CẦU TRƯỢT MINI CHO BÉ CẦU TRƯỢT MINI CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt mini cho bé
Giá từ 590,000đ
CẦU TRƯỢT CON VOI CẦU TRƯỢT CON VOI
 • OEM
cầu trượt con voi
Giá từ 700,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ BẰNG GỖ CẦU TRƯỢT CHO BÉ BẰNG GỖ
 • OEM
cầu trượt cho bé bằng gỗ
Giá từ 650,000đ
CẦU TRƯỢT TRẺ EM NHỰA CHỢ LỚN CẦU TRƯỢT TRẺ EM NHỰA CHỢ LỚN
 • Nhựa Chợ Lớn
cầu trượt trẻ em nhựa chợ lớn
Giá từ 2,150,000đ
CẦU TRƯỢT TRẺ EM TRONG NHÀ CẦU TRƯỢT TRẺ EM TRONG NHÀ
 • OEM
cầu trượt trẻ em trong nhà
Giá từ 1,450,000đ
ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT CHO BÉ ĐỒ CHƠI CẦU TRƯỢT CHO BÉ
 • OEM
đồ chơi cầu trượt cho bé
Giá từ 1,650,000đ
CẦU TRƯỢT GIƯỜNG TẦNG CẦU TRƯỢT GIƯỜNG TẦNG
 • OEM
cầu trượt giường tầng
Giá từ 950,000đ
CẦU TRƯỢT CÁ HEO CẦU TRƯỢT CÁ HEO
 • OEM
cầu trượt cá heo
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT XOẮN ỐC CẦU TRƯỢT XOẮN ỐC
 • OEM
cầu trượt xoắn ốc
Giá từ 900,000đ
CẦU TRƯỢT TRẺ EM NGOÀI TRỜI CẦU TRƯỢT TRẺ EM NGOÀI TRỜI
 • OEM
cầu trượt trẻ em ngoài trời
Giá từ 850,000đ
CẦU TRƯỢT BỂ BƠI CHO TRẺ EM CẦU TRƯỢT BỂ BƠI CHO TRẺ EM
 • OEM
cầu trượt bể bơi cho trẻ em
Giá từ 1,100,000đ
CẦU TRƯỢT ĐÔI CẦU TRƯỢT ĐÔI
 • OEM
cầu trượt đôi
Giá từ 1,650,000đ
CẦU TRƯỢT Ô TÔ CẦU TRƯỢT Ô TÔ
 • OEM
cầu trượt ô tô
Giá từ 750,000đ
CẦU TRƯỢT HONPER CẦU TRƯỢT HONPER
 • OEM
cầu trượt honper
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT ĐA NĂNG CHO BÉ CẦU TRƯỢT ĐA NĂNG CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt đa năng cho bé
Giá từ 1,850,000đ
CẦU TRƯỢT GẤP GỌN CẦU TRƯỢT GẤP GỌN
 • OEM
cầu trượt gấp gọn
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT KÈM XÍCH ĐU CẦU TRƯỢT KÈM XÍCH ĐU
 • OEM
cầu trượt kèm xích đu
Giá từ 1,050,000đ
NGÔI NHÀ CẦU TRƯỢT NGÔI NHÀ CẦU TRƯỢT
 • OEM
ngôi nhà cầu trượt
Giá từ 1,050,000đ
CẦU TRƯỢT HELLO KITTY CẦU TRƯỢT HELLO KITTY
 • OEM
cầu trượt hello kitty
Giá từ 670,000đ
CẦU TRƯỢT MÁNG DÀI CHO BÉ CẦU TRƯỢT MÁNG DÀI CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt máng dài cho bé
Giá từ 950,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ LỚN CẦU TRƯỢT CHO BÉ LỚN
 • OEM
cầu trượt cho bé lớn
Giá từ 1,650,000đ
CẦU TRƯỢT ĐƠN CHO BÉ CẦU TRƯỢT ĐƠN CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt đơn cho bé
Giá từ 690,000đ
CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO BÉ CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt liên hoàn cho bé
Giá từ 1,950,000đ
CẦU TRƯỢT BƠM HƠI CHO BÉ CẦU TRƯỢT BƠM HƠI CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt bơm hơi cho bé
Giá từ 250,000đ
CẦU TRƯỢT INOX CẦU TRƯỢT INOX
 • OEM
cầu trượt inox
Giá từ 1,550,000đ
CẦU TRƯỢT HÀN QUỐC CHO BÉ CẦU TRƯỢT HÀN QUỐC CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt hàn quốc cho bé
Giá từ 650,000đ
CẦU TRƯỢT XE BUS CẦU TRƯỢT XE BUS
 • OEM
cầu trượt xe bus
Giá từ 850,000đ
CẦU TRƯỢT HOLLA HẢI CẨU CẦU TRƯỢT HOLLA HẢI CẨU
 • OEM
cầu trượt holla hải cẩu
Giá từ 675,000đ
CẦU TRƯỢT LITTLE TIKES CẦU TRƯỢT LITTLE TIKES
 • Little Tikes
cầu trượt little tikes
Giá từ 2,850,000đ
CẦU TRƯỢT HEO HOLLA CẦU TRƯỢT HEO HOLLA
 • OEM
cầu trượt heo holla
Giá từ 650,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ CONCUNG CẦU TRƯỢT CHO BÉ CONCUNG
 • OEM
cầu trượt cho bé concung
Giá từ 650,000đ
CẦU TRƯỢT NHẬP KHẨU CẦU TRƯỢT NHẬP KHẨU
 • OEM
cầu trượt nhập khẩu
Giá từ 1,100,000đ
CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN TRONG NHÀ CẦU TRƯỢT LIÊN HOÀN TRONG NHÀ
 • OEM
cầu trượt liên hoàn trong nhà
Giá từ 1,950,000đ
CẦU TRƯỢT KẾT HỢP BẬP BÊNH CẦU TRƯỢT KẾT HỢP BẬP BÊNH
 • OEM
cầu trượt kết hợp bập bênh
Giá từ 490,000đ
CẦU TRƯỢT YAYA CẦU TRƯỢT YAYA
 • OEM
cầu trượt yaya
Giá từ 850,000đ
CẦU TRƯỢT CÁ SẤU CẦU TRƯỢT CÁ SẤU
 • OEM
cầu trượt cá sấu
Giá từ 850,000đ
CẦU TRƯỢT HƯƠU CAO CỔ CẦU TRƯỢT HƯƠU CAO CỔ
 • OEM
cầu trượt hươu cao cổ
Giá từ 830,000đ
CẦU TRƯỢT CON GẤU CẦU TRƯỢT CON GẤU
 • OEM
cầu trượt con gấu
Giá từ 470,000đ
CẦU TRƯỢT ABBOTT GROW CẦU TRƯỢT ABBOTT GROW
 • OEM
cầu trượt abbott grow
Giá từ 145,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ TẠI NHÀ CẦU TRƯỢT CHO BÉ TẠI NHÀ
 • OEM
cầu trượt cho bé tại nhà
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT NHỰA CHO BÉ CẦU TRƯỢT NHỰA CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt nhựa cho bé
Giá từ 780,000đ
CẦU TRƯỢT PHI THUYỀN CẦU TRƯỢT PHI THUYỀN
 • OEM
cầu trượt phi thuyền
Giá từ 850,000đ
CẦU TRƯỢT ROBOT CẦU TRƯỢT ROBOT
 • OEM
cầu trượt robot
Giá từ 590,000đ
CẦU TRƯỢT BẰNG XỐP CHO BÉ CẦU TRƯỢT BẰNG XỐP CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt bằng xốp cho bé
Giá từ 300,000đ
CẦU TRƯỢT LÂU ĐÀI CẦU TRƯỢT LÂU ĐÀI
 • OEM
cầu trượt lâu đài
Giá từ 5,000,000đ
CẦU TRƯỢT CON THỎ NHỰA CẦU TRƯỢT CON THỎ NHỰA
 • OEM
cầu trượt con thỏ nhựa
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT CON HỔ CẦU TRƯỢT CON HỔ
 • OEM
cầu trượt con hổ
Giá từ 600,000đ
CẦU TRƯỢT CON ẾCH CẦU TRƯỢT CON ẾCH
 • OEM
cầu trượt con ếch
Giá từ 560,000đ
CẦU TRƯỢT KHỦNG LONG CHO BÉ CẦU TRƯỢT KHỦNG LONG CHO BÉ
 • OEM
cầu trượt khủng long cho bé
Giá từ 650,000đ
CẦU TRƯỢT CÁ MẬP CẦU TRƯỢT CÁ MẬP
 • OEM
cầu trượt cá mập
Giá từ 520,000đ
CẦU TRƯỢT XE Ô TÔ CẦU TRƯỢT XE Ô TÔ
 • Little Tikes
cầu trượt xe ô tô
Giá từ 815,000đ
CẦU TRƯỢT INTEX CẦU TRƯỢT INTEX
 • Intex
cầu trượt intex
Giá từ 2,200,000đ
CẦU TRƯỢT FLORA CẦU TRƯỢT FLORA
 • OEM
cầu trượt flora
Giá từ 550,000đ
CẦU TRƯỢT TÊN LỬA CẦU TRƯỢT TÊN LỬA
 • OEM
cầu trượt tên lửa
Giá từ 600,000đ
CẦU TRƯỢT GIA ĐÌNH CẦU TRƯỢT GIA ĐÌNH
 • OEM
cầu trượt gia đình
Giá từ 1,500,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ GÁI CẦU TRƯỢT CHO BÉ GÁI
 • OEM
cầu trượt cho bé gái
Giá từ 450,000đ
CẦU TRƯỢT BÓNG RỔ CẦU TRƯỢT BÓNG RỔ
 • OEM
cầu trượt bóng rổ
Giá từ 500,000đ
BỘ NHÀ LEO CẦU TRƯỢT ĐA NĂNG BỘ NHÀ LEO CẦU TRƯỢT ĐA NĂNG
 • OEM
bộ nhà leo cầu trượt đa năng
Giá từ 1,450,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ 10 TUỔI CẦU TRƯỢT CHO BÉ 10 TUỔI
 • OEM
cầu trượt cho bé 10 tuổi
Giá từ 1,200,000đ
CẦU TRƯỢT CHO BÉ 1 TUỔI CẦU TRƯỢT CHO BÉ 1 TUỔI
 • OEM
cầu trượt cho bé 1 tuổi
Giá từ 550,000đ

Giới thiệu

Nhìn vào hầu hết mọi sân chơi của trẻ em, bạn sẽ nhìn thấy một đặc điểm chúng đó chính là các mẫu cầu trượt đơn, cầu trượt liên hoàn,…Chỉ riêng sự quan tâm và phổ biến đó cũng có thể là lý do đủ để bạn mua một chiếc cầu trượt trẻ em tại nhà cho bé, nhưng bạn có thể tự hỏi liệu các cầu trượt tại nhà  có những lợi ích nào khác hay không . Dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu điều gì làm cho các cầu trượt trở nên hấp dẫn, cùng với những lợi ích mà chúng mang lại cho sân chơi của bạn và những đứa trẻ sử dụng nó.

 

cau-truot-cho-be-bang-go-han-quoc

 

Điều gì khiến cầu trượt thu hút trẻ em?

Đưa một đứa trẻ đến một sân chơi và bạn sẽ thấy rằng các mẫu cầu trượt sẽ là thứ chúng hướng đến đầu tiên. Vậy tại sao trẻ em lại thích cầu trượt? Cầu trượt trẻ em mang đến cho bé những điều sau:

+ Tốc độ: Trẻ em thích cảm giác trượt nhanh chóng từ máng trượt xuống phía dưới cùng, bé sẽ háo hức leo lên đỉnh và trượt xuống một lần nữa. Các đường trượt rất ly kỳ, mang đến cho trẻ em trải nghiệm phấn khích độc đáo so với các loại đồ chơi khác.

+ Vui vẻ ngay lập tức: Khi một đứa trẻ trèo lên đến đỉnh của cầu trượt và chỉ cần ngồi rồi trượt xuống. Sự vui vẻ đến ngay lập tức khiến các mẫu cầu trượt trở nên hấp dẫn đối với trẻ em. Cầu trượt là cách nhanh chóng để tận hưởng một sân chơi và điều đó khiến chúng đáng được sử dụng nhiều lần cho trẻ em. Trong khi đó, các loại đồ chơi khác thì cần có sự hỗ trợ hoặc cần thời gian để đạt được hiệu quả mong muốn.

+ Đa dạng: Các mẫu cầu trượt rất đa dạng, từ đường trượt ngắn, thẳng và nhanh đến đường hầm quanh co, có rất nhiều lựa chọn cho trẻ. Một số đứa trẻ thích thú với sự bí ẩn của những đường trượt ống có mái che, trong khi những đứa trẻ khác lại thích sự vội vã của một đường trượt thẳng đẹp mắt.

 

cau-truot-tre-em-ngoai-troi

 

+ An toàn: Không phải trẻ nào cũng có thể chơi được các trò mạo hiểm, những rất nhiều trẻ có thể chơi cầu trượt. Đồ chơi cầu trượt ít đáng sợ hơn các mẫu đồ chơi khác, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những đứa trẻ ở nhiều mức độ tò mò hay dũng cảm.

+ Nhiều tùy chọn: Các mẫu cầu trượt hiện nay rất đa dạng chất liệu và có thêm nhiều trò chơi kết hợp để bạn lựa chọn. Những đồ chơi có nhiều tùy chọn, sẽ khiến trẻ không ngừng bận rộn khám phá và sáng tạo.

Những lợi ích mà cầu trượt trẻ em tại nhà mang lại cho mẹ:

+ Bạn sẽ không phải lo lắng về việc cầu trượt tại các khu vui chơi sẽ chứa nhiều vi khuẩn. Với một chiếc cầu trượt tại nhà, bạn sẽ dễ dàng lau chùi và giám sát được lượng người sử dụng cầu trượt.

+ Cầu trượt sẽ thu hút trẻ với những giờ vui chơi bất tận, bố mẹ sẽ có những khoảng thời gian để làm việc, nấu ăn, dọn dẹp,….và vẫn đảm bảo bé luôn được an toàn trong tầm quát sát của bạn.

Những lợi ích mà cầu trượt trẻ em tại nhà mang lại cho bé:

Cho dù bạn đang muốn mua cầu trượt gỗ, cầu trượt nhựa hay bất kỳ mẫu cầu trượt nào đang có trên thị trường hiện nay thì chúng đều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho bé:

+ Giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng và phối hợp, đặc biệt nếu con bạn là một trong những người thích trèo lên cầu trượt cũng như trượt xuống cầu trượt.

+ Cung cấp nhận thức về không gian khi chúng đánh giá khoảng cách đến cuối và các đường trượt thúc đẩy sự hoạt động thể chất và thử thách.

+ Thúc đẩy các kỹ năng xã hội tích cực khi chúng biết chơi theo lượt, chia sẻ không gian và đồ chơi

 

cau-truot-don-cho-be

 

+ Kích thích trí tưởng tượng, những đứa trẻ có rất nhiều trí tưởng tượng và có thể tìm cách biến một chiếc cầu trượt đơn giản thành một cuộc phiêu lưu. Những cuộc trốn tìm, những nhà leo núi tài bà,….hay những hầm trú bí ẩn.

+ Trẻ em vốn dĩ rất ham học hỏi và việc nhìn thấy một chiếc cầu trượt sẽ khơi gợi trí tò mò. Họ có thể háo hức leo lên đỉnh và sử dụng cầu trượt để trải nghiệm điều gì đó mới mẻ. Bé sẽ rèn được tính dũng cảm khi tham gia một đường trượt mới và cuộc đua sẽ lặp lại liên tục cùng những sáng tạo mới.

+ Học nhân quả thu hút trẻ em với ý nghĩ rằng mọi hành động đều có hậu quả. Khi chơi trên cầu trượt, trẻ em sẽ học được rằng việc ngồi xuống sẽ khiến chúng trượt xuống phía dưới, dạy trẻ em rằng hành động dẫn đến kết quả, cho dù đó là tích cực hay tiêu cực. Thông qua trò chơi, chúng sẽ bắt đầu hiểu các mối quan hệ nhân - quả xung quanh chúng.

+ Cho dù có một cầu trượt đơn hay cầu trượt liên hoàn, thì cũng đều cho trẻ những sự suy nghĩ lựa chọn. Bé sẽ xem xét nơi để đặt tay và chân khi đi lên. Khi một đứa trẻ lên đến đỉnh của một cầu trượt, chúng sẽ chọn đi xuống. Họ sẽ ngồi và trượt xuống một cách nhẹ nhàng, hay sẽ cố gắng đẩy mình để đạt được tốc độ nào đó? Khi trẻ em tham gia vào các bước ra quyết định này, chúng sẽ phát triển các kỹ năng giúp chúng trở nên quyết đoán và tự tin hơn.

+ Cải thiện sức khỏe: Trẻ em phải leo lên đến đỉnh cầu trượt, đòi hỏi sử dụng sức mạnh của phần trên và phần dưới cơ thể cũng như sự phối hợp nhịp nhàng và cân bằng. Sử dụng cầu trượt là động lực mạnh mẽ để trẻ sử dụng tay và chân để kéo mình lên thang và mạnh mẽ trượt xuống. Hỗ trợ phát triển cơ bắp để giúp trẻ cứng cáp và khỏe mạnh.

 

cau-truot-lien-hoan-cho-be

 

Tiêu chí mua cầu trượt trẻ em:

Khi bạn đang tìm kiếm một chiếc cầu trượt trẻ em, bạn sẽ thấy chúng khá giống nhau và phân vân không biết nên lựa chọn mẫu nào. Với các tiêu chí dưới đây, sẽ giúp bạn thu hẹp được lựa chọn của mình và dễ dàng tìm được mẫu cầu trượt như ý muốn cho bé.

+ An toàn: Sự an toàn là yếu tố quan trọng nhất khi tìm mua các đồ chơi cho bé. Trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng ổn định và nếu một đường trượt khiến bé hay ngã hoặc bị thương, chúng sẽ trở nên kém thú vị. Hãy lựa chọn một chiếc cầu trượt với phân vùng khoa học hợp lý và cấu trúc đa điểm trụ chắc chắn. Luôn xem các khuyến nghị của nhà sản xuất để biết giới hạn cân nặng và độ tuổi thích hợp. Tất cả các cầu trượt dành cho trẻ em đều có các giới hạn khác nhau.

+ Kích thước: Việc lựa chọn một chiếc cầu trượt trẻ em có kích thước lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào diện tích mà bạn dự kiến đặt chúng. Các cầu trượt trẻ em trong nhà thường có kích thước nhỏ hơn các mẫu cầu trượt ngoài trời. Chính vì thế, trước khi chốt mẫu muốn mua, bạn cần xem kỹ về kích thước, tránh mua cầu trượt quá to hoặc quá nhỏ.

 

cau-truot-lau-dai

 

+ Chất liệu: Hầu hết các cầu trượt cho trẻ em được làm từ chất liệu nhựa PE. Điều này rất quan trọng vì chúng dễ lau chùi, vệ sinh và an toàn cho con bạn. Nếu các tấm trượt có thể được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, hãy đảm bảo rằng nhựa có khả năng chống tia cực tím. Ngoài ra, các bộ phận kim loại có thể bị rỉ sét, vì vậy hãy cố gắng tránh xa điều đó nếu bạn định sử dụng cầu trượt ngoài trời.

+ Số lượng trẻ em: Hãy nhớ rằng hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc chia sẻ. Cầu trượt có các tính năng bổ sung như tường leo núi, hầm trú, xích đu,… có thể là lựa chọn tốt hơn trong trường hợp một trong các con của bạn trở nên thiếu kiên nhẫn.

+ Các tính năng bổ sung: Đôi khi bạn muốn bé có nhiều trải nghiệm và sự bận rộn hơn. Thì hãy lựa chọn thêm các tính năng như: xích đu, vách núi, đường hầm, bóng rổ, ném vòng,….để cuộc chơi tăng phần hấp dẫn.

Những lưu ý khi sử dụng cầu trượt trẻ em:

An toàn luôn phải là ưu tiên số một của bạn, vì nó rất có thể đã xảy ra. Miễn là bạn làm theo những lời khuyên quan trọng dưới đây, bạn sẽ không phải lo lắng về việc đưa con mình vào cầu trượt. Đôi khi trẻ em cũng bị thương, nhưng bạn nên giúp tâm trí của bạn thoải mái khi biết rằng bạn đang làm mọi thứ có thể để ngăn ngừa bất kỳ chấn thương nghiêm trọng nào.

+ Hầu hết các cầu trượt trẻ em đều được xây dựng theo cách để cung cấp một phần đệm ở cuối đường đua. Tuy nhiên, nếu bé còn nhỏ hoặc mới lần đầu chơi cầu trượt thì bạn nên thêm 1 lớp đệm hoặc kê 1 tấm thảm, sẽ giữ bé được an toàn nếu bé bị ngã. Cố gắng tìm một tấm lót không làm cho tấm trượt bị hở vì bạn không muốn làm giảm độ ổn định của cầu trượt.

 

cau-truot-bang-bia-carton

 

+ Bạn luôn theo dõi con mình khi chúng chơi đùa, vì trẻ con luôn chạy nhảy và sáng tạo, chúng có thể bị thương trong các cuộc vui chơi. Điều này sẽ đảm bảo rằng con bạn đang chơi một cách an toàn và không làm bất cứ điều gì khiến chúng bị thương.

+ Thiết lập các quy tắc rõ ràng cho việc sử dụng cầu trượt, để củng cố những thói quen lành mạnh ngay bây giờ. Quy định về thời gian chơi, cách thức sử dụng cũng như sự chia sẻ nếu trong nhà có nhiều trẻ cùng sử dụng.

+ Phù hợp lứa tuổi: Trong gia đình, đôi khi không phải tất cả các bé đều cùng một lứa tuổi, để ngăn ngừa thương tích hoặc hỏng hóc, hãy làm theo các khuyến nghị về cân năng và độ tuổi từ nhà sản xuất.

+ Kiểm tra thiết bị thường xuyên: Việc hao mòn là bình thường nhưng bạn phải thường xuyên đảm bảo mọi thứ đều an toàn để sử dụng. Mọi thứ có thể nứt, vỡ hoặc ốc trở nên lỏng lẻo. Kiểm tra chất liệu nhựa để đảm bảo không có hư hỏng nào và nếu cần sửa chữa, hãy bảo dưỡng chúng ngay lập tức.

+ Đảm bảo có nhiều không gian: Đối với các cầu trượt lớn hơn, bạn muốn chắc chắn rằng có đủ không gian để thiết lập nó một cách an toàn. Điều này sẽ bao gồm việc không thể va vào hoặc vấp phải các đồ chơi khác. Không có đủ không gian làm tăng khả năng một trong những đứa trẻ của bạn bị thương, điều mà không cha mẹ nào muốn xảy ra.

+ Kiểm tra sàn nhà của bạn: Bạn sẽ không muốn thiết lập cầu trượt của con mình theo cách có thể khiến nó bị lật. Đặt nó trên mặt đất bằng phẳng, để có thể cứng cáp nhất có thể.

Nội dung liên quan

 • Tự làm cầu trượt cho bé

  Rất nhiều bố mẹ muốn cùng con cái làm các đồ chơi Handmade, vừa tiết kiệm chi phí, vừa gắn kết tình cảm gia đình mà bé còn học được nhiều điều khi làm việc cùng bố mẹ. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách tự làm cầu trượt cho bé một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Bài viết mới nhất