ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM007 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM007
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike nh22zm007
Giá từ 350,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI NATUREHIKE CNH22DQ024 ĐÈN DÃ NGOẠI NATUREHIKE CNH22DQ024
 • Naturehike
đèn dã ngoại naturehike cnh22dq024
Giá từ 595,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ009 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ009
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike cnh22dq009
Giá từ 450,000đ
ĐÈN NATUREHIKE CNK2300DQ012 ĐÈN NATUREHIKE CNK2300DQ012
 • Naturehike
đèn naturehike cnk2300dq012
Giá từ 550,000đ
ĐÈN MĂNG XÔNG NATUREHIKE NH22ZM003 ĐÈN MĂNG XÔNG NATUREHIKE NH22ZM003
 • Naturehike
đèn măng xông naturehike nh22zm003
Giá từ 320,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM005 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM005
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike nh22zm005
Giá từ 235,000đ
ĐÈN CAMPING NATUREHIKE CNH22DQ029 ĐÈN CAMPING NATUREHIKE CNH22DQ029
 • Naturehike
đèn camping naturehike cnh22dq029
Giá từ 420,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ018 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ018
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike cnh22dq018
Giá từ 270,000đ
ĐÈN CAMPING NATUREHIKE CNH22DQ007 ĐÈN CAMPING NATUREHIKE CNH22DQ007
 • Naturehike
đèn camping naturehike cnh22dq007
Giá từ 395,000đ
ĐÈN LỀU NATUREHIKE NH21ZM010-1 ĐÈN LỀU NATUREHIKE NH21ZM010-1
 • Naturehike
đèn lều naturehike nh21zm010-1
Giá từ 670,000đ
ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH20ZM012 ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH20ZM012
 • Naturehike
đèn treo lều naturehike nh20zm012
Giá từ 1,100,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ011 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ011
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike cnh22dq011
Giá từ 1,350,000đ
ĐÈN LED CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ025 ĐÈN LED CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ025
 • Naturehike
đèn led cắm trại naturehike cnh22dq025
Giá từ 1,800,000đ
ĐÈN BÃO CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21ZM008 ĐÈN BÃO CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21ZM008
 • Naturehike
đèn bão cắm trại naturehike nh21zm008
Giá từ 920,000đ
ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE CNH22DQ008 ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE CNH22DQ008
 • Naturehike
đèn treo lều naturehike cnh22dq008
Giá từ 395,000đ
ĐÈN GAS DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21ZM006 ĐÈN GAS DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21ZM006
 • Naturehike
đèn gas dã ngoại naturehike nh21zm006
Giá từ 420,000đ
ĐÈN GAS CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM006 ĐÈN GAS CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM006
 • Naturehike
đèn gas cắm trại naturehike nh22zm006
Giá từ 2,150,000đ
ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH21ZM010 ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH21ZM010
 • Naturehike
đèn treo lều naturehike nh21zm010
Giá từ 650,000đ
ĐÈN QUẠT NATUREHIKE NH21ZM003 ĐÈN QUẠT NATUREHIKE NH21ZM003
 • Naturehike
đèn quạt naturehike nh21zm003
Giá từ 720,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM002 ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM002
 • Naturehike
đèn cắm trại naturehike nh22zm002
Giá từ 850,000đ
ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH15A003-I ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH15A003-I
 • Naturehike
đèn treo lều naturehike nh15a003-i
Giá từ 85,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI ĐA NĂNG NATUREHIKE NH18Y001-A ĐÈN DÃ NGOẠI ĐA NĂNG NATUREHIKE NH18Y001-A
 • Naturehike
đèn dã ngoại đa năng naturehike nh18y001-a
Giá từ 790,000đ
ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH16D300-C ĐÈN TREO LỀU NATUREHIKE NH16D300-C
 • Naturehike
đèn treo lều naturehike nh16d300-c
Giá từ 245,000đ
ĐÈN QUẠT CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM001 ĐÈN QUẠT CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22ZM001
 • Naturehike
đèn quạt cắm trại naturehike nh22zm001
Giá từ 1,350,000đ
DÂY ĐÈN LED CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ012 DÂY ĐÈN LED CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22DQ012
 • Naturehike
dây đèn led cắm trại naturehike cnh22dq012
Giá từ 1,050,000đ
DÂY ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE CNH22DQ027 DÂY ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE CNH22DQ027
 • Naturehike
dây đèn trang trí lều naturehike cnh22dq027
Giá từ 415,000đ
ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE NH21ZM002 ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE NH21ZM002
 • Naturehike
đèn trang trí lều naturehike nh21zm002
Giá từ 145,000đ
ĐÈN PIN NATUREHIKE NH21ZM013 ĐÈN PIN NATUREHIKE NH21ZM013
 • Naturehike
đèn pin naturehike nh21zm013
Giá từ 350,000đ
ĐÈN PIN NATUREHIKE NH20ZM009 ĐÈN PIN NATUREHIKE NH20ZM009
 • Naturehike
đèn pin naturehike nh20zm009
Giá từ 410,000đ
ĐÈN ĐA NĂNG NATUREHIKE NH18Y004-D ĐÈN ĐA NĂNG NATUREHIKE NH18Y004-D
 • Naturehike
đèn đa năng naturehike nh18y004-d
Giá từ 900,000đ
ĐÈN PIN NATUREHIKE CNH22DQ022 ĐÈN PIN NATUREHIKE CNH22DQ022
 • Naturehike
đèn pin naturehike cnh22dq022
Giá từ 145,000đ
ĐÈN PIN CẦM TAY NATUREHIKE NH20ZM007 ĐÈN PIN CẦM TAY NATUREHIKE NH20ZM007
 • Naturehike
đèn pin cầm tay naturehike nh20zm007
Giá từ 380,000đ
ĐÈN PIN NATUREHIKE NH17S071-T ĐÈN PIN NATUREHIKE NH17S071-T
 • Naturehike
đèn pin naturehike nh17s071-t
Giá từ 310,000đ
ĐÈN PIN NATUREHIKE NH20ZM010 ĐÈN PIN NATUREHIKE NH20ZM010
 • Naturehike
đèn pin naturehike nh20zm010
Giá từ 260,000đ
TÚI ĐỰNG ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE TÚI ĐỰNG ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE
 • Naturehike
túi đựng đèn cắm trại naturehike
Giá từ 150,000đ
TẢN SÁNG ĐÈN NATUREHIKE NH17Z003-S TẢN SÁNG ĐÈN NATUREHIKE NH17Z003-S
 • Naturehike
tản sáng đèn naturehike nh17z003-s
Giá từ 45,000đ
TÚI ĐỰNG ĐÈN NATUREHIKE NH21YW164 TÚI ĐỰNG ĐÈN NATUREHIKE NH21YW164
 • Naturehike
túi đựng đèn naturehike nh21yw164
Giá từ 250,000đ
ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU NATUREHIKE NH00T002-D ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU NATUREHIKE NH00T002-D
 • Naturehike
đèn pin đội đầu naturehike nh00t002-d
Giá từ 370,000đ
ĐÈN ĐEO TRÁN NATUREHIKE NH18T003-C ĐÈN ĐEO TRÁN NATUREHIKE NH18T003-C
 • Naturehike
đèn đeo trán naturehike nh18t003-c
Giá từ 360,000đ
ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU NATUREHIKE NH18T001-A ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU NATUREHIKE NH18T001-A
 • Naturehike
đèn pin đội đầu naturehike nh18t001-a
Giá từ 470,000đ
ĐÈN ĐEO TRÁN NATUREHIKE NH18T005-F ĐÈN ĐEO TRÁN NATUREHIKE NH18T005-F
 • Naturehike
đèn đeo trán naturehike nh18t005-f
Giá từ 380,000đ
CÂY TREO ĐÈN DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH19PJ003 CÂY TREO ĐÈN DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH19PJ003
 • Naturehike
cây treo đèn dã ngoại naturehike nh19pj003
Giá từ 195,000đ
GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH20PJ001 GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH20PJ001
 • Naturehike
giá treo đèn cắm trại naturehike nh20pj001
Giá từ 235,000đ
GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22JU026 GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH22JU026
 • Naturehike
giá treo đèn cắm trại naturehike nh22ju026
Giá từ 850,000đ
CHÂN TREO ĐÈN NATUREHIKE NH21JU110 CHÂN TREO ĐÈN NATUREHIKE NH21JU110
 • Naturehike
chân treo đèn naturehike nh21ju110
Giá từ 750,000đ
CÂY TREO ĐÈN NATUREHIKE NH17D015-J CÂY TREO ĐÈN NATUREHIKE NH17D015-J
 • Naturehike
cây treo đèn naturehike nh17d015-j
Giá từ 550,000đ
GẬY TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21PJ001 GẬY TREO ĐÈN CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21PJ001
 • Naturehike
gậy treo đèn cắm trại naturehike nh21pj001
Giá từ 1,200,000đ

Giới thiệu

Đèn Naturehike là một trong những thiết bị cần thiết ngoài trời và đèn có thể giải phóng đôi tay của bạn. Khi đi đêm, nếu chúng ta có một chiếc đèn lều, sẽ dễ dàng xử lý các tình huống bất ngờ. Do đó, một chiếc đèn cắm trại Naturehike tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta khi đi bộ vào ban đêm. Khi bạn cắm trại vào ban đêm, việc sử dụng đèn đeo trán Naturehike hoặc đèn treo lều cho phép đôi tay của bạn làm được nhiều việc hơn. Chức năng, giá cả, trọng lượng, số lượng lớn, tính linh hoạt và thậm chí cả hình thức của đèn có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn.

 

den-da-ngoai-Naturehike-CNH22DQ024

 

Loại pin mà đèn Naturehike sử dụng:

+ Pin Alkaline: Pin Alkaline là loại pin được sử dụng phổ biến nhất. Năng lượng điện cao hơn so với pin chì và không thể sạc được. Ở nhiệt độ thấp 0F, điện năng chỉ còn 10% đến 20%, và điện áp Voltage sẽ giảm đáng kể trong quá trình sử dụng.

+ Pin niken-cadmium: Pin niken-cadmium có thể được sạc hàng nghìn lần, nó có thể duy trì một nguồn điện nhất định, không thể so sánh với điện năng được lưu trữ bởi pin kiềm, nó vẫn có 70% năng lượng ở nhiệt độ thấp 0F, quá trình leo núi là tốt nhất mang pin năng lượng cao gấp 2-3 lần so với pin tiêu chuẩn.

+ Pin lithium: Pin lithium điện áp của nó cao gấp 2 lần so với pin thông thường và giá trị ampe/giờ của pin lithium gấp hơn 2 lần so với hai pin kiềm. Nó ở 0F như thể nó được sử dụng ở nhiệt độ phòng, nhưng nó rất đắt và điện áp của nó có thể được duy trì. không thay đổi. Đặc biệt hữu ích ở độ cao lớn.

 

den-naturehike-cnk2300dq012

 

Các vấn đề quan trọng khi chọn đèn cắm trại Naturehike

Chọn bộ đèn phù hợp dựa trên kinh phí, sở thích cá nhân, mục đích sử dụng và môi trường của bạn, đồng thời xem xét sự kết hợp của chúng để mang bộ đèn phù hợp nhất đến mọi sự kiện nhiều nhất có thể, đồng thời cố gắng tránh đầu tư trùng lặp vào hiệu suất. Có ý kiến ​​cho rằng việc lựa chọn đèn nên được xem xét theo thứ tự sau: Thương hiệu - Trọng lượng nhẹ - Chức năng - Ngoại hình - Giá cả

+ Không thấm nước: Cắm trại ngoài trời, đi bộ đường dài hoặc các hoạt động ban đêm khác chắc chắn sẽ gặp phải những ngày mưa, vì vậy đèn lều Naturehike phải có khả năng chống thấm nước, nếu không mưa hoặc ngâm nước sẽ làm đoản mạch và khiến mạch bị tắt hoặc chập chờn, gây nguy hiểm và không an toàn trong bóng tối. Khi mua đèn, cần xem có ký hiệu chống thấm nước hay không và nó phải lớn hơn mức chống thấm nước IXP3. IXP càng lớn thì khả năng chống thấm nước càng tốt.

+ Chống rơi: Đèn pin Naturehike hiệu suất tốt phải có khả năng chống rơi (chống va đập). Không có bất kỳ thiệt hại nào rơi từ 2 mét. Trong các môn thể thao ngoài trời, nó cũng có thể được mặc quá lỏng lẻo. Nếu vỏ bị nứt, pin rơi ra hoặc lỗi mạch bên trong thì đèn như vậy không an toàn, vì vậy bạn cũng nên kiểm tra xem có dấu chống rơi khi mua hay hỏi khả năng chống rơi của đèn pha.

+ Khả năng chống lạnh: Nếu bạn thường xuyên cắm trại ở những khu vực lạnh, thì bạn cần quan tâm yếu tố này. Nếu sử dụng đèn pha có dây PVC kém chất lượng, vỏ dây có thể sẽ bị cứng do lạnh. trở nên giòn khiến lõi đèn bên trong bị gãy nên nếu muốn sử dụng đèn pha ngoài trời ở nhiệt độ thấp thì càng phải quan tâm nhiều hơn đến thiết kế chịu lạnh của sản phẩm.

+ Loại đèn: Naturehike đưa ra rất nhiều loại đèn khác nhau để ứng dụng cho những trường hợp khác nhau. Bạn cần một chiếc đèn lều Naturehike hay một chiếc đèn đeo trán,…tất cả phụ thuộc vào phong cách cắm trại của bạn.

 

den-mang-xong-naturehike-nh22zm003

 

+ Nguồn sáng: Độ sáng của bất kỳ sản phẩm chiếu sáng nào chủ yếu phụ thuộc vào nguồn sáng, thường được gọi là bóng đèn. Nói chung, nguồn sáng phổ biến nhất trong đèn cắm trại ngoài trời là bóng đèn LED hoặc xenon. Ưu điểm chính của đèn LED là tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao, trong khi nhược điểm là độ sáng. Ưu điểm chính của bóng đèn xenon là tầm xa và khả năng xuyên sáng mạnh, trong khi nhược điểm là tiêu thụ điện năng tương đối và tuổi thọ bóng đèn ngắn. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, công nghệ LED ngày càng trưởng thành hơn, đèn LED công suất cao dần trở thành xu hướng chủ đạo, nhiệt độ màu cũng gần bằng bóng đèn xenon 4000K-4500K, nhưng giá thành tương đối cao.

+ Vật liệu: Một chiếc đèn chất lượng cao phải được làm bằng vật liệu chất lượng cao. Hầu hết các đèn Naturehike cao cấp hiện nay đều sử dụng vật liệu PC/ABS làm vỏ. Chất liệu nhựa kém hơn với độ dày MM. Điều này làm giảm đáng kể trọng lượng của chính đèn pha. Hầu hết các vỏ điện thoại di động sử dụng vật liệu này.

+ Loại đèn: Khi chọn đèn đeo trán thì bạn cần chọn loại có băng đô chất lượng cao, có độ đàn hồi tốt, tạo cảm giác thoải mái khi cầm trên tay, thấm hút mồ hôi và thoáng khí dù đeo trong thời gian dài.

 

den-pin-doi-dau-naturehike-nh00t002

 

+ Thiết kế cấu trúc: Ngoài việc chú ý đến các yếu tố trên khi chọn đèn pha còn phải xem kết cấu có hợp lý và chắc chắn hay không, khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng lên xuống khi đội lên đầu có linh hoạt và chắc chắn hay không. công tắc nguồn có dễ vận hành và có được đặt trong ba lô hay không. Nó sẽ vô tình được bật? Một số công tắc đèn pha được thiết kế nằm ở đầu quả trứng nên khi để trong ba lô rất dễ bị bung ra ngoài ý muốn do ba lô bị rung lắc khi vận động. một nửa pin

+ Trọng lượng: Nếu bạn là người chuyên du lịch balo, đi bộ, đi xe máy,…thì những mẫu đèn có trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn sẽ được ưu tiên.

+ Vẻ bề ngoài: Bạn thích đèn lều Naturehike có hình dạng như thế nào? Cổ kính hay hiện đại? Naturehike đưa ra thị trường 54 mẫu đèn để bạn lựa chọn.

+ Chức năng: Bạn muốn đèn của mình có thêm các chức năng gì? Chức năng đuổi muỗi? chức năng đổi màu? Chuyển đổi từ đèn chiếu sang đèn pin? Tích hợp cổng sạc điện thoại? Tất cả tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

 

den-cam-trai-Naturehike-CNH22DQ011

 

+ Thời lượng sáng đèn: Thời lượng sáng của đèn phụ thuộc vào loại pin và mức độ ánh áng bạn sử dụng. Hãy cân nhắc lượng thời gian bạn cần sử dụng đến ánh sáng của đèn để lựa chọn.

+ Nâng cấp: Thật tiện lợi khi có thể mua thêm bóng đèn và pin dự phòng. Những điều này sẽ giúp bạn sử dụng đèn hết công suất và tuổi thọ dài hơn.

+ Giá cả: Mua những thứ đắt tiền nhất là tiết kiệm nhất, và đáng để chi thêm một chút để đổi lấy hệ số an toàn thêm 1%. Vì vậy, hãy cố gắng thiết lập các nguyên tắc mua hàng của bạn, bạn có thể tìm thấy những chiếc đèn lý tưởng của mình.

 

den-camping-Naturehike-CNH22DQ007

 

Các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng đèn Naturehike

+ Phải tháo pin khi không sử dụng để tránh bị ăn mòn.

+ Hãy mua những bóng đèn chống thấm nước, sẽ giúp bạn an toàn trong ngoài trời ngay khi trời mưa.

+ Giá đỡ đèn cần có đệm êm ái

+ Độ bền của công tắc đui đèn. Không nên để trong balo sẽ tự bật, tốn điện hoặc xảy ra một số tình huống. Thiết kế công tắc của đui đèn tốt nhất nên là dạng rãnh.

+ Tốt nhất nên mang theo bóng đèn dự phòng để sử dụng.

+ Các bóng đèn như halogen krypton argon sẽ sinh nhiệt và sáng hơn bóng đèn ống chân không.

+ Mặc dù người dùng sẽ sử dụng cường độ dòng điện cao và rút ngắn thời lượng pin, nhưng hầu hết các bóng đèn sẽ có cường độ dòng điện được đánh dấu ở phía dưới và thời lượng pin thông thường là 4 ampe/giờ, tương đương với 8 giờ ở bóng đèn 0,5 ampe.

 

den-cam-trai-naturehike-cnh22dq018

 

+ Khi mua, tốt nhất nên thử đèn ở nơi tối, đèn nên có màu trắng, đèn chiếu điểm càng tốt hoặc loại có thể điều chỉnh đèn chiếu.

+ Nếu bạn đi bộ đường dài vào ban đêm, tốt hơn hết bạn nên sử dụng đèn pha của bóng đèn làm nguồn sáng chính, vì khoảng cách chiếu sáng hiệu quả của nó ít nhất là 10 mét và nó cũng có độ sáng bình thường từ 6 đến 7 giờ. và hầu hết đều có khả năng chống mưa, mang theo 2 cục pin dự phòng để qua đêm không cần lo lắng.

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất