THÚ NHÚN BƠM HƠI TUẦN LỘC THÚ NHÚN BƠM HƠI TUẦN LỘC
 • OEM
thú nhún bơm hơi tuần lộc
Giá từ 190,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON CỪU THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON CỪU
 • OEM
thú nhún cho bé hình con cừu
Giá từ 190,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON SỬ TỬ THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON SỬ TỬ
 • OEM
thú nhún cho bé hình con sử tử
Giá từ 175,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON THỎ THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON THỎ
 • OEM
thú nhún cho bé hình con thỏ
Giá từ 160,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON HƯƠU THÚ NHÚN CHO BÉ HÌNH CON HƯƠU
 • OEM
thú nhún cho bé hình con hươu
Giá từ 135,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CÁ HEO THÚ NHÚN BƠM HƠI CÁ HEO
 • OEM
thú nhún bơm hơi cá heo
Giá từ 165,000đ
THÚ NHÚN HÌNH CON ONG THÚ NHÚN HÌNH CON ONG
 • OEM
thú nhún hình con ong
Giá từ 140,000đ
HƯƠU NHÚN CHO BÉ HƯƠU NHÚN CHO BÉ
 • OEM
hươu nhún cho bé
Giá từ 225,000đ
THÚ NHÚN Ô TÔ CHO BÉ THÚ NHÚN Ô TÔ CHO BÉ
 • OEM
thú nhún ô tô cho bé
Giá từ 135,000đ
GẤU NHÚN CHO BÉ GẤU NHÚN CHO BÉ
 • OEM
gấu nhún cho bé
Giá từ 150,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ 1 TUỔI THÚ NHÚN CHO BÉ 1 TUỔI
 • OEM
thú nhún cho bé 1 tuổi
Giá từ 700,000đ
THÚ NHÚN LARVA THÚ NHÚN LARVA
 • OEM
thú nhún larva
Giá từ 850,000đ
THÚ NHÚN CÓ BÁNH XE THÚ NHÚN CÓ BÁNH XE
 • OEM
thú nhún có bánh xe
Giá từ 250,000đ
THÚ NHÚN CHO NGƯỜI LỚN THÚ NHÚN CHO NGƯỜI LỚN
 • OEM
thú nhún cho người lớn
Giá từ 310,000đ
THÚ NHÚN CON CÁO THÚ NHÚN CON CÁO
 • OEM
thú nhún con cáo
Giá từ 150,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CON CHỒN THÚ NHÚN BƠM HƠI CON CHỒN
 • OEM
thú nhún bơm hơi con chồn
Giá từ 140,000đ
THÚ NHÚN TUẦN LỘC CAO SU THÚ NHÚN TUẦN LỘC CAO SU
 • OEM
thú nhún tuần lộc cao su
Giá từ 200,000đ
THÚ NHÚN CÚN CON THÚ NHÚN CÚN CON
 • OEM
thú nhún cún con
Giá từ 185,000đ
THÚ NHÚN CON HỔ THÚ NHÚN CON HỔ
 • OEM
thú nhún con hổ
Giá từ 145,000đ
THÚ NHÚN CON MÈO THÚ NHÚN CON MÈO
 • OEM
thú nhún con mèo
Giá từ 140,000đ
CON NAI NHÚN CHO BÉ CON NAI NHÚN CHO BÉ
 • OEM
con nai nhún cho bé
Giá từ 130,000đ
HƯƠU NHÚN CÓ NHẠC HƯƠU NHÚN CÓ NHẠC
 • OEM
hươu nhún có nhạc
Giá từ 170,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI HẢI CẨU THÚ NHÚN BƠM HƠI HẢI CẨU
 • OEM
thú nhún bơm hơi hải cẩu
Giá từ 145,000đ
DỤNG CỤ BƠM THÚ NHÚN DỤNG CỤ BƠM THÚ NHÚN
 • OEM
dụng cụ bơm thú nhún
Giá từ 7,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI KHỦNG LONG THÚ NHÚN BƠM HƠI KHỦNG LONG
 • OEM
thú nhún bơm hơi khủng long
Giá từ 140,000đ
THÚ NHÚN FISHER PRICE THÚ NHÚN FISHER PRICE
 • OEM
thú nhún fisher price
Giá từ 280,000đ
THÚ NHÚN NGỰA PONY THÚ NHÚN NGỰA PONY
 • OEM
thú nhún ngựa pony
Giá từ 120,000đ
THÚ NHÚN KỲ LÂN THÚ NHÚN KỲ LÂN
 • OEM
thú nhún kỳ lân
Giá từ 180,000đ
THÚ NHÚN CON KHỈ THÚ NHÚN CON KHỈ
 • OEM
thú nhún con khỉ
Giá từ 165,000đ
THÚ NHÚN CÁ MẬP CHO BÉ THÚ NHÚN CÁ MẬP CHO BÉ
 • OEM
thú nhún cá mập cho bé
Giá từ 135,000đ
THÚ NHÚN KHỦNG LONG T-REX THÚ NHÚN KHỦNG LONG T-REX
 • OEM
thú nhún khủng long t-rex
Giá từ 170,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CON KIẾN THÚ NHÚN BƠM HƠI CON KIẾN
 • OEM
thú nhún bơm hơi con kiến
Giá từ 155,000đ
THÚ NHÚN UNICORN THÚ NHÚN UNICORN
 • OEM
thú nhún unicorn
Giá từ 130,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CON LỢN THÚ NHÚN BƠM HƠI CON LỢN
 • OEM
thú nhún bơm hơi con lợn
Giá từ 140,000đ
NGỰA NHÚN CHO BÉ NGỰA NHÚN CHO BÉ
 • OEM
ngựa nhún cho bé
Giá từ 135,000đ
VAN BƠM THÚ NHÚN VAN BƠM THÚ NHÚN
 • OEM
van bơm thú nhún
Giá từ 1,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CON VOI THÚ NHÚN BƠM HƠI CON VOI
 • OEM
thú nhún bơm hơi con voi
Giá từ 150,000đ
THÚ NHÚN UMOO CHO BÉ THÚ NHÚN UMOO CHO BÉ
 • OEM
thú nhún umoo cho bé
Giá từ 210,000đ
THÚ NHÚN CON ẾCH THÚ NHÚN CON ẾCH
 • OEM
thú nhún con ếch
Giá từ 130,000đ
THÚ NHÚN LÒ XO CHO BÉ THÚ NHÚN LÒ XO CHO BÉ
 • OEM
thú nhún lò xo cho bé
Giá từ 1,400,000đ
THÚ NHÚN CÓ NHẠC CON RỒNG THÚ NHÚN CÓ NHẠC CON RỒNG
 • OEM
thú nhún có nhạc con rồng
Giá từ 160,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI CON LỪA THÚ NHÚN BƠM HƠI CON LỪA
 • OEM
thú nhún bơm hơi con lừa
Giá từ 140,000đ
THÚ NHÚN CÓ NHẠC HÌNH THỎ THÚ NHÚN CÓ NHẠC HÌNH THỎ
 • OEM
thú nhún có nhạc hình thỏ
Giá từ 125,000đ
THÚ NHÚN CAO SU PIKACHU THÚ NHÚN CAO SU PIKACHU
 • OEM
thú nhún cao su pikachu
Giá từ 150,000đ
THÚ NHÚN HƠI CHO BÉ THÚ NHÚN HƠI CHO BÉ
 • OEM
thú nhún hơi cho bé
Giá từ 190,000đ
THÚ NHÚN TRẺ EM THÚ NHÚN TRẺ EM
 • OEM
thú nhún trẻ em
Giá từ 120,000đ
PHÁT NHẠC THÚ NHÚN CHO BÉ PHÁT NHẠC THÚ NHÚN CHO BÉ
 • OEM
phát nhạc thú nhún cho bé
Giá từ 10,000đ
THÚ NHÚN BƠM HƠI MOONY THÚ NHÚN BƠM HƠI MOONY
 • OEM
thú nhún bơm hơi moony
Giá từ 120,000đ
THÚ NHÚN BẬP BÊNH THÚ NHÚN BẬP BÊNH
 • OEM
thú nhún bập bênh
Giá từ 650,000đ
THÚ NHÚN CAO CẤP THÚ NHÚN CAO CẤP
 • OEM
thú nhún cao cấp
Giá từ 280,000đ
THÚ NHÚN BOBBY THÚ NHÚN BOBBY
 • OEM
thú nhún bobby
Giá từ 110,000đ
THÚ NHÚN SIZE TO THÚ NHÚN SIZE TO
 • OEM
thú nhún size to
Giá từ 200,000đ
THÚ NHÚN CAO SU CHO BÉ THÚ NHÚN CAO SU CHO BÉ
 • OEM
thú nhún cao su cho bé
Giá từ 140,000đ
ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN CHO BÉ ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN CHO BÉ
 • OEM
đồ chơi thú nhún cho bé
Giá từ 215,000đ
THÚN NHÚN NHẬT BẢN THÚN NHÚN NHẬT BẢN
 • OEM
thún nhún nhật bản
Giá từ 800,000đ
THÚ NHÚN VỊT THÚ NHÚN VỊT
 • OEM
thú nhún vịt
Giá từ 1,550,000đ
THÚ NHÚN CÔNG VIÊN THÚ NHÚN CÔNG VIÊN
 • OEM
thú nhún công viên
Giá từ 1,600,000đ
THÚ NHÚN CHO BÉ 2 TUỔI THÚ NHÚN CHO BÉ 2 TUỔI
 • OEM
thú nhún cho bé 2 tuổi
Giá từ 200,000đ
THÚ NHÚN HÌNH MÁY BAY THÚ NHÚN HÌNH MÁY BAY
 • OEM
thú nhún hình máy bay
Giá từ 1,550,000đ

Giới thiệu

Khi tìm kiếm đồ chơi thú nhún cho em bé của bạn, bạn phải tìm được những thứ hỗ trợ sự phát triển của trẻ và đặc biệt an toàn cho bé. Thú nhún cho bé là một món đồ chơi là hầu như đứa trẻ nào cũng yêu thích và mong muốn sở hữu, bởi cách di chuyển độc đáo của chúng làm cho bé cảm giác như bay lên.

 

thu-nhun-bom-hoi-ca-heo

 

Thú nhún bơm hơi cho bé là gì?

Thú nhún là đồ chơi bơm hơi dành cho trẻ em, thường được thiết kế để đại diện cho một loại động vật cụ thể. Nó được làm bằng cao su, nhựa hoặc một vật liệu tương tự. Bên trong đồ chơi bao gồm một không gian rỗng chứa đầy không khí. Tai của con vật thường dùng như một cái tay cầm.

Bằng cách nhảy lên và xuống, con vật đang bật nhảy bắt đầu thích ứng với chuyển động của trẻ và tăng cường khả năng nhảy của nó. Trẻ em bắt đầu nhảy ở một độ tuổi nhất định để giải trí và các chuyển động này tốt cho các kỹ năng vận động của họ. Tất cả các loại đồ chơi nhún nhảy đều khuyến khích trẻ em chạy nhảy và nhằm mục đích làm tăng niềm vui khi được tung tăng.

Bé bao nhiêu tuổi có thể sử dụng thú nhún

Thú bông thường thích hợp cho trẻ em từ khoảng 2 tuổi trở lên. Tuy nhiên, khi mỗi trẻ phát triển riêng, điều quan trọng là trẻ đã có thể đứng và đi một cách an toàn. Nếu không, chúng có thể bị ngã. Tuy nhiên, khuyến cáo về độ tuổi có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất. Một số mẫu thú nhún sẽ phù hợp với trẻ lớn hơn hoặc trẻ hơn do kích thước của chúng, đặc biệt là chiều cao của ghế.

Các bé phải luôn đặt chân trên mặt đất để các bé có thể tự nâng đỡ mình. Vì vậy, hãy luôn chú ý đến khuyến cáo về độ tuổi của nhà sản xuất tương ứng. Tuy nhiên, những đứa trẻ nhỏ hơn nhiều cũng có thể được hưởng lợi từ thú nhún cho bé. Nếu chúng được người lớn bế và hỗ trợ, một con ngựa nhún hoặc tương tự có thể là một lựa chọn chỗ ngồi thú vị.

 

huou-nhun-cho-be

 

Những lợi ích mà đồ chơi thú nhún bơm hơi mang lại cho bé

Thú nhún không chỉ là một món đồ chơi vui đùa hàng ngày cho trẻ mà chúng còn mang lại rất nhiều lợi ích khác như:

+ Giúp bé phát triển khả năng giữ thăng bằng.

+ Tăng cường sức mạnh cốt lõi và cơ dưới cơ thể của con bạn.

+ Giúp trẻ phát triển các kỹ năng vận động tinh.

+ Khả năng phối hợp toàn bộ cơ thể cũng được cải thiện khi trẻ sử dụng đồ chơi nảy.

+ Thúc đẩy sự cân bằng, kỹ năng vận động và trí tưởng tượng.

Phân loại thú nhún cho bé

Thú nhún bơm hơi là một loại đồ chơi thể dục thể thao dành cho trẻ em, có đặc điểm là an toàn, dễ vệ sinh và năng động. Nó rất tốt cho trẻ em để rèn luyện sức khỏe và giữ gìn vóc dáng. Khi sử dụng, thú nhún nhảy sẽ yêu cầu trẻ điều chỉnh tư thế cơ thể kịp thời và giữ thăng bằng nhằm tăng cường năng lực giữ thăng bằng và khả năng điều chỉnh thị giác, thính giác và vận động của trẻ. Bạn có thể phân loại thú nhún thành các loại như sau:

 

thu-nhun-con-cao

 

+ Thú nhún truyền thống: Chúng được thiết kế đa dạng từ các loài động vật đơn giản đến các mẫu trang trí bằng các nhân vật trong phim và truyện nổi tiếng. Chúng sẽ bật nhảy bằng 4 chân của chúng, các bé sẽ bám vào tai của chúng và sử dụng đôi chân để đẩy lực. Chúng sẽ được sử dụng trong nhà và tránh xa ánh nắng trực tiếp hoặc thời tiết khắc nghiệt.

 

thu-nhun-lo-xo-cho-be

 

+ Thú nhún có lò xo: Chúng thường được làm từ chất liệu nhựa và được gắn trên 1 lò xò có chân đế. Chân đế sẽ được vít cố định xuống nền nhà. Các mẫu thú nhún này sẽ phù hợp để lắp đặt ngoài trời.

 

thu-nhun-cho-be-1-tuoi

 

+ Thú nhún đa năng: Là các mẫu thú nhún có thể chuyển đổi thành các loại đồ chơi khác như: bập bênh hay xe chòi chân cho bé. Các mẫu thú nhún đa năng này sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn các mẫu thú nhún truyền thống và sẽ không có sự nhàm chán khi chơi đùa.

 

thu-nhun-cho-nguoi-lon

 

+ Thú nhún cho người lớn: Chúng được thiết kế gần giống với các mẫu thú nhún truyền thống và chúng có khả năng chịu tải cao.

+ Thú nhún có nhạc: Trẻ em luôn yêu thích âm nhạc, mẹ có thể lựa chọn các mẫu thú nhún có nhạc để cho cuộc chơi thêm phần lý thú.

Cách bơm thú nhún cho bé

Khi đặt mua 1 thú nhún bơm hơi cho bé, bạn sẽ nhận được một chú thú nhún chưa được bơm thành hình và bạn cần làm theo các bước dưới đây:

+ Bước 1: Đưa thú nhún của bạn ra khỏi bao đựng và chuẩn bị dụng cụ bơm. Bạn có thể sử dụng một trong các dụng cụ như: Máy bơm điện, dụng cụ bơm tay, bơm xe đạp, bơm xe máy,…tất cả đều có thể sử dụng nếu tương thích với van của thú nhún.

+ Bước 2: Tháo nắp van trên người thú nhún, nắp van này sẽ thường nằm ở dưới bụng của thú nhún nhảy.

+ Bước 3: Cơm đầu bơm và bắt đầu bơm. Bạn sẽ thấy người bạn mới này dần dần hình thành.

+ Bước 4: Bạn sẽ thú nhún được lấp đầy khi bàn chân bắt đầu săn chắc, thắt lưng bắt đầu phồng lên một chút và tai có cảm giác như đàn hồi. Nếu thú nhún của bạn mất hình dạng vốn có, thì có thể là chúng đang căng quá. Bạn cần xả bớt hơi để chúng trở về hình dạng cũ. Việc sử dụng một chú thú nhún quá căng sẽ dễ bị nứt vỡ hoặc làm giảm độ đàn hồi khi sử bé sử dụng.

+ Bước 5: Nhanh chóng nắp van là bé đã có 1 thú nhún bơm hơi để vận động.

Nếu bạn mua là các thú nhún lò xo hoặc thú nhún đa năng thì cần làm theo các hướng dẫn chi tiết từ nhà sản xuất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết về cách bơm xì hơi cho thú nhún mà chúng tôi đã viết chi tiết.

 

thu-nhun-tuan-loc-cao-su

 

Các lưu ý khi sử dụng thú nhún cho bé

+ Không được tháo nắp đóng van khi đang sử dụng.

+ Khi các bé dưới 3 tuổi chơi cần có sự giám sát của người lớn.

+ Sử dụng một thời gian, các mẫu thú nhún bơm hơi sẽ bị xẹp đi, cần bơm phồng trở lại trước khi cho bé chơi.

+ Trước khi chơi, hãy đảm bảo khu vực chơi không có các cạnh sắc nhọn,

+ Thú nhún chỉ phù hợp với một bé chơi, không nên cho 2 bé sử dụng cùng một lúc.

+ Khi bé chơi, hãy nhắc nhở bé luôn cầm lấy hai tai của nó, không đứng trên đồ chơi.

+ Tránh chơi các khu vực không bằng phẳng hay gần cầu thang.

+ Sử dụng đúng với độ tuổi và trọng lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Bảo trì thường xuyên. Nó có thể được làm sạch bằng chất tẩy rửa gia dụng hoặc vải ướt.

Cách vệ sinh thú nhún cho bé

Nếu thú nhún của bạn bị bẩn, điều tốt nhất để làm sạch nó là nước ấm và xà phòng nhẹ, chẳng hạn như chất tẩy rửa bát đĩa. Bất kỳ hóa chất khắc nghiệt nào cũng có thể làm biến chất vật liệu và làm mất đi vẻ sáng bóng đẹp đẽ đó.

Nội dung liên quan

 • Tự làm cầu trượt cho bé

  Rất nhiều bố mẹ muốn cùng con cái làm các đồ chơi Handmade, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gắn kết tình cảm gia đình mà bé còn học được nhiều điều khi làm việc cùng bố mẹ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách tự làm cầu trượt cho bé một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Bài viết mới nhất