GHẾ NGỒI SAU XE MÁY CHO BÉ GHẾ NGỒI SAU XE MÁY CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi sau xe máy cho bé
Giá từ 295,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY SH CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY SH CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy sh cho bé
Giá từ 499,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY PHÍA SAU CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY PHÍA SAU CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy phía sau cho bé
Giá từ 549,000đ
GHẾ EM BÉ NGỒI XE MÁY VESPA GHẾ EM BÉ NGỒI XE MÁY VESPA
 • OEM
ghế em bé ngồi xe máy vespa
Giá từ 280,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY FAZZIO CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY FAZZIO CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy fazzio cho bé
Giá từ 160,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY BEAT CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY BEAT CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy beat cho bé
Giá từ 55,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY AEROX CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY AEROX CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy aerox cho bé
Giá từ 70,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY NMAX CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY NMAX CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy nmax cho bé
Giá từ 95,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHALY CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY CHALY CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy chaly cho bé
Giá từ 60,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY HONDA CUB GHẾ NGỒI XE MÁY HONDA CUB
 • OEM
ghế ngồi xe máy honda cub
Giá từ 65,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY LUVIAS CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY LUVIAS CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy luvias cho bé
Giá từ 180,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY ZOOMER X GHẾ NGỒI XE MÁY ZOOMER X
 • OEM
ghế ngồi xe máy zoomer x
Giá từ 150,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY SCOOPY CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY SCOOPY CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy scoopy cho bé
Giá từ 55,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 6 THÁNG GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 6 THÁNG
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho bé 6 tháng
Giá từ 245,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY HAYATE CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY HAYATE CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy hayate cho bé
Giá từ 195,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY FUTURE CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY FUTURE CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy future cho bé
Giá từ 450,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY JANUS CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY JANUS CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy janus cho bé
Giá từ 250,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE WAVE GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE WAVE
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho bé xe wave
Giá từ 90,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY PIC POC GHẾ NGỒI XE MÁY PIC POC
 • OEM
ghế ngồi xe máy pic poc
Giá từ 260,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY BEESMART X3 GHẾ NGỒI XE MÁY BEESMART X3
 • Beesmart
ghế ngồi xe máy beesmart x3
Giá từ 495,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY BEESMART X2 GHẾ NGỒI XE MÁY BEESMART X2
 • Beesmart
ghế ngồi xe máy beesmart x2
Giá từ 350,000đ
GHẾ NGỒI XE SỐ BEESMART X3 CHO BÉ GHẾ NGỒI XE SỐ BEESMART X3 CHO BÉ
 • Beesmart
ghế ngồi xe số beesmart x3 cho bé
Giá từ 400,000đ
GHẾ NHỰA NGỒI XE MÁY CHO BÉ GHẾ NHỰA NGỒI XE MÁY CHO BÉ
 • OEM
ghế nhựa ngồi xe máy cho bé
Giá từ 100,000đ
GHẾ INOX NGỒI XE MÁY CHO BÉ GHẾ INOX NGỒI XE MÁY CHO BÉ
 • OEM
ghế inox ngồi xe máy cho bé
Giá từ 95,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CÓ MÁI CHE GHẾ NGỒI XE MÁY CÓ MÁI CHE
 • OEM
ghế ngồi xe máy có mái che
Giá từ 500,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY ĐA NĂNG CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY ĐA NĂNG CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy đa năng cho bé
Giá từ 250,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY JUPITER CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY JUPITER CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy jupiter cho bé
Giá từ 195,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY ACRUZO CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY ACRUZO CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy acruzo cho bé
Giá từ 650,000đ
GHẾ NGỒI TRƯỚC XE MÁY CHO BÉ GHẾ NGỒI TRƯỚC XE MÁY CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi trước xe máy cho bé
Giá từ 450,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY KHÔNG TỰA GHẾ NGỒI XE MÁY KHÔNG TỰA
 • OEM
ghế ngồi xe máy không tựa
Giá từ 120,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY MAMACHI GHẾ NGỒI XE MÁY MAMACHI
 • OEM
ghế ngồi xe máy mamachi
Giá từ 490,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY ZIP CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY ZIP CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy zip cho bé
Giá từ 245,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CLICK CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY CLICK CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy click cho bé
Giá từ 250,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 8 THÁNG GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 8 THÁNG
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho bé 8 tháng
Giá từ 285,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE WAVE RSX GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE WAVE RSX
 • Made in Việt Nam
ghế ngồi xe máy cho bé xe wave rsx
Giá từ 195,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY NVX CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY NVX CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy nvx cho bé
Giá từ 150,000đ
GHẾ NGỒI XE WINNER CHO BÉ GHẾ NGỒI XE WINNER CHO BÉ
 • Made in Việt Nam
ghế ngồi xe winner cho bé
Giá từ 85,000đ
GHẾ NGỒI XE VESPA SPRINT CHO BÉ GHẾ NGỒI XE VESPA SPRINT CHO BÉ
 • Made in Việt Nam
ghế ngồi xe vespa sprint cho bé
Giá từ 130,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY SIRIUS CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY SIRIUS CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy sirius cho bé
Giá từ 155,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY VARIO CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY VARIO CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy vario cho bé
Giá từ 210,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY GRANDE CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY GRANDE CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy grande cho bé
Giá từ 350,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 1 TUỔI GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ 1 TUỔI
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho bé 1 tuổi
Giá từ 340,000đ
GHẾ GẮN XE MÁY CHO BÉ GHẾ GẮN XE MÁY CHO BÉ
 • OEM
ghế gắn xe máy cho bé
Giá từ 305,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY SỐ CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY SỐ CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy số cho bé
Giá từ 105,000đ
GHẾ NGỒI XE TAY GA CHO BÉ GHẾ NGỒI XE TAY GA CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe tay ga cho bé
Giá từ 325,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY LEAD CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY LEAD CHO BÉ
 • Made in Việt Nam
ghế ngồi xe máy lead cho bé
Giá từ 185,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY AIRBLADE CHO BÉ GHẾ NGỒI XE MÁY AIRBLADE CHO BÉ
 • OEM
ghế ngồi xe máy airblade cho bé
Giá từ 195,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BE CONCUNG GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BE CONCUNG
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho be concung
Giá từ 369,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY GẤP GỌN GHẾ NGỒI XE MÁY GẤP GỌN
 • OEM
ghế ngồi xe máy gấp gọn
Giá từ 185,000đ
GHẾ MÂY CHO BÉ NGỒI XE GHẾ MÂY CHO BÉ NGỒI XE
 • OEM
ghế mây cho bé ngồi xe
Giá từ 145,000đ
GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE VISION GHẾ NGỒI XE MÁY CHO BÉ XE VISION
 • OEM
ghế ngồi xe máy cho bé xe vision
Giá từ 380,000đ

Giới thiệu

Ở Việt Nam, xe máy là phương tiện di chuyển chiếm đến 85%. Chính vì thế, việc cho bé đi chơi hay đưa đón bé đi học bằng xe máy là điều bạn dễ dàng bắt gặp trên đường phố. Tuy nhiên, việc di chuyển cùng bé bằng xe máy tiềm tàng nhiều rủi ro. Cho nên việc sử dụng các loại ghế ngồi xe máy cho bé dần trở lên thông dụng hơn, giúp  cả gia đình di chuyển an toàn.

Phân loại ghế ngồi xe máy cho bé:

Phân loại theo cách sử dụng:

+ Ghế ngồi xe máy phía trước: Đây là dòng ghế được nhiều bậc phụ huynh quan tâm nhất. Việc để bé ngồi phía trước ( đặc biệt với các bé lần đầu ra ngoài bằng xe máy) sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn và dễ giao tiếp, tương tác cùng bố mẹ, dễ dàng quan sát mọi hoạt động đang diễn ra.

 

ghe-ngoi-xe-may-sh-cho-be

 

+ Ghế ngồi xe máy phía sau: Đây được coi là vị trí an toàn nhất cho trẻ khi di chuyển bằng xe máy. Tuy nhiên, ghế lắp phía sau có rất ít mẫu để lựa chọn và cũng khó tương tác với bé chính vì thế không được người tiêu dùng yêu thích.

Phân loại theo xe máy:

Tùy vào từng dòng xe khác nhau mà có những chiếc ghế ngồi xe máy phù hợp, nên trước khi đặt mua, bạn hãy thông báo cho người bán biết xe của bạn là thương hiệu gì? Có điểm gì cần lưu ý hay không?

+ Ghế ngồi xe máy tay ga: Các dòng xe ga phổ biến hiện nay có thể kể đến như: vision, lead, vespa, sh, nozza, click, nouvo, janus, Attila, liberty,……

+ Ghế ngồi xe máy số: Các dòng xe số và xe côn phổ biến hiện nay có thể kể đến như: wave, exciter, winner, sirius, dream, honda future,…..

+ Ghế ngồi xe phân khối: Với các dòng xe phân khối lớn thì thường sẽ sử dụng các loại ghế lắp phía sau.

Ngoài 2 cách phân loại như phía trên thì trong từng dòng xe sẽ tách nhỏ ra theo từng đời xe khác nhau hoặc các loại xe có cách thiết kế khác nhau về độ rộng.

 

ghe-ngoi-xe-may-cho-be-xe-vision-h5

 

Ví dụ:

+ Cùng là dòng xe máy lead, nhưng các dòng đợi cũ sẽ lắp được ghế ngồi xe máy gấp gọn nhưng các dòng đời mới thì lại không.

+ Cùng là xe tay ga, nhưng việc mua ghế ngồi phía trước cho xe vision sẽ hoàn toàn khác với ghế ngồi xe máy airblade.

Các lưu ý khi mua ghế ngồi ngồi xe máy cho bé?

Độ tuổi:

Bé nhà bạn được bao nhiêu tuổi sẽ quyết định cho việc bạn mua chiếc ghế ngồi xe máy 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi...cho bé. Độ tuổi càng nhỏ thì ghế sẽ được trang bị nhiều phụ kiện hơn như: dây đai an toàn, quây an toàn, tựa lưng,…

Tính cách:

Với những bé hiếu động bạn nên mua ghế ngồi phía sau xe máy hoặc các loại ghế ngồi phía trước có dây bảo vệ an toàn.

Với các bé tính cách hiền lành thì việc lựa chọn ghế sẽ dễ dàng hơn.

 

ghe-ngoi-xe-may-nouvo-cho-be

 

Phù hợp:

Không phải loại ghế ngồi xe máy cũng phù hợp với chiếc xe của bạn. Hãy kiểm tra kỹ các thông số của ghế cũng như cách lắp đặt xem có phù hợp với chiếc xe của mình hay không.

Giá thành:

Giá thành luôn đi kèm với chất lượng là điều bất kỳ ai cũng biết. Nhưng hiện nay một số nhà bán hàng sử dụng hình ảnh của các dòng ghế ngồi xe máy loại 1 và giao cho khách ghế ngồi xe máy loại kém chất lượng hơn. Chính vì thế, hãy kiểm tra hàng thật kỹ trước khi thanh toán tiền.

Nội dung liên quan

 • Cách lắp ghế ngồi xe máy gấp gọn

  Việc sử dụng ghế ngồi xe máy cho các bé khi di chuyển cùng bố mẹ trên đường hiện nay đã trở lên phổ biến. Tuy nhiên, việc lắp đặt ghế khiến nhiều bố mẹ còn hoang mang không biết nên lắp đặt như nào cho an toàn. Hãy cùng đọc bài "cách lắp ghế ngồi xe máy gấp gọn" dưới đây để có câu trả lời cho mình nhé.

Bài viết mới nhất