ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH HELLO KITTY ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH HELLO KITTY
 • OEM
áo mưa trẻ em hình hello kitty
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM NHẬT BẢN ÁO MƯA TRẺ EM NHẬT BẢN
 • OEM
áo mưa trẻ em nhật bản
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA DISNEY CHO BÉ ÁO MƯA DISNEY CHO BÉ
 • OEM
áo mưa disney cho bé
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA CON NÍT ÁO MƯA CON NÍT
 • OEM
áo mưa con nít
Giá từ 35,000đ
ÁO MƯA CHO TRẺ 2 TUỔI ÁO MƯA CHO TRẺ 2 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho trẻ 2 tuổi
Giá từ 47,000đ
ÁO MƯA HOẠT HÌNH TRẺ EM ÁO MƯA HOẠT HÌNH TRẺ EM
 • OEM
áo mưa hoạt hình trẻ em
Giá từ 40,000đ
BỘ QUẦN ÁO MƯA CHO BÉ BỘ QUẦN ÁO MƯA CHO BÉ
 • OEM
bộ quần áo mưa cho bé
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA BỘ CHO BÉ GÁI ÁO MƯA BỘ CHO BÉ GÁI
 • OEM
áo mưa bộ cho bé gái
Giá từ 65,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM VẢI DÙ ÁO MƯA TRẺ EM VẢI DÙ
 • OEM
áo mưa trẻ em vải dù
Giá từ 50,000đ
BỘ QUẦN ÁO ĐI MƯA CHO BÉ BỘ QUẦN ÁO ĐI MƯA CHO BÉ
 • OEM
bộ quần áo đi mưa cho bé
Giá từ 60,000đ
ÁO MƯA CÁNH DƠI CHO TRẺ EM ÁO MƯA CÁNH DƠI CHO TRẺ EM
 • OEM
áo mưa cánh dơi cho trẻ em
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM NHẬP KHẨU ÁO MƯA TRẺ EM NHẬP KHẨU
 • OEM
áo mưa trẻ em nhập khẩu
Giá từ 85,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 2 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 2 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 2 tuổi
Giá từ 37,000đ
ÁO MƯA LIỀN QUẦN CHO BÉ ÁO MƯA LIỀN QUẦN CHO BÉ
 • OEM
áo mưa liền quần cho bé
Giá từ 43,000đ
ÁO MƯA HÌNH THÚ CHO BÉ ÁO MƯA HÌNH THÚ CHO BÉ
 • OEM
áo mưa hình thú cho bé
Giá từ 39,000đ
ÁO MƯA CÁNH DƠI CHO BÉ ÁO MƯA CÁNH DƠI CHO BÉ
 • OEM
áo mưa cánh dơi cho bé
Giá từ 30,000đ
ÁO MƯA BODY CHO BÉ ÁO MƯA BODY CHO BÉ
 • OEM
áo mưa body cho bé
Giá từ 40,000đ
ÁO MƯA CHO MẸ VÀ BÉ ÁO MƯA CHO MẸ VÀ BÉ
 • OEM
áo mưa cho mẹ và bé
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA ELSA CHO BÉ ÁO MƯA ELSA CHO BÉ
 • OEM
áo mưa elsa cho bé
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA HELLO KITTY CHO BÉ ÁO MƯA HELLO KITTY CHO BÉ
 • OEM
áo mưa hello kitty cho bé
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA CAO CẤP CHO BÉ ÁO MƯA CAO CẤP CHO BÉ
 • OEM
áo mưa cao cấp cho bé
Giá từ 90,000đ
ÁO MƯA CON VỊT CHO BÉ ÁO MƯA CON VỊT CHO BÉ
 • OEM
áo mưa con vịt cho bé
Giá từ 47,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH THÚ ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH THÚ
 • OEM
áo mưa trẻ em hình thú
Giá từ 55,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH SIÊU NHÂN ÁO MƯA TRẺ EM HÌNH SIÊU NHÂN
 • OEM
áo mưa trẻ em hình siêu nhân
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ ĐI XE MÁY ÁO MƯA CHO BÉ ĐI XE MÁY
 • OEM
áo mưa cho bé đi xe máy
Giá từ 65,000đ
QUẦN ÁO MƯA TRẺ EM QUẦN ÁO MƯA TRẺ EM
 • OEM
quần áo mưa trẻ em
Giá từ 15,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ GÁI ÁO MƯA CHO BÉ GÁI
 • OEM
áo mưa cho bé gái
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA TRONG SUỐT CHO BÉ ÁO MƯA TRONG SUỐT CHO BÉ
 • OEM
áo mưa trong suốt cho bé
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA CHOÀNG CHO BÉ ÁO MƯA CHOÀNG CHO BÉ
 • OEM
áo mưa choàng cho bé
Giá từ 40,000đ
ÁO MƯA BỘ TRẺ EM CAO CẤP ÁO MƯA BỘ TRẺ EM CAO CẤP
 • OEM
áo mưa bộ trẻ em cao cấp
Giá từ 65,000đ
ÁO MƯA BỘ CHO BÉ 2 TUỔI ÁO MƯA BỘ CHO BÉ 2 TUỔI
 • OEM
áo mưa bộ cho bé 2 tuổi
Giá từ 40,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ ĐI HỌC ÁO MƯA CHO BÉ ĐI HỌC
 • OEM
áo mưa cho bé đi học
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 3 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 3 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 3 tuổi
Giá từ 30,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 6 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 6 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 6 tuổi
Giá từ 35,000đ
ÁO MƯA BỘ CHO BÉ GÁI 10 TUỔI ÁO MƯA BỘ CHO BÉ GÁI 10 TUỔI
 • OEM
áo mưa bộ cho bé gái 10 tuổi
Giá từ 70,000đ
ÁO MƯA CON GẤU ÁO MƯA CON GẤU
 • OEM
áo mưa con gấu
Giá từ 40,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 5 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 5 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 5 tuổi
Giá từ 60,000đ
ÁO MƯA CHO TRẺ 12 TUỔI ÁO MƯA CHO TRẺ 12 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho trẻ 12 tuổi
Giá từ 65,000đ
BỘ ĐỒ ÁO MƯA TRẺ EM BỘ ĐỒ ÁO MƯA TRẺ EM
 • OEM
bộ đồ áo mưa trẻ em
Giá từ 55,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 4 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 4 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 4 tuổi
Giá từ 60,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM CAO CẤP PONCHO ÁO MƯA TRẺ EM CAO CẤP PONCHO
 • OEM
áo mưa trẻ em cao cấp poncho
Giá từ 55,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ PAW PATROL ÁO MƯA CHO BÉ PAW PATROL
 • OEM
áo mưa cho bé paw patrol
Giá từ 49,000đ
ÁO MƯA TRẺ CON ÁO MƯA TRẺ CON
 • OEM
áo mưa trẻ con
Giá từ 37,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ GÁI 10 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ GÁI 10 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé gái 10 tuổi
Giá từ 25,000đ
BỘ QUẦN ÁO MƯA CHO TRẺ EM BỘ QUẦN ÁO MƯA CHO TRẺ EM
 • OEM
bộ quần áo mưa cho trẻ em
Giá từ 50,000đ
ÁO MƯA CHO BÉ 1-2 TUỔI ÁO MƯA CHO BÉ 1-2 TUỔI
 • OEM
áo mưa cho bé 1-2 tuổi
Giá từ 30,000đ
BỘ QUẦN ÁO ĐI MƯA TRẺ EM BỘ QUẦN ÁO ĐI MƯA TRẺ EM
 • OEM
bộ quần áo đi mưa trẻ em
Giá từ 43,000đ
ÁO MƯA PHÁT SÁNG CHO BÉ ÁO MƯA PHÁT SÁNG CHO BÉ
 • OEM
áo mưa phát sáng cho bé
Giá từ 55,000đ
ÁO MƯA TRẺ EM KOCOTREE ÁO MƯA TRẺ EM KOCOTREE
 • OEM
áo mưa trẻ em kocotree
Giá từ 35,000đ
ÁO MƯA PHI HÀNH GIA CHO BÉ ÁO MƯA PHI HÀNH GIA CHO BÉ
 • OEM
áo mưa phi hành gia cho bé
Giá từ 42,000đ
ÁO MƯA CUTE CHO BÉ ÁO MƯA CUTE CHO BÉ
 • OEM
áo mưa cute cho bé
Giá từ 38,000đ
ÁO MƯA VÀ ỦNG CHO BÉ ÁO MƯA VÀ ỦNG CHO BÉ
 • OEM
áo mưa và ủng cho bé
Giá từ 70,000đ
ÁO MƯA MĂNG TÔ CHO BÉ GÁI ÁO MƯA MĂNG TÔ CHO BÉ GÁI
 • OEM
áo mưa măng tô cho bé gái
Giá từ 45,000đ
ÁO MƯA LIỀN THÂN CHO BÉ ÁO MƯA LIỀN THÂN CHO BÉ
 • OEM
áo mưa liền thân cho bé
Giá từ 40,000đ
ÁO MƯA GIVI CHO BÉ ÁO MƯA GIVI CHO BÉ
 • OEM
áo mưa givi cho bé
Giá từ 450,000đ

Giới thiệu

Cho dù là đi chơi, đi dạo hay đi mua sắm, bất kỳ đứa trẻ nào ra ngoài trời vào ngày mưa đều cần một chiếc áo mưa. Áo khoác đi mưa phải chống thấm nước và giữ cho con bạn ấm áp, thoải mái và khô ráo trong trận mưa như trút nước. Các mẫu áo mưa trẻ em hiện nay rất đa dạng về kích cỡ và màu sắc, có lớp ngoài và mũ trùm bằng nylon chống thấm nước giúp giữ cho con bạn luôn khô ráo.

 

ao-mua-cho-tre-2-tuoi

 

Xem xét gì khi mua áo mưa trẻ em?

Áo mưa là thứ cần thiết cho những đứa trẻ đi chơi xa vào những ngày mưa gió để chơi với bạn bè, đi học hoặc giúp đỡ bố mẹ. Áo mưa bảo vệ trẻ em khỏi bị ướt bởi các yếu tố, ủng đi mưa cho phép chúng nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác trong khi khám phá và ô dù giữ cho đầu bé khô ráo trong những ngày ảm đạm. Điều quan trọng là phải tìm áo mưa đáng tin cậy vì nó thoải mái cho trẻ em, được làm bằng chất liệu nhẹ sẽ giữ ấm cho chúng vào những ngày se lạnh nhưng sẽ không làm chúng nặng nề khi chúng chạy qua những cơn mưa rào mùa xuân. Hãy xem xét các yếu tố quan trọng dưới đây trước khi quyết định chọn mua:

+ Chất liệu & độ bền: Vải áo mưa có thể bao gồm từ cao su siêu bền đến polyester nhẹ. Hãy xem xét khí hậu của khu vực bạn sinh sống và lượng mưa có xu hướng lớn như thế nào khi quyết định chọn chất liệu áo khoác mưa lý tưởng cho con bạn. Ở một số khu vực, con bạn có thể cần một chiếc áo khoác mưa phù hợp cho cả mùa đông và mùa hè hoặc một trong hai loại.

+ Lót: Những ngày mưa không phải lúc nào cũng chỉ giới hạn trong những tháng lạnh hơn. Nếu mùa mưa đến khu vực của bạn trong những tháng ấm hơn, bạn sẽ muốn chọn một tùy chọn nhẹ, không có đường viền. Mặt khác, nếu bạn lo lắng về việc con mình bị lạnh khi nhảy trong vũng nước, hãy chọn một chiếc áo khoác mưa có lót.

 

ao-mua-con-nit

 

+ Họa tiết & màu sắc: Những họa tiết dễ thương cho các bé gái hoặc những siêu anh hùng cho bé trai, những màu sắc nổi bật,…sẽ phù hợp với các bé. Hãy tham khảo ý kiến của bé trước khi quyết định mua áo mưa trẻ em loại nào.

+ Kích cỡ: Thông thường, con bạn sẽ thoải mái và không bị ướt với một chiếc áo mưa bộ trẻ em có kích thước phù hợp với lứa tuổi của chúng. Tuy nhiên, vì kích cỡ khác nhau giữa các thương hiệu, hãy nhớ kiểm tra biểu đồ định cỡ và nếu có thể, hãy mặc thử áo khoác trước khi mua. Ngoài ra, nếu con bạn nhỏ hơn hoặc lớn hơn đáng kể so với mức trung bình, bạn có thể giảm hoặc tăng kích thước. Khi nghi ngờ, hãy tăng kích cỡ vì con bạn sẽ thoải mái với một chiếc áo mưa lớn hơn là một chiếc có size nhỏ.

+ Khả năng thông gió: Hãy chọn những chiếc áo có các tính năng thoáng khí, sẽ giúp bé không cảm thấy mồ hôi và khó chịu. Một chiếc áo mưa cánh dơi cho bé sẽ thoáng khí hơn các mẫu áo liền quần cho bé.

 

ao-mua-disney-cho-be

 

+ Phản quang: Tính năng này của áo mưa sẽ hoạt động tốt ở những khu vực tầm nhìn thấp và trong những giờ tối.

+ Khả năng thở: Hãy chú ý đến tính năng thở vì chúng cũng sẽ giúp con bạn cảm thấy thoải mái khi ở nhiệt độ nhẹ.

Tung tăng trong mưa là một trong những hoạt động thú vị nhất đối với trẻ em và cả người lớn. Hãy chọn một chiếc áo mưa trẻ em tốt nhất bảo vệ bé là điều cần thiết để ngăn ngừa cảm lạnh, ho và các bệnh nhiễm trùng khác.

Cách làm sạch áo mưa cho bé:

Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo hướng dẫn vệ sinh trên nhãn áo khoác đi mưa của con bạn. Thường thì làm sạch tại chỗ bằng chất tẩy rửa nhẹ và khăn ẩm sẽ hoạt động tốt hoặc giặt tay. Một số áo mưa trẻ em cũng có thể cho nhưng vào máy giặt. Hãy thận trọng trước khi cho áo mưa vào máy sấy, vì một số chất liệu có thể không đủ bền, đặc biệt là ở những nơi có nhiệt độ cao.

 

ao-mua-tre-em-nhat-ban

 

Lựa chọn mua áo mưa cho bé hay ô dù?

Thành thật mà nói, điều này phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Để thuận tiện, một chiếc áo mưa là rất tốt vì bạn sẽ không bị mỏi tay khi cầm nó trong thời gian dài. Điều đó nói rằng, ô dù che mưa tốt hơn một chút trong việc che khuất mặt bé. Bạn luôn có thể chọn cả hai để thực sự bao phủ tất cả cơ thể của bạn.

Nếu bạn đã tìm được một đôi ủng đi mưa hoàn hảo, thì đã đến lúc chuyển sự chú ý sang một chiếc áo mưa trẻ em. Những chiếc áo mưa tốt nhất cho trẻ mới biết đi không chỉ dễ thương mà còn thoải mái và tiện dụng. Điều quan trọng là phải tính đến khí hậu khi tìm kiếm áo mưa cho trẻ mới biết đi. Nếu bạn sống ở khu vực lạnh hơn, hãy chọn áo khoác có lớp lót cách nhiệt. Ngoài ra, nếu bạn sống ở khí hậu ôn hòa với lượng mưa lớn quanh năm, hãy tìm một chiếc có thể hoạt động trong mọi mùa. Dù bạn chọn phong cách nào, hãy làm cho nó trở nên tươi sáng và đầy màu sắc hoặc có họa tiết vui nhộn cho một buổi mưa. Thêm một chiếc ô phù hợp để tạo ra một bức tranh tổng thể mùa xuân hoàn hảo.

Nội dung liên quan

 • Cách may áo chống nắng cho bé

  Trong mùa hè nắng nóng của khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam thì những chiếc áo chống nắng không thể thiểu phải không nào? Tuy vậy, khác với áo chống nắng của người lớn được bày bán rất nhiều. Thì áo chống nắng của trẻ em khó mua hơn. Vậy thì bạn hoàn toàn có thể tự mình may những chiếc áo chống nắng cho bé tại nhà. Với cách may áo chống nắng được hướng dẫn dưới đây, hy vọng bạn thực hiện thành công.

Bài viết mới nhất