GHẾ NẰM CẮM TRẠI NATUREHIKE CNK2300JJ012 GHẾ NẰM CẮM TRẠI NATUREHIKE CNK2300JJ012
 • Naturehike
ghế nằm cắm trại naturehike cnk2300jj012
Giá từ 840,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH17Y010-Z GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH17Y010-Z
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike nh17y010-z
Giá từ 795,000đ
GHẾ NATUREHIKE NH17Y010-L GHẾ NATUREHIKE NH17Y010-L
 • Naturehike
ghế naturehike nh17y010-l
Giá từ 915,000đ
GHẾ DU LỊCH NATUREHIKE NH18M001-Z GHẾ DU LỊCH NATUREHIKE NH18M001-Z
 • Naturehike
ghế du lịch naturehike nh18m001-z
Giá từ 240,000đ
GHẾ XẾP MINI NATUREHIKE NH16J001-J GHẾ XẾP MINI NATUREHIKE NH16J001-J
 • Naturehike
ghế xếp mini naturehike nh16j001-j
Giá từ 290,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU057 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU057
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike cnh22ju057
Giá từ 650,000đ
GHẾ GẤP NATUREHIKE CNK23JU0001 GHẾ GẤP NATUREHIKE CNK23JU0001
 • Naturehike
ghế gấp naturehike cnk23ju0001
Giá từ 470,000đ
GHẾ GẤP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH17T003-Y GHẾ GẤP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH17T003-Y
 • Naturehike
ghế gấp dã ngoại naturehike nh17t003-y
Giá từ 1,400,000đ
GHẾ HƠI NATUREHIKE CNK2300DZ010 GHẾ HƠI NATUREHIKE CNK2300DZ010
 • Naturehike
ghế hơi naturehike cnk2300dz010
Giá từ 2,750,000đ
GHẾ ĐU NATUREHIKE NH22DC003 GHẾ ĐU NATUREHIKE NH22DC003
 • Naturehike
ghế đu naturehike nh22dc003
Giá từ 2,800,000đ
GHẾ XẾP NATUREHIKE NH18E011-Z GHẾ XẾP NATUREHIKE NH18E011-Z
 • Naturehike
ghế xếp naturehike nh18e011-z
Giá từ 1,150,000đ
GHẾ GẤP GỌN MINI NATUREHIKE NH20JJ006 GHẾ GẤP GỌN MINI NATUREHIKE NH20JJ006
 • Naturehike
ghế gấp gọn mini naturehike nh20jj006
Giá từ 220,000đ
GHẾ BĂNG NATUREHIKE NH20JJ017 GHẾ BĂNG NATUREHIKE NH20JJ017
 • Naturehike
ghế băng naturehike nh20jj017
Giá từ 815,000đ
GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH15Y012-L GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH15Y012-L
 • Naturehike
ghế dã ngoại naturehike nh15y012-l
Giá từ 650,000đ
GHẾ XẾP NATUREHIKE NH21JU008 GHẾ XẾP NATUREHIKE NH21JU008
 • Naturehike
ghế xếp naturehike nh21ju008
Giá từ 480,000đ
GHẾ GẤP CẮM TRẠI NATUREHIKE NH19JJ005 GHẾ GẤP CẮM TRẠI NATUREHIKE NH19JJ005
 • Naturehike
ghế gấp cắm trại naturehike nh19jj005
Giá từ 780,000đ
GHẾ GLAMPING NATUREHIKE NH22JU022 GHẾ GLAMPING NATUREHIKE NH22JU022
 • Naturehike
ghế glamping naturehike nh22ju022
Giá từ 3,500,000đ
GHẾ XẾP NATUREHIKE CNH22JU030 GHẾ XẾP NATUREHIKE CNH22JU030
 • Naturehike
ghế xếp naturehike cnh22ju030
Giá từ 790,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH23JU13001 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH23JU13001
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike cnh23ju13001
Giá từ 1,500,000đ
GHẾ XẾP CAMPING NATUREHIKE NH22JU008 GHẾ XẾP CAMPING NATUREHIKE NH22JU008
 • Naturehike
ghế xếp camping naturehike nh22ju008
Giá từ 2,950,000đ
GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH22JU013 GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH22JU013
 • Naturehike
ghế dã ngoại naturehike nh22ju013
Giá từ 2,500,000đ
GHẾ GỌN NHẸ NATUREHIKE NH20JJ008 GHẾ GỌN NHẸ NATUREHIKE NH20JJ008
 • Naturehike
ghế gọn nhẹ naturehike nh20jj008
Giá từ 375,000đ
GHẾ VINTAGE NATUREHIKE NH19JJ008 GHẾ VINTAGE NATUREHIKE NH19JJ008
 • Naturehike
ghế vintage naturehike nh19jj008
Giá từ 1,050,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH20JJ024 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH20JJ024
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike nh20jj024
Giá từ 1,300,000đ
GHẾ CHO THÚ CƯNG NATUREHIKE NH22JU024 GHẾ CHO THÚ CƯNG NATUREHIKE NH22JU024
 • Naturehike
ghế cho thú cưng naturehike nh22ju024
Giá từ 450,000đ
GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH20JJ032 GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH20JJ032
 • Naturehike
ghế xếp dã ngoại naturehike nh20jj032
Giá từ 850,000đ
GHẾ GẤP GỌN NATUREHIKE NH22JU009 GHẾ GẤP GỌN NATUREHIKE NH22JU009
 • Naturehike
ghế gấp gọn naturehike nh22ju009
Giá từ 2,100,000đ
GHẾ NGỒI DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH20JJ022 GHẾ NGỒI DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH20JJ022
 • Naturehike
ghế ngồi dã ngoại naturehike nh20jj022
Giá từ 560,000đ
GHẾ BÀNH NATUREHIKE NH21JU010 GHẾ BÀNH NATUREHIKE NH21JU010
 • Naturehike
ghế bành naturehike nh21ju010
Giá từ 1,950,000đ
GHẾ NGỒI CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH23JU13002 GHẾ NGỒI CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH23JU13002
 • Naturehike
ghế ngồi cắm trại naturehike cnh23ju13002
Giá từ 415,000đ
GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21JJ003 GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21JJ003
 • Naturehike
ghế dã ngoại naturehike nh21jj003
Giá từ 1,100,000đ
GHẾ XẾP GLAMPING NATUREHIKE NH20JJ007 GHẾ XẾP GLAMPING NATUREHIKE NH20JJ007
 • Naturehike
ghế xếp glamping naturehike nh20jj007
Giá từ 1,700,000đ
GHẾ XẾP NATUREHIKE NH20JJ035 GHẾ XẾP NATUREHIKE NH20JJ035
 • Naturehike
ghế xếp naturehike nh20jj035
Giá từ 960,000đ
GHẾ GỖ GẤP NATUREHIKE NH20JJ014 GHẾ GỖ GẤP NATUREHIKE NH20JJ014
 • Naturehike
ghế gỗ gấp naturehike nh20jj014
Giá từ 715,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU060 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU060
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike cnh22ju060
Giá từ 860,000đ
GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH19JJ004 GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH19JJ004
 • Naturehike
ghế xếp dã ngoại naturehike nh19jj004
Giá từ 900,000đ
GHẾ XẾP DU LỊCH NATUREHIKE CNH22JU056 GHẾ XẾP DU LỊCH NATUREHIKE CNH22JU056
 • Naturehike
ghế xếp du lịch naturehike cnh22ju056
Giá từ 345,000đ
GHẾ CAMPING NATUREHIKE NH19Y001-Z GHẾ CAMPING NATUREHIKE NH19Y001-Z
 • Naturehike
ghế camping naturehike nh19y001-z
Giá từ 1,050,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNK2300JU0003 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE CNK2300JU0003
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike cnk2300ju0003
Giá từ 850,000đ
GHẾ XẾP CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU047 GHẾ XẾP CẮM TRẠI NATUREHIKE CNH22JU047
 • Naturehike
ghế xếp cắm trại naturehike cnh22ju047
Giá từ 1,400,000đ
GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21JJ002 GHẾ DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH21JJ002
 • Naturehike
ghế dã ngoại naturehike nh21jj002
Giá từ 1,350,000đ
GHẾ ĐÔI NATUREHIKE NH20JJ002 GHẾ ĐÔI NATUREHIKE NH20JJ002
 • Naturehike
ghế đôi naturehike nh20jj002
Giá từ 1,500,000đ
GHẾ NATUREHIKE CNH22JU059 GHẾ NATUREHIKE CNH22JU059
 • Naturehike
ghế naturehike cnh22ju059
Giá từ 1,600,000đ
GHẾ SOFA HƠI NATUREHIKE NH22FCD06 GHẾ SOFA HƠI NATUREHIKE NH22FCD06
 • Naturehike
ghế sofa hơi naturehike nh22fcd06
Giá từ 3,700,000đ
GHẾ VÕNG NATUREHIKE NH21JJ004 GHẾ VÕNG NATUREHIKE NH21JJ004
 • Naturehike
ghế võng naturehike nh21jj004
Giá từ 2,350,000đ
GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE CNK2300JU012 GHẾ XẾP DÃ NGOẠI NATUREHIKE CNK2300JU012
 • Naturehike
ghế xếp dã ngoại naturehike cnk2300ju012
Giá từ 515,000đ
GHẾ GẤP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH18X004-Y GHẾ GẤP DÃ NGOẠI NATUREHIKE NH18X004-Y
 • Naturehike
ghế gấp dã ngoại naturehike nh18x004-y
Giá từ 450,000đ
GHẾ XẾP DU LỊCH NATUREHIKE NH17Z012-L GHẾ XẾP DU LỊCH NATUREHIKE NH17Z012-L
 • Naturehike
ghế xếp du lịch naturehike nh17z012-l
Giá từ 120,000đ
GHẾ XẾP NATUREHIKE NH19Y002-D GHẾ XẾP NATUREHIKE NH19Y002-D
 • Naturehike
ghế xếp naturehike nh19y002-d
Giá từ 840,000đ
GHẾ CAMPING NATUREHIKE NH18Y050-Z GHẾ CAMPING NATUREHIKE NH18Y050-Z
 • Naturehike
ghế camping naturehike nh18y050-z
Giá từ 790,000đ
GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21JU009 GHẾ CẮM TRẠI NATUREHIKE NH21JU009
 • Naturehike
ghế cắm trại naturehike nh21ju009
Giá từ 845,000đ
GHẾ TRẺ EM NATUREHIKE CNH22JU008 GHẾ TRẺ EM NATUREHIKE CNH22JU008
 • Naturehike
ghế trẻ em naturehike cnh22ju008
Giá từ 620,000đ
GHẾ GẤP NATUREHIKE NH20JJ027 GHẾ GẤP NATUREHIKE NH20JJ027
 • Naturehike
ghế gấp naturehike nh20jj027
Giá từ 730,000đ
ĐỆM BỌC GHẾ NATUREHIKE PNH22PJ153 ĐỆM BỌC GHẾ NATUREHIKE PNH22PJ153
 • Naturehike
đệm bọc ghế naturehike pnh22pj153
Giá từ 415,000đ
ĐỆM GHẾ NATUREHIKE NH21PJ018 ĐỆM GHẾ NATUREHIKE NH21PJ018
 • Naturehike
đệm ghế naturehike nh21pj018
Giá từ 375,000đ

Giới thiệu

Khi đi cắm trại, người cắm trại thường dùng một nửa thời gian ngồi trên ghế, dù là bạn ngồi nghỉ ngơi hay ngồi để nướng thịt, thì lựa chọn một chiếc ghế phù hợp là điều cần thiết. Các mẫu ghế cắm trại có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của mọi người trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như: Câu cá, dã ngoại, leo núi, trekking,… Nếu bạn đang hoang mang giữa muôn vàn các thương hiệu ghế ngập tràn trên thị trường, thì trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dòng ghế Naturehike đáng để bạn cân nhắc và lựa chọn.

 

ghe-xep-naturehike-nh20jj035

 

Giới thiệu về thương hiệu Naturehike

Thương hiệu naturehike ra đời từ năm 2005 và không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp tốt nhất về thiết bị ngoài trời. Naturehike dần dần trở thành thương hiệu hàng đầu về thiết bị cắm trại dành cho gia đình và bạn bè thích hoạt động ngoài trời. Naturehike tạo ra những sản phẩm bền bỉ và thân thiện với môi trường với mục tiêu cung cấp cho mọi người những thiết bị họ cần để bỏ lại những ràng buộc của thành phố phía sau và trở về với thiên nhiên. Trong thập kỷ qua, Naturehike đã mở rộng tới 72 quốc gia bao gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, Châu Phi, Trung Đông, v.v., đồng thời nhận được sự công nhận và ưu tiên rộng rãi trên toàn cầu.

Cho dù bạn đang cắm trại hay dã ngoại hay bất kỳ hoạt động nào khác, Naturehike luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn ở bất kỳ đâu với các sản phẩm đa dạng từ các mẫu lều, tarp, ghế căm trại Naturehike, đèn lều,… với nhiều phong cách khác nhau, để bạn có trải nghiệm tuyệt vời nhất.

 

ghe-cam-trai-naturehike-cnh22ju060

 

Có nên mua ghế dã ngoại Naturehike?

Trong suy nghĩ của nhiều người, các sản phẩm đến từ Trung Quốc - có nghĩa là chất lượng không tốt và hay làm nhái mẫu mã của các thương hiệu khác. Tuy nhiên, cùng với những nỗ lực nghiên cứu và các cuộc thí nghiệm, Naturehike đã cung cấp các sản phẩm sáng tạo và lấy được niềm tin yêu của người tiêu dùng trên toàn cầu. Chính vì thế, việc sở hữu ghế camping Naturehike nói riêng và các sản phẩm khác của Naturehike là điều hoàn toàn đúng đắn.

 

ghe-cam-trai-naturehike-cnk2300ju0003

 

Phân loại ghế Naturehike

Để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng, Naturehike đã đưa ra thị trường nhiều mẫu ghế cắm trại với các thiết kế, chất liệu khác nhau để bạn lựa chọn phù hợp hoàn cảnh và giá tiền. Có thể phân các dòng ghế cắm trại Naturehike thành 7 loại như sau:

 

ghe-gap-da-ngoai-cau-ca-naturehike-nh20jj019

 

+ Ghế du lịch Naturehike loại nhỏ: Loại ghế cắm trại này nhỏ, dễ cất giữ và có thể cất giữ với kích thước bằng lòng bàn tay. Nhưng không có tựa lưng nên độ thoải mái kém hơn loại khác. Các dòng ghế này phù hợp các hoạt động ngồi gần mặt đất hoặc các hoạt động dã ngoại và cũng có thể sử dụng làm bệ đỡ.

 

ghe-naturehike-nh17y010

 

+ Ghế dã ngoại Naturehike mặt trăng: Ghế mặt trăng là chiếc ghế thoải mái nhất để cắm trại. Đặc điểm lớn nhất của ghế mặt trăng là bề mặt tựa lưng ghế hình quả trứng, hình vòng cung, trải nghiệm thiết kế tiện dụng, ngồi và che phủ thoải mái. Ghế mặt trăng gấp thích hợp đi chơi hoặc ở nhà, mang nó đi dã ngoại, cắm trại, nghỉ ngơi hay đọc sách thì không thể phù hợp hơn. Một số ghế mặt trăng có chân cao hơn, nó sẽ không phù hợp khi bạn hay cúi người xuống làm việc.

 

ghe-glamping-naturehike-nh22ju022

 

+ Ghế camping Naturehike gỗ: Chúng có thiết kế đẹp mắt và không phù hợp để sử dụng ngoài trời. Chúng có trọng lượng nặng hơn các vật liệu khác và phù hợp với những người di chuyển bằng ô tô.

 

ghe-xep-naturehike-cnh22ju030

 

+ Ghế gấp cắm trại Naturehike: Hình dáng của ghế xếp cắm trại tương tự như ghế ở nhà. Bề mặt ghế xếp cắm trại rộng hơn và phẳng hơn, khi ngồi lên chân tay tương đối thoải mái, không có cảm giác bị bóp nghẹt đùi. Cảm giác ngồi tương đối cứng, mặt ghế phẳng giúp chúng ta rất thoải mái khi nghiêng người về phía trước và dùng bữa ngoài trời, hoặc nằm ngả lưng.

 

ghe-doi-naturehike-nh20jj002

 

+ Ghế đôi cắm trại Naturehike : Ghế đôi cắm trại giống như ghế sofa, thích hợp cho những chuyến du lịch nhiều người. Ghế đôi cắm trại có diện tích ghế ngồi rộng và hệ thống hỗ trợ thắt lưng mang đến sự thoải mái sang trọng.

 

ghe-sofa-hoi-naturehike-nh22fcd06

 

+ Ghế dã ngoại Naturehike bằng hơi: Là dòng ghế thuộc phong cách cắm trại Glamping. Chúng được thiết kế như ghế sofa trong gia đình và có thể bơm/xì hơi một cách nhanh chóng. Chúng có chỗ ngồi thoải mái và êm ái, nhưng trọng lượng của chúng khá lớn.

 

ghe-vong-naturehike-nh21jj004

 

+ Ghế xích đu/ ghế võng Naturehike: Nếu bạn thích lắc lư và ngồi tựa lưng thư thái trên ghế khi đi cắm trại thì các mẫu ghế võng của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Chúng sẽ phù hợp với những giờ nằm thư giãn và không phù hợp khi bạn cần vị trí ngồi chắc chắn để nấu nướng.

Các lựa chọn mẫu ghế du lịch Naturehike phù hợp

So với việc ngồi ở nơi ẩm ướt, một chiếc ghế cắm trại thoải mái và di động có thể làm tăng đáng kể niềm vui cắm trại của bạn. Với hơn 60 mẫu ghế Naturehike được đưa ra thị trường, bạn dễ dàng tìm được chiếc ghế phù hợp với mình dựa vào các tiêu chí sau:

 

ghe-camping-naturehike-nh18y050-z

 

Lựa chọn chiều cao của ghế?

Chiều cao của ghế cắm trại ảnh hưởng đến trải nghiệm của người cắm trại. Vì vậy phải chọn kích thước phù hợp với bản thân và chiều cao của bàn cắm trại. Nếu bạn lựa chọn ghế cho trẻ em, thì cần chọn loại có trọng tâm thấp và chân bé phải đặt được ở trên mặt sàn chắc chắn.

 

ghe-gap-naturehike-nh20jj027

 

Khả năng gấp gọn của ghế Naturehike

Kích thước cất giữ của ghế cắm trại cũng rất quan trọng, bạn cần cân nhắc xem mình có thể cất giữ bao nhiêu. Bạn sẽ lựa chọn kích thước của ghế phụ thuộc chủ yếu vào phương tiện bạn hay di chuyển. Ghế có trọng lượng, dung tích càng lớn thì ghế càng thoải mái.

 

ghe-xep-cam-trai-naturehike-cnh22ju047

 

Tính ổn định của ghế?

Gần đây, ghế du lịch Naturehike dạng nhẹ cũng rất được ưa chuộng. Dung lượng lưu trữ có thể rất nhỏ, trọng lượng rất nhẹ và tính tiện lợi khi mang theo rất cao. Nhưng độ ổn định của nó sẽ không bằng các dòng ghế có trọng lượng nặng hơn, vì chúng có trọng tâm không ổn định.

Người sử dụng?

Bạn mua ghế cho ai sử dụng? Là trẻ em? Người có vấn đề về xương khớp hay người có sức khỏe bình thường? Khi lựa chọn ghế cắm trại Naturehike thoải mái nhất cho ngưới sử dụng, bạn cần lưu ý đến khả năng chịu tải và độ cao của ghế.

Không có bài viết liên quan cho danh mục này.

Bài viết mới nhất