầu quy trình 10 bước. Hầu như tất cả các mô hình đều có các tab kéo ở dưới đáy của toa xe. Một chiếc kéo đơn giản sẽ cho phép người dùng gấp toa xe lại, dọn sạch vải khỏi các điểm kẹp trên đường đi. Sau đó, từ vị trí đã gấp, bạn chỉ cần tách hai đầu ra và đẩy xuống giữa sàn để lắp ráp toa xe để sử dụng. Tuy nhiên, toa xe càng nặng hoặc càng giàu tính năng thì việc gấp lại càng phức tạp. Xem lại quy trình gấp của xe trước khi mua để quyết định xem sự tiện lợi bổ sung của các tính năng có đáng để bỏ thêm một chút thời gian thiết lập và thu gọn hay không.

+ Bảo trì: Mua xe kéo được chế tạo từ vật liệu dễ lau chùi giúp bạn bảo quản xe tốt hơn. Hãy kiểm tra các hướng dẫn bảo trì từ nhà sản xuất và tìm hiểu các vật liệu thay thế trong trường hợp phụ kiện xe bị hỏng.

 

 

xe-keo-do-da-ngoai-di-bien-cau-ca

 

 

+ Kích thước bánh xe: Tất cả các xe kéo dã ngoại tốt nhất đều có bánh xe bền, nhưng kích thước của những bánh xe đó có thể tạo ra sự khác biệt, tùy thuộc vào địa hình mà người dùng đang di chuyển. Bánh xe nhỏ hơn làm cho toa xe nhẹ hơn, dễ đóng gói hơn và thường ít tốn kém hơn. Nhưng chúng chỉ lăn tốt trên các bề mặt nhẵn và không hoạt động tốt trên các bề mặt mấp mô. Bánh xe lớn hơn, cả về chiều cao và chiều rộng, hoạt động tốt hơn trên địa hình gồ ghề. Họ cũng sẽ nâng khu vực hàng hóa lên cao hơn so với mặt đất, giữ cho phần đáy không bị vướng vào chướng ngại vật. Bánh xe lớn hơn, rộng hơn cũng phân bổ trọng lượng tốt hơn trên các bề mặt mềm hơn như cát và bùn. Nhưng nó làm tăng thêm trọng lượng và ngân sách.

+ Khóa bánh xe: Bánh xe có chức năng khóa ngăn các xe kéo có thể gập lại lăn đi khi ở trên dốc. Chúng là một tính năng an toàn quan trọng khi trẻ em leo lên và xuống xe. Mặc dù khung thép chịu lực và bánh xe ngoại cỡ giúp di chuyển xe qua địa hình khó khăn, nhưng sức nặng tăng thêm của chúng có thể khiến xe lăn đi, vì vậy bánh xe có khóa là một ưu tiên.

+ Tiện ích bổ sung: Dây an toàn là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chiếc xe nào. Lớp bảo vệ bổ sung giúp trẻ nhỏ không bị ngã hoặc trèo ra ngoài khi xe đang chuyển động. Mái che thường không đi kèm với xe kéo, nhưng một số loại có mái che để giúp bảo vệ đồ đạc khỏi tiếp xúc với nắng và mưa.

+ Ngân sách: Bạn sẽ tăng giá cao hơn cho một chiếc xe đẩy có cơ chế gấp nhanh? Hoặc, bạn sẽ giảm ngân sách của mình khi bạn quyết định rằng toa xe có thể thu gọn cơ bản nhất sẽ hoạt động tốt? Đó là để bạn quyết định.

 

 

xe-keo-do-da-ngoai-2-tang

 

 

Xe kéo dã ngoại có thể đi trên địa hình nào?

Trước khi bạn quá hào hứng với những chiếc xe kéo cắm trại, hãy lưu ý rằng chúng sẽ có những hạn chế. Những chiếc xe kéo ít tiền, có bsanh nhỏ bằng nhựa đơn giản sẽ không thể di chuyển trên những con đường đầy đá, rễ cây hoặc những địa hình gập ghềnh khác. Trừ khi chiếc xe có bánh xe cực rộng, nếu không nó sẽ không đi trên cát và sẽ bị mắc kẹt trong bùn. Sử dụng xe kéo dã ngoại gấp gọn trên địa hình gồ ghề có thể khiến trục hoặc trụ bánh xe bị cong. Các cột bánh xe bị gãy, ngay cả khi xe kéo chưa đạt đến giới hạn trọng lượng của nó. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ không chỉ phải kéo thiết bị của mình ra ngoài mà còn phải kéo cả toa xe bị hỏng.

Nếu bạn muốn một chiếc xe có thể xử lý được nhiều loại địa hình thì xe kéo cần có các tính năng như:

+ Bánh sau lớn

+ Lốp xe địa hình

+ Hệ thống treo mạnh mẽ

Thật không may, những chiếc xe kéo camping này không hề rẻ.

 

 

xe-keo-da-ngoai-wagon-westfield

 

 

Bạn có thể sử dụng một xe kéo du lịch như một xe đẩy hàng ngày không?

Có. Xe kéo cắm trại là phương tiện tuyệt vời cho các chuyến đi đến công viên, dã ngoại hoặc thậm chí là mua sắm hàng hóa. Hầu hết trẻ em đều thích đi xe đẩy, đặc biệt là khi chúng đã quá “lớn” đối với xe đẩy truyền thống nhưng vẫn chưa thể đi bộ quãng đường xa. Xe kéo dã ngoại gấp gọn cũng tốt nếu bạn có hai con nhỏ và không muốn sử dụng xe đẩy đôi. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi điều khiển một xe kéo qua các lối đi chật hẹp trong siêu thị và vỉa hè hẹp khi bạn đang đẩy xe. Các xe có bánh trước nhỏ hơn và bánh sau lớn hơn cũng dễ điều khiển hơn.

 

 

xe-keo-da-ngoai-wagon-elittle

 

 

Các mẹo sử dụng xe kéo cắm trại

Xe kéo du lịch giúp chở được nhiều đồ và dễ dàng cất gọn khi không sử dụng. Những chiếc xe gấp tốt nhất có thể dễ dàng thu gọn để trong cốp ô tô hoặc có thể được cất trong tủ quần áo, nhà để xe. Để có tuổi thọ sử dụng lâu dài, những toa xe này thường được làm bằng khung thép hoặc nhôm và vải nylon hoặc polyester chắc chắn. Chúng cũng phải có khu vực chở hàng an toàn, bánh xe bền và tay cầm chắc chắn và đừng bỏ qua các mẹo sử dụng xe dưới đây

+ Cân bằng trọng lượng: Cố gắng phân bổ thiết bị của bạn trong xe để trọng lượng được trải đều. Nếu không sẽ khó lái và có thể lắc lư.

+ Vệ sinh trước khi cất: Luôn rửa sạch bụi bẩn, bùn đất bám trên xe và để khô ráo trước khi cất đi. Nếu không, các bộ phận có thể bắt đầu rỉ sét hoặc bị dính.

+ Kiểm tra phần cứng trước khi sử dụng: Đảm bảo không có đinh tán, ốc vít hoặc các bộ phận khác bị lỏng trước khi mang xe của bạn ra ngoài.

+ Bảo trì: Bạn sẽ cần thường xuyên bôi trơn các bánh xe, trục và ổ trục của xe. Nếu không, chúng sẽ bắt đầu kêu và lắc lư.

+ Không lạm dụng xe kéo: Việc chất quá tải và chạy trên địa hình hiểm trở có thể làm hỏng bánh xe hoặc khiến các bộ phận bị gãy. Nếu con đường trở nên khó khăn bất ngờ, hãy bảo con bạn ra ngoài và đi bộ một lúc hoặc mang theo một số thiết bị cho đến khi con đường trở nên tốt hơn.

+ Sửa bánh xe lắc lư: Bánh xe của xe kéo dã ngoại gấp gọn thường bị lắc lư. Nếu điều này xảy ra, trước tiên hãy thử làm sạch và bôi trơn chúng. Kiểm tra xem tất cả phần cứng đã được siết chặt chưa. Nếu điều đó không giải quyết được tình trạng lắc lư, thì bạn có thể cần phải thay bánh xe, điều không may là không thể thực hiện được trên hầu hết các mẫu xe giá rẻ.

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất