ĐÈN CẮM TRẠI BLACKDOG BD-LYD007 ĐÈN CẮM TRẠI BLACKDOG BD-LYD007
 • Blackdog
đèn cắm trại blackdog bd-lyd007
Giá từ 450,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX20673001 ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX20673001
 • Mobi Garden
đèn cắm trại mobi garden nx20673001
Giá từ 450,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI CONPEX ĐÈN CẮM TRẠI NGOÀI TRỜI CONPEX
 • OEM
đèn cắm trại ngoài trời conpex
Giá từ 1,350,000đ
ĐÈN TREO LỀU CẮM TRẠI KOMMOT ĐÈN TREO LỀU CẮM TRẠI KOMMOT
 • OEM
đèn treo lều cắm trại kommot
Giá từ 220,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI CHỐNG MUỖI NATUREHIKE ĐÈN CẮM TRẠI CHỐNG MUỖI NATUREHIKE
 • Naturehike
đèn cắm trại chống muỗi naturehike
Giá từ 275,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI LED HOTO ĐÈN CẮM TRẠI LED HOTO
 • OEM
đèn cắm trại led hoto
Giá từ 680,000đ
DÂY CÁP BÓNG ĐÈN CAMPING DÂY CÁP BÓNG ĐÈN CAMPING
 • OEM
dây cáp bóng đèn camping
Giá từ 155,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI KOMMOT KOT06363 ĐÈN CẮM TRẠI KOMMOT KOT06363
 • OEM
đèn cắm trại kommot kot06363
Giá từ 295,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI MINI NATUREHIKE ĐÈN CẮM TRẠI MINI NATUREHIKE
 • Naturehike
đèn cắm trại mini naturehike
Giá từ 145,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI TOPRATED ĐÈN CẮM TRẠI TOPRATED
 • OEM
đèn cắm trại toprated
Giá từ 275,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22673018 ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX22673018
 • Mobi Garden
đèn cắm trại mobi garden nx22673018
Giá từ 215,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22673004 ĐÈN DÃ NGOẠI MOBI GARDEN NX22673004
 • Mobi Garden
đèn dã ngoại mobi garden nx22673004
Giá từ 540,000đ
ĐÈN CAMPING MOBI GARDEN NX22673005 ĐÈN CAMPING MOBI GARDEN NX22673005
 • Mobi Garden
đèn camping mobi garden nx22673005
Giá từ 650,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI FLEXTAILGEAR ĐÈN CẮM TRẠI FLEXTAILGEAR
 • OEM
đèn cắm trại flextailgear
Giá từ 540,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI BLACKDOG BD-LYD010 ĐÈN DÃ NGOẠI BLACKDOG BD-LYD010
 • Blackdog
đèn dã ngoại blackdog bd-lyd010
Giá từ 630,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX23673001 ĐÈN CẮM TRẠI MOBI GARDEN NX23673001
 • Mobi Garden
đèn cắm trại mobi garden nx23673001
Giá từ 495,000đ
ĐÈN LED CẮM TRẠI LUINGBOX ĐÈN LED CẮM TRẠI LUINGBOX
 • OEM
đèn led cắm trại luingbox
Giá từ 235,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL28R ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL28R
 • OEM
đèn cắm trại fenix cl28r
Giá từ 1,750,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL30R ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL30R
 • OEM
đèn cắm trại fenix cl30r
Giá từ 2,150,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL20R ĐÈN CẮM TRẠI FENIX CL20R
 • OEM
đèn cắm trại fenix cl20r
Giá từ 850,000đ
ĐÈN LED CẮM TRẠI GRAYPANTS ĐÈN LED CẮM TRẠI GRAYPANTS
 • OEM
đèn led cắm trại graypants
Giá từ 320,000đ
ĐÈN DẦU CẮM TRẠI HODO ĐÈN DẦU CẮM TRẠI HODO
 • OEM
đèn dầu cắm trại hodo
Giá từ 195,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI XIAOMI ĐÈN CẮM TRẠI XIAOMI
 • OEM
đèn cắm trại xiaomi
Giá từ 395,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI LOGOS ĐÈN DÃ NGOẠI LOGOS
 • OEM
đèn dã ngoại logos
Giá từ 650,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI 3FULGEAR ĐÈN CẮM TRẠI 3FULGEAR
 • OEM
đèn cắm trại 3fulgear
Giá từ 95,000đ
ĐÈN DẦU CAMPING ĐÈN DẦU CAMPING
 • OEM
đèn dầu camping
Giá từ 135,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI RETRO LAMP ĐÈN CẮM TRẠI RETRO LAMP
 • OEM
đèn cắm trại retro lamp
Giá từ 260,000đ
ĐÈN LỀU CẮM TRẠI KZM ĐÈN LỀU CẮM TRẠI KZM
 • OEM
đèn lều cắm trại kzm
Giá từ 2,750,000đ
GIÁ TREO ĐÈN DÃ NGOẠI SHINETRIP GIÁ TREO ĐÈN DÃ NGOẠI SHINETRIP
 • OEM
giá treo đèn dã ngoại shinetrip
Giá từ 215,000đ
GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI WESTFIELD GIÁ TREO ĐÈN CẮM TRẠI WESTFIELD
 • OEM
giá treo đèn cắm trại westfield
Giá từ 265,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI DOD ĐÈN CẮM TRẠI DOD
 • OEM
đèn cắm trại dod
Giá từ 1,650,000đ
ĐÈN CAMPING LIGHT ĐÈN CAMPING LIGHT
 • OEM
đèn camping light
Giá từ 230,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI SIÊU SÁNG RTAKO ĐÈN CẮM TRẠI SIÊU SÁNG RTAKO
 • OEM
đèn cắm trại siêu sáng rtako
Giá từ 450,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE SELENE ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE SELENE
 • OEM
đèn cắm trại claymore selene
Giá từ 2,550,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE MULTIFACE ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE MULTIFACE
 • OEM
đèn cắm trại claymore multiface
Giá từ 1,750,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE CABIN ĐÈN CẮM TRẠI CLAYMORE CABIN
 • OEM
đèn cắm trại claymore cabin
Giá từ 2,150,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI LOVORK L550-GY ĐÈN CẮM TRẠI LOVORK L550-GY
 • OEM
đèn cắm trại lovork l550-gy
Giá từ 850,000đ
ĐÈN LED CAMPING LOVORK ĐÈN LED CAMPING LOVORK
 • OEM
đèn led camping lovork
Giá từ 340,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI LOFREE ĐÈN CẮM TRẠI LOFREE
 • OEM
đèn cắm trại lofree
Giá từ 650,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI CỔ ĐIỂN ĐÈN CẮM TRẠI CỔ ĐIỂN
 • OEM
đèn cắm trại cổ điển
Giá từ 1,950,000đ
ĐÈN NẾN TRANG TRÍ CẮM TRẠI ĐÈN NẾN TRANG TRÍ CẮM TRẠI
 • OEM
đèn nến trang trí cắm trại
Giá từ 4,000đ
ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE ĐÈN TRANG TRÍ LỀU NATUREHIKE
 • Naturehike
đèn trang trí lều naturehike
Giá từ 950,000đ
ĐÈN GAS CẮM TRẠI CAMPINGMOON ĐÈN GAS CẮM TRẠI CAMPINGMOON
 • OEM
đèn gas cắm trại campingmoon
Giá từ 750,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI PIN SUNREI ĐÈN CẮM TRẠI PIN SUNREI
 • OEM
đèn cắm trại pin sunrei
Giá từ 650,000đ
ĐÈN DÃ NGOẠI THOUS WINDS TW6006 ĐÈN DÃ NGOẠI THOUS WINDS TW6006
 • OEM
đèn dã ngoại thous winds tw6006
Giá từ 350,000đ
CHÂN TREO ĐÈN CẮM TRẠI CHÂN TREO ĐÈN CẮM TRẠI
 • OEM
chân treo đèn cắm trại
Giá từ 350,000đ
ĐÈN GAS DÃ NGOẠI SOTO ĐÈN GAS DÃ NGOẠI SOTO
 • OEM
đèn gas dã ngoại soto
Giá từ 290,000đ
ĐÈN LỀU DU LỊCH PRIMITIVE ĐÈN LỀU DU LỊCH PRIMITIVE
 • OEM
đèn lều du lịch primitive
Giá từ 700,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI THOUS WINDS GZ50 ĐÈN CẮM TRẠI THOUS WINDS GZ50
 • OEM
đèn cắm trại thous winds gz50
Giá từ 185,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI THOUS WINDS GZ30 ĐÈN CẮM TRẠI THOUS WINDS GZ30
 • OEM
đèn cắm trại thous winds gz30
Giá từ 275,000đ
GIÁ GỖ TREO ĐÈN CẮM TRẠI GIÁ GỖ TREO ĐÈN CẮM TRẠI
 • OEM
giá gỗ treo đèn cắm trại
Giá từ 75,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI MINI SWANTE ĐÈN CẮM TRẠI MINI SWANTE
 • OEM
đèn cắm trại mini swante
Giá từ 150,000đ
ĐÈN CẮM TRẠI WELLHIKE ĐÈN CẮM TRẠI WELLHIKE
 • OEM
đèn cắm trại wellhike
Giá từ 130,000đ
ĐÈN QUẠT TREO LỀU CẮM TRẠI ĐÈN QUẠT TREO LỀU CẮM TRẠI
 • OEM
đèn quạt treo lều cắm trại
Giá từ 320,000đ
ĐÈN GẬP CẮM TRẠI KLARUS CL2 ĐÈN GẬP CẮM TRẠI KLARUS CL2
 • OEM
đèn gập cắm trại klarus cl2
Giá từ 850,000đ

Giới thiệu

Cho dù đó là ánh trăng, lửa trại, đèn pin, đèn đội đầu , đèn lồng hay bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, khi mặt trời lặn, bạn sẽ cần một luồng ánh sáng đáng tin cậy để dựng lều, nấu ăn và các hoạt động khác hoạt động cắm trại. Và khi bạn chụp ảnh cả ngày, bạn không thể phụ thuộc vào pin điện thoại của mình. Mặc dù đèn pin có thể là một giải pháp hợp lý, nhưng việc cầm một chiếc đèn pin có thể hơi nặng nề, đặc biệt là khi tay bạn sẽ bận rộn trong phần lớn thời gian của chuyến đi. Đó là lý do tại sao bạn có thể sử dụng một chiếc đèn cắm trại để có một chuyến đi dã ngoại thú vị hơn. Đèn led cắm trại đáng tin cậy và chúng tạo ra ánh sáng rộng, hoàn hảo trên toàn bộ khu cắm trại trái ngược với chùm ánh sáng tập trung như từ đèn pin hoặc đèn đội đầu.

 

 

den-cam-trai-xiaomi

 

 

Các điểm lưu ý khi mua đèn cắm trại phù hợp nhất

Đèn cắm trại đã đi một chặng đường dài kể từ khi ra đời. Ngày nay, thị trường tràn ngập các tùy chọn hiện đại kết hợp độ sáng ấn tượng cùng với các tính năng thú vị như chế độ chiếu sáng nhiều màu, cổng USB để cấp nguồn cho thiết bị điện tử của bạn và thậm chí cả các tấm pin mặt trời để sạc lại đèn của bạn. Các thiết kế bao gồm từ các mẫu đơn giản và có thể thu gọn đến các sản phẩm nặng về công nghệ với đầu ra mạnh mẽ và khả năng tương thích Bluetooth. Thêm vào đó, vẫn còn một số đèn chạy bằng xăng, dầu cho những chuyến đi chơi trong thời tiết lạnh. Để lựa chọn được mẫu đèn phù hợp, bạn cần lưu ý các điểm sau:

Nên mua loại pin nào?

Có các loại pin như AA, AAA, có thể sạc lại và các loại khác. Hầu hết các đèn lồng đều được cấp nguồn bằng pin AA/AAA hoặc pin sạc USB. Loại thứ hai đã trở nên phổ biến hơn trong vài năm qua và là phong cách ưa thích vì sự tiện lợi và kích thước hợp lý của chúng. Nhược điểm lớn nhất là việc hồi sinh một chiếc đèn pin sạc không dễ dàng như loại dùng pin AA hoặc AAA, nghĩa là bạn sẽ cần mang theo sạc dự phòng hoặc phương thức sạc thay thế nếu bạn định sử dụng điện ngoài trong một thời gian kéo dài. Các loại đèn pin sạc sẽ có giá thành cao hơn pin AA, AAA,.. nhưng điều quan trọng cần nhớ là chi phí và sự lãng phí pin AA/AAA sẽ tăng lên theo thời gian. Một số đèn cung cấp tính linh hoạt của cả pin sạc và khả năng tương thích với AAA. Đây là một nền tảng trung gian tuyệt vời cho những người muốn hưởng lợi từ kiểu máy có thể sạc lại nhưng đôi khi dự đoán sẽ không có nguồn điện trong một thời gian dài.

Các tấm pin mặt trời có thể là một cách thuận tiện để có thêm điện, bạn chỉ cần để đèn của mình dưới ánh nắng mặt trời và chờ đợi. Nhưng nhược điểm là, các tấm pin mặt trời trên các thiết bị này khá nhỏ và do đó mất nhiều thời gian để sạc, đặc biệt nếu điều kiện không lý tưởng.

 

 

den-led-cam-trai-graypants

 

 

Nên lựa chọn đèn dã ngoại bao nhiêu Lumen?

Đèn cắm trại hiện này có có độ sáng tối đa là 10.000 lumen, đây là lượng lumen cao nhất mà chúng tôi từng thấy ở một chiếc đèn camping cho đến nay. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng sáng hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, đặc biệt nếu bạn mới đi cắm trại. Hầu hết mọi người không cần nhiều hơn 500 lumens trong một chiếc đèn. Một số đèn sáng đến mức chúng sẽ làm bạn lóa mắt nếu bạn bật chúng ngược chiều.

Đèn có độ sáng từ 250 đến 600 lumen thường là đủ để cắm trại. Bạn sẽ cần đủ ánh sáng để nhìn rõ trong đêm nhưng không quá nhiều đến mức làm chói mắt mọi người khi bạn để nó trên mặt đất để thắp sáng mọi thứ. Hãy thử mua một chiếc đèn lồng có nhiều mức độ sáng để bạn có thể nhận được lượng ánh sáng thích hợp tùy thuộc vào tình huống của bạn.

Tuổi thọ của pin

Khi nói đến đèn cắm trại, bạn cần chú ý đến thời lượng pin. Thời lượng pin thường sẽ dao động từ 2,5 giờ đến 200 giờ tùy thuốc vào việc bạn lựa chọn độ sáng của đèn ở mức bao nhiêu. Nhiệt độ lạnh cũng có xu hướng làm cạn kiệt pin nhanh hơn, vì vậy, điều quan trọng là phải tính đến điều đó và mang theo các loại đèn khác hoặc phương thức sạc nếu bạn cần sử dụng trong nhiều giờ.  Để tối đa hóa thời lượng pin, cách tốt nhất là chỉ sử dụng lượng ánh sáng bạn thực sự cần và giảm độ sáng của đèn camping bất cứ khi nào có thể.

 

 

den-cam-trai-gap-gon-2-trong-1-PackLite-Max

 

 

Các chế độ và chức năng ánh sáng

Ngoài khả năng điều chỉnh độ sáng và các chế độ để điều chỉnh cường độ, nhiều đèn dã ngoại còn có các cài đặt bổ sung để tùy chỉnh môi trường xung quanh trại như: chức năng nhấp nháy, nhiều chế độ màu, cài đặt mờ dần nhiều màu, khả năng nhấp nháy khi gặp động vật hoang dã bất ngờ và thậm chí là tín hiệu cấp cứu tích hợp phát ra SOS. Cuối cùng, hầu hết những người cắm trại sẽ sử dụng cài đặt tiêu chuẩn thường xuyên nhất, nhưng một loạt các chế độ khác có thể thú vị để tùy chỉnh khu cắm trại của bạn và tạo bầu không khí ấm cúng.

Trọng lượng và khả năng thu gọn

Do sự khác biệt về thiết kế và chức năng tổng thể, trọng lượng chênh lệch giữa các đèn lồng cắm trại là khá lớn. Hầu hết các mẫu đèn đều sẽ nằm trong khoảng từ 200gr đến 400gr. Nếu bạn thường xuyên đi bộ quãng đường xa để đến chỗ cắm trại thì một chiếc đèn có trọng lượng nhẹ sẽ là ưu tiên.

Đối với nhiều người cắm trại, và đặc biệt là những người có không gian hạn chế thì trọng lượng không quan trọng bằng kích thước. Các thiết kế có thể thu gọn là những lựa chọn tuyệt vời cho những không gian hạn chế, có những mẫu đèn có thể thu gọn và chỉ dày khoảng 2.5cm. Nhược điểm của các mẫu có thể thu gọn này là về lâu dài chúng có xu hướng kém chắc chắn và cứng cáp hơn so với các mẫu có mặt cứng.

 

 

den-cam-trai-DoD

 

 

Độ ổn định và cách gắn

Hầu hết các đèn treo lều đều hoàn toàn độc lập và có thể dễ dàng đặt lên trên các bề mặt bằng phẳng như bàn dã ngoại hoặc mặt đất. Nhiều người thích treo đèn của họ trên cành cây hoặc các vòng dây bên trong lều của họ và hầu hết các mẫu đèn hiện nay đều có tích hợp chức năng này. Một số thiết kế được tích hợp thêm nam châm hoặc các móc,…để chúng có thể treo ở bất kỳ vị trí nào thuận tiện.

Một số đèn led cắm trại cũng được trang bị chân để tăng độ ổn định trên các bề mặt không bằng phẳng. Một số loại bạn có thể sử dụng móc cao su ở trên cùng để treo, nam châm tích hợp để dính vào bề mặt kim loại hoặc chân đế có thể tháo rời để đặt trên bàn hoặc tảng đá.

Các tính năng khác

Đèn cắm trại hiện đại với nhiều thiết kế có các tính năng công nghệ độc đáo để tăng thêm sự tiện lợi khi bạn không sử dụng lưới điện. Hai trong số phổ biến nhất là các tấm pin mặt trời tích hợp và cổng sạc USB. Loại thứ nhất là một bổ sung tuyệt vời để bổ sung năng lượng ở vùng hẻo lánh—chỉ cần để đèn của bạn dưới ánh nắng trực tiếp trong ngày để có thêm năng lượng. Cổng USB giúp bạn dễ dàng sạc lại điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác, nhưng thực tế chúng chỉ mang lại lợi ích vừa phải. Sử dụng chức năng này có thể làm cạn kiệt pin của bạn một cách nhanh chóng. Một số mẫu còn tích hợp bluetooth để bạn phát nhạc hoặc điều chỉnh các tính năng trên ứng dụng điện thoại.

 

 

den-camping-light

 

 

Khả năng chống nước và xếp hạng IP

Để sử dụng ngoài trời và tiếp xúc lâu với các yếu tố bất ngờ của thiên nhiên, bạn có thể muốn xem xét khả năng chống chịu thời tiết của đèn cắm trại, được kiểm tra bằng thang xếp hạng IP. Ở cấp thấp, IPX0 tương đương với việc không có khả năng bảo vệ nào, trong khi IPX8 ở cấp cao nhất có nghĩa là đèn có thể duy trì ngâm nước trong thời gian dài. Hầu hết các mẫu đèn nằm ở đâu đó ở giữa và có thể chịu được lượng mưa kéo dài nhưng sẽ không chống chọi được với việc tiếp xúc nhiều. Nếu bạn chỉ dự kiến ​​cắm trại trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thì đó có thể không phải là yếu tố quyết định, nhưng sự bảo vệ và đảm bảo bổ sung chắc chắn không bao giờ là điều xấu.

 

 

den-camping-Naturehike-CNH22DQ007

 

 

Nên mua đèn chạy bằng điện hay đèn chạy bằng khí đốt?

Việc lựa chọn giữa đèn dã ngoại chạy bằng điện và chạy bằng khí phụ thuộc vào những tính năng bạn thích. Đèn điện yên tĩnh, nhẹ và an toàn khi sử dụng bên trong lều. Tuy nhiên, pin kiềm mất khoảng một nửa công suất khi nhiệt độ lạnh và pin sạc có thể không hoạt động trong các chuyến đi nhiều ngày mà không cần sạc lại. Đèn chạy bằng khí đốt rất sáng, thời gian cháy lâu và hoạt động tốt ở nhiệt độ lạnh. Bởi vì chúng sử dụng ngọn lửa trực tiếp, chúng nóng khi chạm vào, cần được sử dụng cách xa các vật liệu dễ cháy và cần thông gió. Chúng cũng dễ vỡ hơn đèn điện.

 

 

day-den-phat-quang-cam-trai-snuff

 

 

Đèn led so với đèn sợi đốt

Những chiếc đèn cắm trại cũ đều sử dụng bóng đèn sợi đốt để cung cấp ánh sáng, nhưng những bóng đèn này phần lớn đã biến mất để nhường chỗ cho đèn led. Đi-ốt phát sáng tiết kiệm năng lượng hơn nhiều ( thường là hơn 75% ) và có tuổi thọ vượt xa dây tóc của bóng đèn sợi đốt. Một lợi ích khác của đèn LED là chúng có mức chỉ số kết xuất màu cao, một thước đo về mức độ hiển thị của màu sắc tự nhiên trong một số ánh sáng nhất định. Tuy nhiên, một nhược điểm là đèn LED thường không thể thay thế. Rất may, tuổi thọ của đèn LED thường được tính theo năm chứ không phải vài tháng, vì vậy, trừ khi đèn bị lỗi, bạn sẽ không bao giờ gặp sự cố.

Dễ sử dụng

Phần lớn, đèn led cắm trại rất dễ dùng. Chúng bật bằng cách nhấn nút và điều chỉnh độ sáng rất đơn giản. Đèn chạy bằng gas, dầu,… cần nhiều thao tác hơn một chút với việc lắp ống đựng nhiên liệu và thắp sáng bấc.

 

 

den-leu-cam-trai-KZM

 

 

Đèn cắm trại tốt nhất là gì?

Chiếc đèn treo lều tốt nhất là chiếc được thiết kế phù hợp nhất với cách bạn dự định sử dụng nó. Hãy tìm một chiếc đèn đủ sáng để chiếu sáng không gian cắm trại của bạn và một chiếc đủ đơn giản để sử dụng sau một ngày dài đi bộ đường dài. Đối với du khách ba lô, một chiếc đèn lồng nhẹ không chiếm quá nhiều không gian gói là lý tưởng. Ngoài ra, một chiếc đèn lồng điện sẽ có thể cung cấp cho bạn ánh sáng trong nhiều buổi tối mà không cần sạc lại.

Một chiếc đèn cắm trại tốt là một thứ thiết yếu ngoài trời. Đó là một trợ giúp lớn trong khi nấu ăn, rất phù hợp cho các trò chơi cắm trại hàng đêm và tạo ra bầu không khí ngoài trời phù hợp. Chắc chắn, một chiếc đèn dã ngoại sẽ thắp sáng toàn bộ khu trại và giúp thực hiện các công việc bằng hai tay dễ dàng hơn. Mặc dù không có một chiếc đèn camping tốt nhất nào cho tất cả mọi người, nhưng với những gợi ý về danh sách sản phẩm và những lưu ý phía trên của chúng tôi, sẽ giúp bạn tìm được chiếc đèn ưng ý nhất cho mình.

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất