CỐC CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22666001 CỐC CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22666001
 • Mobi Garden
cốc cắm trại mobi garden nx22666001
Giá từ 320,000đ
CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666049 CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666049
 • Mobi Garden
cốc dã ngoại mobi garden nx22666049
Giá từ 115,000đ
CỐC CAMPING MOBI GARDEN CỐC CAMPING MOBI GARDEN
 • Mobi Garden
cốc camping mobi garden
Giá từ 85,000đ
BỘ 4 CỐC DÃ NGOẠI MINI BỘ 4 CỐC DÃ NGOẠI MINI
 • OEM
bộ 4 cốc dã ngoại mini
Giá từ 180,000đ
CỐC DU LỊCH GẤP GỌN HORYPT CỐC DU LỊCH GẤP GỌN HORYPT
 • OEM
cốc du lịch gấp gọn horypt
Giá từ 45,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI COLEMAN CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI COLEMAN
 • Coleman
cốc dã ngoại cắm trại coleman
Giá từ 350,000đ
CỐC GIỮ NHIỆT DÃ NGOẠI STANLEY CỐC GIỮ NHIỆT DÃ NGOẠI STANLEY
 • OEM
cốc giữ nhiệt dã ngoại stanley
Giá từ 650,000đ
CỐC TRANG MEN CẮM TRẠI CAMPOUT CỐC TRANG MEN CẮM TRẠI CAMPOUT
 • OEM
cốc trang men cắm trại campout
Giá từ 55,000đ
CỐC TRANG MEN DÃ NGOẠI NATUREHIKE CỐC TRANG MEN DÃ NGOẠI NATUREHIKE
 • Naturehike
cốc trang men dã ngoại naturehike
Giá từ 115,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI MOTATA CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI MOTATA
 • OEM
cốc dã ngoại cắm trại motata
Giá từ 170,000đ
CỐC UỐNG CAFE CẮM TRẠI NURGAZ CỐC UỐNG CAFE CẮM TRẠI NURGAZ
 • OEM
cốc uống cafe cắm trại nurgaz
Giá từ 105,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI CHUMS CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI CHUMS
 • OEM
cốc dã ngoại cắm trại chums
Giá từ 150,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI LOCK&LOCK CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI LOCK&LOCK
 • Lock&Lock
cốc dã ngoại cắm trại lock&lock
Giá từ 280,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI XIAOMI CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI XIAOMI
 • Xiaomi
cốc dã ngoại cắm trại xiaomi
Giá từ 210,000đ
CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666004 CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666004
 • Mobi Garden
cốc dã ngoại mobi garden nx22666004
Giá từ 305,000đ
CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666025 CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666025
 • Mobi Garden
cốc dã ngoại mobi garden nx22666025
Giá từ 180,000đ
CỐC CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22666026 CỐC CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22666026
 • Mobi Garden
cốc cắm trại mobi garden nx22666026
Giá từ 165,000đ
CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666018 CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22666018
 • Mobi Garden
cốc dã ngoại mobi garden nx22666018
Giá từ 350,000đ
CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX21666083 CỐC DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX21666083
 • Mobi Garden
cốc dã ngoại mobi garden nx21666083
Giá từ 590,000đ
CỐC NHÔM DÃ NGOẠI FIRE MAPLE CỐC NHÔM DÃ NGOẠI FIRE MAPLE
 • OEM
cốc nhôm dã ngoại fire maple
Giá từ 135,000đ
CỐC TRÁNG MEN DÃ NGOẠI MOBI GARDEN CỐC TRÁNG MEN DÃ NGOẠI MOBI GARDEN
 • Mobi Garden
cốc tráng men dã ngoại mobi garden
Giá từ 180,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI DECATHLON CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI DECATHLON
 • Decathlon
cốc dã ngoại cắm trại decathlon
Giá từ 280,000đ
CỐC DU LỊCH GẤP GỌN WEMUG CỐC DU LỊCH GẤP GỌN WEMUG
 • OEM
cốc du lịch gấp gọn wemug
Giá từ 40,000đ
CỐC NHỰA DÃ NGOẠI CẮM TRẠI BLACKDOG CỐC NHỰA DÃ NGOẠI CẮM TRẠI BLACKDOG
 • Blackdog
cốc nhựa dã ngoại cắm trại blackdog
Giá từ 315,000đ
COMBO 4 CỐC DÃ NGOẠI SOLA COMBO 4 CỐC DÃ NGOẠI SOLA
 • OEM
combo 4 cốc dã ngoại sola
Giá từ 170,000đ
CỐC INOX DÃ NGOẠI CÓ NẮP CỐC INOX DÃ NGOẠI CÓ NẮP
 • OEM
cốc inox dã ngoại có nắp
Giá từ 115,000đ
BỘ 4 CỐC INOX CAMPING CONTOOSE BỘ 4 CỐC INOX CAMPING CONTOOSE
 • OEM
bộ 4 cốc inox camping contoose
Giá từ 125,000đ
CỐC DÃ NGOẠI THE NORTH FACE CỐC DÃ NGOẠI THE NORTH FACE
 • OEM
cốc dã ngoại the north face
Giá từ 250,000đ
CỐC DÃ NGOẠI BẰNG GỖ CỐC DÃ NGOẠI BẰNG GỖ
 • OEM
cốc dã ngoại bằng gỗ
Giá từ 65,000đ
CỐC INOX DÃ NGOẠI NOBANA CỐC INOX DÃ NGOẠI NOBANA
 • OEM
cốc inox dã ngoại nobana
Giá từ 45,000đ
CỐC DU LỊCH GẤP GỌN HÀN QUỐC CỐC DU LỊCH GẤP GỌN HÀN QUỐC
 • OEM
cốc du lịch gấp gọn hàn quốc
Giá từ 115,000đ
CỐC DÃ NGOẠI BOUNDLESS VOYAGE CỐC DÃ NGOẠI BOUNDLESS VOYAGE
 • OEM
cốc dã ngoại boundless voyage
Giá từ 385,000đ
CỐC INOX DÃ NGOẠI AOTU CỐC INOX DÃ NGOẠI AOTU
 • OEM
cốc inox dã ngoại aotu
Giá từ 35,000đ
CỐC CẮM TRẠI DOD CỐC CẮM TRẠI DOD
 • OEM
cốc cắm trại dod
Giá từ 315,000đ
CỐC INOX DÃ NGOẠI CẮM TRẠI CỐC INOX DÃ NGOẠI CẮM TRẠI
 • OEM
cốc inox dã ngoại cắm trại
Giá từ 95,000đ
CỐC DÃ NGOẠI GẤP GỌN WILDO CỐC DÃ NGOẠI GẤP GỌN WILDO
 • OEM
cốc dã ngoại gấp gọn wildo
Giá từ 90,000đ
CỐC CẮM TRẠI THOUS WINDS CỐC CẮM TRẠI THOUS WINDS
 • OEM
cốc cắm trại thous winds
Giá từ 235,000đ
CỐC SILICON GẤP GỌN FASOLA CỐC SILICON GẤP GỌN FASOLA
 • OEM
cốc silicon gấp gọn fasola
Giá từ 50,000đ
CỐC TITANIUM DÃ NGOẠI TIARTISAN CỐC TITANIUM DÃ NGOẠI TIARTISAN
 • OEM
cốc titanium dã ngoại tiartisan
Giá từ 350,000đ
CỐC SILICON GẤP GỌN SEATOSUMMIT CỐC SILICON GẤP GỌN SEATOSUMMIT
 • OEM
cốc silicon gấp gọn seatosummit
Giá từ 315,000đ
CỐC GẤP GỌN INOX CỐC GẤP GỌN INOX
 • OEM
cốc gấp gọn inox
Giá từ 35,000đ
CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI WIDESEA CỐC DÃ NGOẠI CẮM TRẠI WIDESEA
 • OEM
cốc dã ngoại cắm trại widesea
Giá từ 130,000đ
CỐC NHỰA GẤP GỌN UCO CỐC NHỰA GẤP GỌN UCO
 • OEM
cốc nhựa gấp gọn uco
Giá từ 210,000đ
CỐC UỐNG CAFE DÃ NGOẠI CỐC UỐNG CAFE DÃ NGOẠI
 • OEM
cốc uống cafe dã ngoại
Giá từ 40,000đ
CỐC NHỰA DÃ NGOẠI CẮM TRẠI CỐC NHỰA DÃ NGOẠI CẮM TRẠI
 • OEM
cốc nhựa dã ngoại cắm trại
Giá từ 45,000đ
BỘ 4 CỐC DÃ NGOẠI KEITH TI3501 BỘ 4 CỐC DÃ NGOẠI KEITH TI3501
 • OEM
bộ 4 cốc dã ngoại keith ti3501
Giá từ 1,350,000đ
CỐC DÃ NGOẠI KEITH TI9221 CỐC DÃ NGOẠI KEITH TI9221
 • OEM
cốc dã ngoại keith ti9221
Giá từ 850,000đ
CỐC TRÁNG MEN DÃ NGOẠI CAMEL CỐC TRÁNG MEN DÃ NGOẠI CAMEL
 • Camel
cốc tráng men dã ngoại camel
Giá từ 125,000đ
CỐC INOX DÃ NGOẠI CAMEL CỐC INOX DÃ NGOẠI CAMEL
 • Camel
cốc inox dã ngoại camel
Giá từ 95,000đ
CỐC TITAN CAMEL 450ML CỐC TITAN CAMEL 450ML
 • Camel
cốc titan camel 450ml
Giá từ 310,000đ
CỐC CAMPING PELLIOT CỐC CAMPING PELLIOT
 • OEM
cốc camping pelliot
Giá từ 315,000đ

Giới thiệu

Khi quyết định dấn thân vào những cuộc phiêu lưu ngoài trời, điều quan trọng là bạn phải tận dụng tối đa thời gian mỗi ngày. Chỉ vì bạn đang hòa làm một với thiên nhiên, bạn không cần phải hy sinh một tách cà phê chất lượng. Nhưng quan trọng hơn, bạn sẽ cần một cốc dã ngoại đáng tin cậy, sẵn sàng để giữ ấm cho cốc cà phê của bạn trong chuyến cắm trại hoặc có nhiều tính năng hơn thế. Hãy xem xét khả năng cách nhiệt, tính di động và vật liệu được sử dụng cho từng chiếc cốc và bạn sẽ lựa chọn được mẫu cốc cắm trại tốt nhất cho mình

 

 

coc-trang-men-da-ngoai-naturehike

 

 

Cốc cắm trại dành cho ai?

Nếu bạn thích cắm trại, đi bộ đường dài hoặc đeo ba lô và cần đồ dùng nhà bếp đồng hành cùng bạn trong những chuyến phiêu lưu, thì những chiếc cốc dã ngoại tốt nhất này là dành cho bạn. Cốc camping cũng hữu ích như cốc du lịch cho những người thực sự chỉ muốn cảm thấy như họ đang uống bằng cốc thật chứ không phải các loại cốc giấy dùng một lần. Cho dù bạn luôn di chuyển và cần thiết bị để sử dụng lâu dài hay bạn là một người hay di chuyển vào cuối tuần, thì vẫn có một chiếc cốc cắm trại tuyệt vời dành cho bạn.

Cách lựa chọn cốc dã ngoại tốt nhất

Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng của cốc camping chất lượng cao. Sử dụng nó cho bữa sáng yến mạch hoặc cà phê sáng , trà chiều, bữa tối hoặc sô cô la nóng hàng đêm quanh lửa trại. Cốc du lịch phù hợp có thể làm tất cả. Nhưng chiếc cốc phù hợp để đi du lịch bụi có thể không phải là chiếc cốc phù hợp để cắm trại trên xe hơi. Cốc cắm trại tốt nhất là sự lựa chọn cá nhân, nhưng hãy ghi nhớ những điều sau:

+ Nắp: Những chiếc nắp cốc cắm trại tuyệt vời có ba đặc điểm: chúng rất thoải mái khi uống nước, chúng không bị rò rỉ hoặc đổ ra ngoài khi bị nghiêng hoặc lắc, và chúng giúp cách nhiệt các chất bên trong cốc. Với khả năng cách nhiệt tốt và có nắp đậy, bạn có thể thưởng thức đồ uống nóng trong nhiều giờ mà không cần hâm nóng hay pha mới. Một số cốc được trang bị nắp đậy, trong khi những cốc khác mở ở trên cùng. Cốc có nắp đậy và lỗ để nhấm nháp phổ biến hơn vì chúng giữ nhiệt tốt hơn và dễ uống hơn khi di chuyển . Những chiếc cốc không nắp phù hợp hơn để ngồi tại chỗ.

 

 

coc-giu-nhiet-da-ngoai-stanley

 

 

+ Vật liệu cách nhiệt: Nếu bạn thích thưởng thức đồ uống nóng của mình, bạn nên có một chiếc cốc cách nhiệt tốt. Hãy để ý những chiếc cốc camping tráng men, loại cốc giữ nhiệt tốt nhất. Các mẫu cốc có thành hai lớp và cách nhiệt chân không, giúp cách nhiệt đồ uống nóng hoặc lạnh hiệu quả hơn so với cốc một vách. Trong thiết kế cách nhiệt hai bức tường, nhiệt hoặc lạnh từ cốc trước tiên phải truyền vào không khí ở giữa hai bức tường trước khi thoát ra bên ngoài. Các thiết kế cách nhiệt chân không tiến thêm một bước này, hút không khí ra khỏi giữa hai bức tường, tiếp tục làm chậm quá trình truyền nhiệt.

+ Vật liệu cốc: Có thể cân nhắc quan trọng nhất là chất liệu của cốc du lịch. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ bắt gặp những tài liệu này: Nhựa - Thép không gỉ - Titan – Men. Mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm, vì vậy hãy đảm bảo cân nhắc những ưu và nhược điểm trước khi quyết định chọn một chiếc cốc. Nói một cách đơn giản, cốc dã ngoại bằng titan và thép không gỉ có độ bền cao và là những lựa chọn tổng thể tốt nhất. Tuy nhiên, nhựa và men giữ nhiệt tốt.

+ Trọng lượng: Trọng lượng của một chiếc cốc camping riêng lẻ dường như không phải là vấn đề đối với hầu hết những người cắm trại di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, nếu bạn cũng định sử dụng cốc cắm trại của mình để đi du lịch bụi, thì bạn nên tìm kiếm một lựa chọn gọn nhẹ.

+ Tính di động: Nếu bạn thích đi bộ đường dài và cắm trại, bạn đã quen với việc đối phó với tình trạng thiếu chỗ đóng gói. Đó là lý do tại sao việc tìm kiếm một chiếc cốc nhỏ gọn và dễ dàng mang theo là điều quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn thích du lịch bụi vì bạn sẽ luôn mang theo cốc bên mình.

 

 

coc-titanium-da-ngoai-snowpeak-mg043

 

 

+ Xử lý: Ngoài chất liệu và thiết kế, một chiếc cốc cắm trại tốt còn phải có tay cầm tiện dụng . Điều này sẽ cho phép bạn thưởng thức đồ uống của mình mà không cảm thấy khó chịu. Bạn nên tìm một chiếc cốc có tay cầm lớn hơn để có thể cầm chắc chắn.

+ Tính năng bổ sung: Khi nói đến các tính năng bổ sung, hãy tìm độ bền, tính linh hoạt, quai cầm có móc vào balo và khả năng chống trơn trượt.

+ Thiết kế: Ngoại hình có quan trọng với bạn không? Tính thẩm mỹ chắc chắn quan trọng khi chọn một chiếc cốc cắm trại, nhưng hình dạng cũng vậy. Nếu bạn muốn chiếc cốc của mình vừa với hầu hết các ngăn đựng cốc, bạn sẽ không chọn một chiếc cốc ngắn và tròn. Bạn muốn xếp chồng nhiều cốc lên nhau, thì các mẫu cốc không có tay cầm là lựa chọn.

 

 

coc-titanium-da-ngoai-naturehike-nh21cj01

 

 

Một số thông tin hữu ích trước khi mua cốc dã ngoại

Trong thời hiện đại này, thật tuyệt khi có thể ra ngoài và tận hưởng thiên nhiên. Thiết bị phù hợp sẽ giúp bạn làm điều đó, cho dù bạn đang lên kế hoạch đi bộ ngắn qua khu rừng gần nhà hay chuyến du lịch ba lô kéo dài nhiều ngày đến vùng hoang dã. Trong thời tiết lạnh và nóng, có một chiếc cốc cắm trại phù hợp có thể là thứ bạn cần để biến bất kỳ chuyến phiêu lưu ngoài trời nào trở nên hoàn hảo.

+ Cốc tráng men là một lựa chọn phổ biến cho cắm trại vì chúng có tính thẩm mỹ cao và thường có thể được mua dưới dạng một bộ đĩa bát. Nhược điểm của cốc tráng men là chúng có thể sứt mẻ (mặc dù không vỡ) và chúng sẽ không giữ được nhiệt độ tốt như cốc cắm trại có thành đôi.

+ Cốc titan cực kỳ phổ biến, đặc biệt là với những du khách ba lô, vì chúng nhẹ hơn so với cốc bằng thép không gỉ. Tuy nhiên, cốc titan hiếm khi có thành kép (vì điều này làm tăng thêm trọng lượng) và có xu hướng đắt hơn đáng kể.

+ Những chiếc cốc du lịch có thành đôi, vừa cách nhiệt đồ uống của bạn vừa bảo vệ tay bạn khỏi hơi nóng hoặc lạnh của đồ uống.

+ Có sử dụng cốc cắm trại với máy rửa bát được không? Điều này phụ thuộc vào cốc. Thông thường, bất cứ thứ gì có lớp cách nhiệt chân không hai lớp sẽ chỉ được rửa bằng tay, vì máy rửa bát có thể làm hỏng lớp cách nhiệt chân không. Kiểm tra với nhà sản xuất đối với từng sản phẩm để xem chúng có an toàn với máy rửa chén hay không.

 

 

coc-da-ngoai-mobi-garden-nx22666049

 

 

+ Có sử dụng cốc dã ngoại với lò vi sóng được không? Hầu hết các cốc cắm trại đều không an toàn với lò vi sóng, vì nhiều cốc được làm bằng kim loại. Một lần nữa, nó phụ thuộc vào loại vật liệu được sử dụng cho cốc cắm trại. Kiểm tra với nhà sản xuất để xem cốc cắm trại mà bạn quan tâm có an toàn với lò vi sóng hay không.

+ Có sử dụng các du lịch để nấu trên bếp được không? Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào chất liệu làm cốc cắm trại. Nếu nó được làm bằng thép không gỉ, titan hoặc các vật liệu kim loại khác có thành một lớp, thì có khả năng bạn có thể sử dụng nó trên bếp lò cắm trại. Điều này làm cho việc hâm nóng cà phê lạnh trở nên dễ dàng. Nhưng không thể sử dụng cốc cắm trại hai lớp, nhựa hoặc cách nhiệt trên bếp lò cắm trại. Một lần nữa, hãy đảm bảo kiểm tra với nhà sản xuất về khả năng cắm trại của bạn trên bếp.

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất